EN

FF:RLB392 Buddhismus v Mongolsku - Informace o předmětu

RLB392 Buddhismus v Mongolsku

Filozofická fakulta
jaro 2019

Předmět se v období jaro 2019 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
(( RLA10 Buddhismus I || RLKA10 Buddhismus I ) && ( RLA11 Buddhismus II || RLKA11 Buddhismus II )) || ( RLA21 Buddhismus || RLKA21 Buddhismus )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět podává základní přehled historického vývoje buddhismu v Mongolsku od jeho vzniku v kontextu tibetského buddhismu ve Vnitřní Asii přes postupnou institucionalizaci a formování vlastní mongolské sanghy. Pozornost se soustřeďuje jak na dějiny buddhistického myšlení, tak i na vývoj institucí a kultu. Posluchači se zorientují v látce, osvojí si základní terminologii studia dějin buddhismu v Mongolsku a seznámí se s některými důležitými buddhistickými texty, ale také ikonografií a dějinami rozvoje klášterní sítě v 19. a 20. století.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni:
 • popsat nejdůležitější jevy a vývojové trendy v dějinách buddhismu v Mongolsku od jeho počátků do roku 1912;
 • popsat nejdůležitější jevy a vývojové trendy v dějinách buddhismu v Mongolsku od roku 1912 do současnosti;
 • rámcově porozumět specifikům vývoje mongolské sanghy v kontextu dějin tradice tibetského buddhismu ve Vnitřní Asii ze sledovaného období;
 • užívat základní terminologii buddhistické tradice a jejího religionistického studia;
 • rozlišit vědecký, religionistický přístup k událostem a jevům v dějinách buddhismu v Mongolsku od přístupu nevědeckého (stoupeneckého, polemického apod.);
 • zpracovávat vybrané prameny ve formě analytických výpisků.
 • Osnova
  • Uvedení do tibetského buddhismu
  • Mongolsko: geografie a dějiny
  • Dějiny buddhismu v Mongolsku: dvojí přijetí náboženství
  • Náboženství a politika: období socialismu
  • Náboženství a politika: komparace mezi drakem a medvědem
  • Náboženství a politika: schizma po roce 1990
  • Významné mongolské kláštery: Erdene Dzú
  • Významné mongolské kláštery: Cecerleg
  • Významné mongolské kláštery: Gandan a Čojdžin Lamyn súm
  • Významné mongolské kláštery: Amarbajasgalant
  • Mongolské buddhistické umění: Öndörgegén Dzanabadzar
  • Československo a buddhismus v Mongolsku: B. Šmeral, P. Poucha a L. Jisl
  Literatura
   povinná literatura
  • SRBA, Ondřej a Michal SCHWARZ. Dějiny Mongolska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 464 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-331-0. info
  • GROLLOVÁ, Ivana a Veronika ZIKMUNDOVÁ. Mongolové : pravnuci Čingischána. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001. 231 s. ISBN 8072540793. info
   doporučená literatura
  • ATWOOD, Christopher Pratt. Encyclopedia of Mongolia and the Mongol empire. New York: Facts On File, 2004. x, 678. ISBN 0816046719. info
  Výukové metody
  Přednášky; samostatná četba literatury; studium multimediálních ukázek; diskuse v přednáškách.
  Metody hodnocení
  Ukončení kolokviem
  Faktografický test z povinné literatury, přednášek a prezentací(výběr správné odpovědi, je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100). Test tvoří 100% celkového hodnocení v kurzu.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.