KPI22 Kreativní práce s informacemi

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
celý předmět je formou eLearningu. 5 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Zikuška (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (cvičící)
Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová (cvičící)
Mgr. Gabriela Šimková (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Zikuška
Předpoklady
Základy anglického jazyka na úrovni čtení odborného textu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Cíle předmětu
Kurz Kreativní práce s informacemi podporuje tématickou oblast rozvoje informační gramotnosti studentů. Navazuje a doplňuje tak tradiční témata práce s informacemi o aktuální kompetence potřebné pro efektivní rozvoj jedince v informační společnost. Vzhledem k plně e-learningové výuce rozvíjí kurz také počítačovou gramotnost jednotlivých účastníků. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - definovat a využívat metody informačního přetížení;
- efektivně aplikovat pravidla brainstormingu;
- pojmenovat a srovnat základní nástroje vizualizace informací;
- vytvářet vlastní mentální mapy;
- využívat při studiu metody efektivního čtení a tvůrčího psaní;
- znát a aplikovat základní pravidla typografie odborného textu;
- využít aplikace určené pro sběr dat (hlasování, ankety a výzkumy);
- navrhnout a vytvořit efektivní a poutavou prezentaci;
- interpretovat prvky verbální a nevrbálního projevu;
- popsat a využívat nástroje pro publikování na internetu;
Osnova
 • Brainstorming
 • Myšlenkové mapy
 • Informační hygiena
 • Time management
 • Rychločtení
 • Tvůrčí psaní
 • Typografie textu
 • Aplikace pro dotazování
 • Prezentace informací
 • Verbální a neverbální projev
 • Techniky učení
 • Publikování na internetu
Výukové metody
E-learning v LMS IS MU
Metody hodnocení
V průběhu semestru bude zadáno 6 písemných úkolů k vypracování a 3 testy. Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné vypracování všech zadaných úkolů a splnění testů na minimálně 70 %. Podrobnější informace o hodnocení jednotlivých úkolů jsou uvedeny v interaktivní osnově.
Informace učitele
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2011/KPI22/index.qwarp
Některé moduly budou vyžadovat přihlášení do komerčních on-line nástrojů - doporučujeme vytvořit si pro tuto potřebu nový email (není třeba pod vlastním jménem). Předmět kopíruje kroky při tvorbě odborného textu a proto je doporučován především studentům 3. a 5. ročníků (není podmínkou). Blog, který slouží pro získání bližší představy o obsahu předmětu (spoluautorka blogu je jedna z vyučujících předmětu) - http://studujkreativne.posterous.com/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.