VLDM7X1c Diagnostické zobr. metody - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. (cvičící)
MUDr. Petr Nádeníček, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. (cvičící), doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (zástupce)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (cvičící)
Iva Čechová (pomocník)
Jana Švehlová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLDM7X1c/09: St 2. 1. až Pá 4. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a, Po 7. 1. až Pá 11. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/10: Po 10. 12. až Pá 14. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a, Po 17. 12. až Pá 21. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/11: Po 26. 11. až Pá 30. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a, Po 3. 12. až Pá 7. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/12: Po 12. 11. až Pá 16. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a, Po 19. 11. až Pá 23. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a
VLDM7X1c/16: Po 17. 9. až Pá 21. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a, Po 24. 9. až Pá 28. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 1148a
Předpoklady
VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvičení && VSIP0622c Interní propedeutika II-cvič. && VSPF0622c Patol. fyziologie II - cvičení && VSPA0622c Patolog. anatomie II - cvičení && VSNV041p Neurovědy - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Použití otevřených zářičů v medicíně, diagnostika pomocí radionuklidů. Základní typy vyšetření pomocí radionuklidů. Vyšetření jednotlivých ogánů – mozku, štítné žlázy, plic, nukleární kardiologie, nukleární gastroenterologie, hematologická diagnostika, diagnostika uropoetického systému, nádorová diagnostika, diagnostika zánětů, radionuklidová diagnostika v pediatrii, pozitroná emisní tomografie. Zpracování dat v nukleární medicíně, SPECT.
Osnova
 • Diagnostické zobrazovací metody
 • Výuka probíhá na všech pracovištích LFMU ve všech modalitách diagnostického zobrazování.
 • 1. den: Úvod, poučení o ochraně zdraví při práci se zářením. Semináře - a. Fyzikální principy detekce ionizujícího záření, b. Intervenční radiologie.
 • 2. den: Semináře - a. Radiodiagnostika dětského věku, b. Neuroradiologie.
 • 3. den : Nukleární medicína (diagnostické a terapeutické použití radionuklidů, planární scintigrafie, SPECT, PET, statické a dynamické scintigrafie).
 • 4. den: Problematika vyšetření v dětském věku.
 • 5. den: Osteoradiologie
 • 6. den: Intervenční diapeutické výkony, kazuistiky.
 • 7. den: Diagnostika plic, neuroradiologie.
 • 8. den: Angiografie, diagnostika gastrointestinálního traktu.
 • 9. den: Neuroradiologie, mamografie.
 • 10. den: Kazuistiky, zápočet.
Literatura
 • Nukleární medicína [4. vyd.] / Jan Urbánek. - 4. upraven. a dopl. vyd.. - Jilemnice : Gentiana, cop. 2002 - 154, XI s. ISBN 80-86527-05-0
 • Peter F. Sharp, Howard G. Gemmell, Alison D. Murray Practical Nuclear Medicine Springer Verlag London 2005 ISBN 978-4-85233-875-6
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.