MED26 Jazykový seminář španělský IV

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/3/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (přednášející)
Garance
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 B2.51, Út 14:00–15:40 A21
Předpoklady
MED25 Jazykový seminář SJ III
Aprobar la asignatura MED25. Nivel de acceso: A2/B1 según el MCER.
Úspěšné složení zápočtu z předmětu MED25. Vstupní jazyková úroveň je A2/B1 (dle SERR).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru španělština.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
El objetivo principal de la asignatura es profundizar en los conocimientos de la lengua, del léxico y de las competencias comunicativas (nivel B1 según el MCER).
Hlavním cílem předmětu je prohloubit znalosti španělštiny, slovní zásoby a komunikačních kompetencí (úroveň B1 SERR).
Výstupy z učení
Al final de este curso el estudiante será capaz de:
- utilizar el léxico trabajado en su expresión oral y escrita;
- entender textos más difíciles;
- aplicar las normas gramaticales adquiridas en los seminarios I-IV;
- conversar sobre un tema elegido sobre cultura española.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- využít probranou slovní zásobu v mluveném i psaném projevu;
- vysvětlit a aplikovat probrané gramatické jevy;
- porozumět náročnějším textům;
- aplikovat gramatická pravidla nabytá během seminářů I až IV
- pohovořit na vybrané téma ze španělských reálií.
Osnova
 • GRAMÁTICA
 • Repaso de usos verbales (pretérito perfecto, indefinido e imperfecto).
 • Preposiciones, verbos reflexivos. Uso de para.
 • Pretérito pluscuamperfecto.
 • Oraciones de relativo: indicativo o subjuntivo; oraciones condicionales; oraciones temporales; oraciones finales.
 • Uso de futuro y subjuntivo; la voz pasiva; perífrasis verbales.
 • Adjetivos con ser/estar, ser y estar con la preposición de.
  COMUNICACIÓN
 • Viajes, medios de transporte, pedir información.
 • Descripción física y de la personalidad.
 • Expresar sentimientos y opiniones.
 • Expresión de la probabilidad y de la conjetura.
 • Expresar recomendaciones y obligaciones.
 • Repaso.
Literatura
  povinná literatura
 • CASTRO VIUDEZ, Francisca, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. Nuevo Español en marcha : curso de español como lengua extranjera. Primera edición. Alcobendas (Madrid): SGEL, 2014. 181 stran. ISBN 9788497787406. info
  doporučená literatura
 • Castro, Francisca: USO de la gramática espaňola - nivel intermedio, Edelsa 1996, ISBN 9788477111344
Výukové metody
Se utilizan todos los métodos básicos del programa CLT (Communicative Language Teaching): actividades individuales, actividades de pareja, actividades grupales (conversación, práctica, ejercicio). Ejercicios de escucha. Los estudiantes deberán trabajar en casa.
Ve výuce budou využity všechny základní postupy CLT metody (Comunicative Language Teaching): individuální, párová, skupinová cvičení (konverzace, dril, procvičování). Poslechová cvičení. Domácí příprava.
Metody hodnocení
Examen escrito para comprobar las competencias lingüísticas y el nivel de conversación en español del estudiante.
Písemný test zaměřený na prověření jazykových schopností a ústní rozhovor, který má prověřit schopnost komunikace v cizím jazyce.
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/MED26