Bi1010c Systém a evoluce rostlin - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (cvičící)
Mgr. Irena Axmanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lydie Dudová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Dvořák (cvičící)
Mgr. Karel Fajmon (cvičící)
Mgr. Zuzana Fajmonová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Helánová (cvičící)
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Jiroušková (cvičící)
Mgr. Deana Láníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristina Merunková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Pelánková, Ph.D. (cvičící)
Mag. Lucia Sekulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Šmarda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Šmerdová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. František Zedek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Žák (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi1010c/01: Čt 7:00–8:50 BpeR
Bi1010c/02: Čt 9:00–10:50 BpeR
Bi1010c/03: Čt 11:00–12:50 BpsR
Předpoklady
(!( B1090c Syst. a fylog. niž. rostlin -c && B2030c Sys. a evol. vyš. rostlin- cv ))&&(!( B2060c Syst. fylog. nižších rostl. -c && B3090c Syst. fylogen. vyš. rostl. -c ))&&(!( Bi1090c Sys. a evol. niž. rostl. - cv. && Bi2030c Sys. a evol. vyš. rostlin- cv ))&&( NOW ( Bi1010 Systém a evoluce rostlin ))
Základní znalost systému organismů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kursu jsou: praktické seznámení s rostlinnými organismy; osvojení základních morfologických termínů na reálných objektech; osvojení základní práce s mikroskopem; osvojení zásad vědecké ilustrace.
Osnova
  • 1. Sinice, ruduchy, obrněnky, skrytěnky. 2. Heterokontophyta, Haptophyta, krásnoočka. 3. Zelené řasy, hlenky. 4. Nádorovky, Oomycota, Chytridiomycota, vlastní houby, spájivé houby. 5. Vřeckaté houby, imperfektní houby. 6. Stopkovýtrusné houby, lišejníky. 7. Morfologie cévnatých rostlin. 8. Mechorosty, plavuně. 9. Přesličky, kapradiny, Cycadophyta, Pinophyta, Gnetophyta. 10.-13. Významné čeledi krytosemenných rostlin.
Literatura
  • ŠPAČEK, Jan. Hlenky, houby, řasy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 134 s. ISBN 8021021578. info
  • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1998. 164 stran. ISBN 8071846031. info
  • KALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 165 s. ISBN 8071846112. info
  • SMEJKAL, Miroslav. Systém a evoluce vyšších rostlin. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 205-349. ISBN 80-04-22815-1. info
  • ŠTYS, Pavel. Zákonitosti evoluce organismů. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 643-689. ISBN 80-04-22815-1. info
  • HENDRYCH, Radovan. Systém a evoluce vyšších rostlin : učební přehled [Hendrych, 1986]. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 499 s. info
Metody hodnocení
cvičení, test praktických vědomostí, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.