B8280 Genetika živočichů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
3/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (přednášející), prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (zástupce)
Garance
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
Předpoklady
( Ex_3162 Obecná genetika || Imp_9126 Obecná genetika || B1900 Obecná genetika || BMB32 Obecná genetika || B6730 Obecná genetika || B3060 Obecná genetika ) && ( Ex_3065 Molekulární biologie || Imp_9115 Molekulární biologie || B3120 Molekulární biologie || B4030 Molekulární biologie || B5740 Molekulární biologie || B6130 Molekulární biologie || B7940 Molekulární biologie || B4020 Molekulární biologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přenášky je seznámit posluchače s genetikou domácích zvířat a jejím praktickým využitím. Kurz zahrnuje: Strategie a metody mapování významných lokusů a identifikace kandidátních lokusů 1. a 2. typu. Genetika chovatelsky významných morfologických znaků domácích zvířat, jejich dědičnost a molekulární podstata. Geny ovlivňující zdravotní stav zvířat (dědičná onemocnění, genetika resistence k onemocněním, genetika interakce hostitele a patogena, genotoxické faktory v prostředí domácích zvířat, genetika nádorových onemocnění zvířat). Geny ovlivňující kvantitativní znaky zvířat, molekulární disekce QTL, genomový scan, využití molekulární biologie ve šlechtění zvířat. Exprimované a neexprimované markery QTL u zvířat a jejich využití. Základy šlechtění zvířat, zootechnická taxonomie. Genetika laboratorních zvířat. Typy kmenů a jejich využití v biologii. Praktická cvičení: exkurse na významná brněnská pracoviště teoretické a užité genetiky živočichů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2002/B8280