F4210 Fyzikální praktikum 3

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F4210/01: St 8:00–10:50 Fp3,01001, P. Dvořák
F4210/02: Po 12:00–14:50 Fp3,01001, P. Dvořák
F4210/03: St 13:00–15:50 Fp3,01001, P. Vašina
F4210/04: Pá 8:00–10:50 Fp3,01001, M. Eliáš
F4210/05: Pá 11:00–13:50 Fp3,01001, M. Eliáš
Předpoklady
F2180 Fyzikální praktikum 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zvyšuje praktické schopnosti studentů měřit fyzikální jevy a měření zpracovat. Velká část úloh je zaměřena na látku atomové fyziky.
Osnova
 • Studium činnosti fotonásobiče.
 • Studium termoelektronové emise.
 • Pohyb nábojů v elektrickém a magnetickém poli.
 • Určení teploty výboje spektrálními metodami.
 • Šířka pásu zakázaných energií v polovodičích.
 • Franck-Hertzuv experiment.
 • Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití.
 • Rutherfordův experiment.
 • Určení koeficientu absorpce záření gama.
 • Zeemanův jev.
Literatura
 • ftp://ftp.muni.cz/pub/muni.cz/physics/education/textbook/praktikum3.pdf
 • BROŽ, Jaromír. Základy fyzikálních měření. Sv. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 669 s. info
Výukové metody
Praktické měření v laboratoři určené pro výuku.
Metody hodnocení
Docházka na výuku je povinná, každý student zpracuje a odevzdá ke každé úloze protokol.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.