MED18 Přípravný jazykový seminář francouzský II

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MED18/01: St 9:10–10:45 zrusena M12, M. Macura
MED18/02: Pá 7:30–9:05 M21, M. Macura
Předpoklady
MED17 Přípravný seminář FJ I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přípravného semináře je zprostředkovat základní znalost francouzského jazyka.
Osnova
 • 1. Popis směru, cesty (Unité 7)
 • 2. Orientace v prostoru; Příroda
 • 3. Vyjádření zákazu (Unité 8)
 • 4. Vyjádření rady; Zámořská Francie
 • 5. Popis místa (Unité 9)
 • 6. Orientace v čase; Evropská unie
 • 7. Vyprávění v minulosti (Unité 10)
 • 8. Vyjádření intenzity a množství; Frankofonie
 • 9. Srovnávání (Unité 11)
 • 10. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu; Móda
 • 11. Budoucnost, přání (Unité 12)
 • 12. Popis osoby; Hudba
 • GRAMATIKA: nepravidelná slovesa (battre, boire, conduire, courir, devoir, dire, dormir, écrire, payer, prendre, lire, mettre, partir, perdre, recevoir, tenir, vivre, voir), zvratná slovesa, imperativ, minulý čas složený (pomocné sloveso être), imparfait, budoucí čas jednoduchý (futur simple), subjonctif (úvod), stažený člen (au, du), zájmena (3.pád, en, y, neurčitá, ukazovací), řadové číslovky, zápor, předložky (místa, času, u jmen zemí)
 • Průběžně cvičení DELF A1/A2.
Literatura
  povinná literatura
 • MÉRIEUX, Régine a Yves LOISEAU. Latitudes 1 : méthode de français. Paris: Didier, 2008. 168 s. ISBN 9782278062638. info
  doporučená literatura
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. 2. vyd. Voznice: LEDA, 1998. 463 s. ISBN 8085927071. info
Výukové metody
Ve výuce budou využity všechny základní postupy CLT metody (Comunicative Language Teaching): individuální, párová, skupinová cvičení (konverzace, vzájemné zkoušení, dril, procvičování). Poslech (audionahrávky).
Metody hodnocení
ZKOUŠKA
I. Písemný test prověřující znalost probrané gramatiky a slovní zásoby (viz studijní materiály).
II. V ústní části se prověří schopnost samostatného mluveného projevu a reagovat na otázky.
Podmínkou k udělení známky je odevzdání 6 překladů zadaných během semestru (viz studijní materiály) do stanoveného termínu.
Navazující předměty
Informace učitele
Pro neoborové studenty je povinná účast alespoň na 8 seminářích v průběhu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti mediteránních studií volí ukončení zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Nemohou zapisovat studenti oboru francouzština.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.