G1141k Optická mikroskopie v geologii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Karel Slavíček (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( G1061k Mineralogie || G1061 Mineralogie ) && ( G1081k Paleontologie || G1081 Paleontologie ) && ! G2141 Mikroskopie minerálů a hornin && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními optickými metodami, které se používají v geologických vědách při určování minerálů, hornin a fosilií. Na konci kurzu je každý student schopen samostatně pracovat s polarizačním mikroskopem a binokulární lupou a poznávat základní horninotvorné minerály a mikrofosílie.
Osnova
  • 1. Základní pojmy v optice minerálů
  • 2. Práce s polarizačním mikroskopem
  • 3. Práce s binokulární lupou
  • 4. Poznávání základních minerálů: křemen, K-živce, plagioklas, muskovit, biotit, olivín, pyroxen a amfibol
  • 5. Poznávání základních typů mikrofosílií: Foraminifera, Ostracoda, Porifera, Conodonta
Literatura
  • GREGEROVÁ, Miroslava, Bohuslav FOJT a Václav VÁVRA. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. 315 s. monografie. ISBN 80-7028-195-2. info
  • POKORNÝ, Vladimír. Základy zoologické mikropaleontologie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1954. 650 s. info
Výukové metody
Základní teoretické přednášky a praktická cvičení s mikroskopy
Metody hodnocení
Písemný test a praktické poznávání základních minerálů a fosílií pod mikroskopem
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Pouze prezenční varianta.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.