G3141 Mikroskopování k bakalářské práci

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( G2141 Mikroskopie minerálů a hornin || G1141 Optická mikroskopie v geologii || G1141k Optická mikroskopie v geologii ) && ( NOW ( G5051 Bakalářská práce I ) || NOW ( G6051 Bakalářská práce II - odevzd. ))&& ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je upevnění znalostí z optiky minerálů a konzultace nad problémy aktuálně zpracovávané bakalářské práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - aplikovat optickou mikroskopii minerálů a hornin při řešení tématu své bakalářské práce
Osnova
  • 1. Optika základních horninotvorných minerálů 2. optika speciálních minerálů 3. mikroskopování hornin podle potřeb studenta
Literatura
  • GREGEROVÁ, Miroslava, Bohuslav FOJT a Václav VÁVRA. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. 315 s. monografie. ISBN 80-7028-195-2. info
Výukové metody
praktická mikroskopování v optické laboratoři, konzultace, procvičování praktických dovedností
Metody hodnocení
závěrečný test V případě krizové pandemické situace bude v podzimním semestru 2020 ukončení předmětu distanční formou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.