MED26 Jazykový proseminář španělský II

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/3. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Silvie Elmoujahid, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Čechová (cvičící)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Po 12:30–13:15 C32, St 7:30–9:05 C31
Předpoklady
MED25 Proseminář SJ I
úspěšné složení zápočtu z předmětu MED25.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru španělština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: prohloubení španělské gramatiky s důrazem na syntax; být schopen napsat krátkou esej nebo pohovořit na téma ze španělských reálií.
Osnova
 • 1. Úvod, opakování.
 • 2. Spojovací způsob souminulý, souslednost časová ve spojovacím způsobu.
 • 3. Spojovací způsob po spojkách.
 • 4. Spojovací způsob předminulý.
 • 5. Spojovací způsob ve větách časových.
 • 6. Spojovací způsob ve větách vztažných.
 • 7. Opakování a procvičování.
 • 8. Podmiňovací způsob složený, podmínková souvětí.
 • 9. Přípustková souvětí.
 • 10. Zdrobňování a zveličování. Ser a estar (shrnutí).
 • 11. Složené gerundium. Postavení přídavných jmen.
 • 12.Předložky, časy (shrnutí).
 • 13. Závěrečné shrnutí a opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Praha: Leda, 1995. 413 s. ISBN 808592708X. info
  doporučená literatura
 • Castro, Francisca: USO de la gramática espaňola - nivel intermedio, Edelsa 1996, ISBN 9788477111344
Výukové metody
V hodinách bude probíhat teoretický výklad a procvičení probíraných jevů, počítá se i s domácí přípravou studentů.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní rozhovor, který má prověři schopnost komunikace v cizím jazyce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.