EN

FF:RLB395 Šambhala - Informace o předmětu

RLB395 Šambhala

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 D22
Předpoklady
( RLA10 Buddhismus I && RLA11 Buddhismus II ) || ( RLKA10 Buddhismus I && RLKA11 Buddhismus II ) || ( RLA21 Buddhismus || RLKA21 Buddhismus ) || JAP149 Buddhism: Teaching&Practice
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Šambhala je v kurzu představená z hlediska buddhistického i buddhologického. Šambhala je tibetská bájná říše opředená mýty a legendami jak původně hinduistického a buddhistického, tak v posledních zhruba dvou stoletích i západního, euroamerického původu. Religionistická interpretace vychází z dvojího chápání či vysvětlení existence Šambhaly (1) jakožto reálné geografické a historické entity a součástí pozemského dění či (2) jakožto imaginární a mimopozemské entity – se šambhalská mytologie shoduje na tom, že její mytické dějiny jsou časově paralelní vzhledem k dějinám světovým. Chronologie Šambhaly se z hlediska buddhismu prolíná se světovým historickým časem; jedná se o říši se sice časově různě definovaným počátkem a koncem, nicméně v každém případě o říši k pozemskému času paralelní.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude studentka či student schopna/schopen:
 • porozumět a vysvětlit skutečnost, že šambhalský mýtus je z typologického hlediska mýtem o posledních věcech člověka, lidstva a světa, tj. mýtus eschatologický;
 • porozumět a vysvětlit skutečnost, že je i mýtem soteriologickým, neboť zahrnuje buddhistické pojetí vysvobození jedince i lidstva z utrpení;
 • rozlišit vědecký, religionistický přístup k Šambhale jakožto součásti severního buddhismu;
 • zpracovávat vybrané prameny ve formě analytických výpisků.
 • Osnova
  • Tibetská buddhistická eschatologie individuální (Bardo Thödol).
  • Tibetská buddhistická eschatologie univerzální (Šambhala).
  • Kálačakratantra. Tantrický text ze severní Indie (10. až 11. století).
  • Struktura buddhistického eschatologického mýtu: Šambhala jako místo, kde se objeví budoucí ničitel-vysvoboditel světa Rudra Čakrin.
  • Struktura buddhistického eschatologického mýtu: střední dějiny Šambhaly, tj. od okamžiku pronesení proroctví až po jeho naplnění.
  • Eschatologická bitva, zánik a následné znovuzrození světa; poválečné uspořádání světa, charakteristika obnovy světa.
  • Popis a analýza zobrazení Šambhaly: ničitel světa Rudra Čakrin.
  • Popis a analýza zobrazení Šambhaly: vysvoboditel světa Rudra Čakrin.
  • Popis a analýza zobrazení Šambhaly: typologie zobrazení
  • Šambhala a Šangrila: Západ a šambhalský mýtus
  Literatura
   povinná literatura
  • BĚLKA, Luboš. Buddhistická eschatologie : šambhalský mýtus. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 171 s. ISBN 8021034912. info
  • ROZEHNALOVÁ, Jana a Luboš BĚLKA. Tibetský buddhismus a západní imaginace. Slavnost Kálačakry ve Štýrském Hradci. Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2003, roč. 11, č. 1, s. 53-76. ISSN 1210-3640. info
   doporučená literatura
  • Transformations and transfer of Tantra in Asia and beyond. Edited by István Keul. Berlin: De Gruyter, 2012. ix, 531. ISBN 9783110258110. info
  • Shambhala. Edited by Nikolaj Konstantinovič Rerich. New Delhi: Aravali Books International, 1997. viii, 316. ISBN 8186880178. info
  Výukové metody
  Přednášky; samostatná četba literatury; studium multimediálních ukázek; diskuse v přednáškách.
  Metody hodnocení
  Ukončení kolokviem
  Faktografický test (výběr správné odpovědi, je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100). Test tvoří 100% celkového hodnocení v kurzu.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2017, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/RLB395