MED26 Jazykový proseminář španělský II

Filozofická fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/3. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Romana Čadová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Po 16:40–18:15 G22
Předpoklady
MED25 Proseminář SJ I
Španělský proseminář I nebo základní znalost španělštiny v rozsahu L1-L33 Španělštiny pro samouky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru španělština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: prohloubení španělské gramatiky s důrazem na syntax; být schopen napsat krátkou esej nebo pohovořit na téma ze španělských reálií.
Osnova
 • 1. Úvod, opakování.
 • 2. Spojovací způsob souminulý, souslednost časová ve spojovacím způsobu.
 • 3. Spojovací způsob po spojkách.
 • 4. Spojovací způsob předminulý.
 • 5. Spojovací způsob ve větách časových.
 • 6. Spojovací způsob ve větách vztažných.
 • 7. Opakování a procvičování.
 • 8. Podmiňovací způsob složený, podmínková souvětí.
 • 9. Přípustková souvětí.
 • 10. Zdrobňování a zveličování. Ser a estar (shrnutí).
 • 11. Složené gerundium. Postavení přídavných jmen.
 • 12.Předložky, časy (shrnutí).
 • 13. Závěrečné shrnutí a opakování.
Literatura
 • KRÁLOVÁ, Jana. Fiesta! :španělština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2002. 120 s. ISBN 80-7238-213-6. info
 • PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Praha: Leda, 1995. 413 s. ISBN 808592708X. info
Výukové metody
Ve výuce budou využity všechny základní postupy CLT metody (Comunicative Language Teaching): individuální, párová, skupinová cvičení (konverzace, vzájemné zkoušení, dril, procvičování). Poslech (audionahrávky). Domácí úkoly rozšířené o e-learning. 99% výuky probíhá ve španělštině. Hlavní důraz je v tomto semestru kladen na poslech.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní rozhovor, který má prověři schopnost komunikace v cizím jazyce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.