FF FBPGkV Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský kombinovaný vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Podmínky pro ukončení bakalářského studijního stupně (vedlejší/minor, kombinované studium) jsou následující:
 
  • získání 60 kreditů za povinné předměty.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGBK001Klíčová témata dějin školství a pedagogiky J. Zounekzk 16/0/06 Z P
FF:PGBK002Obecná pedagogika M. Polzk 16/0/06 Z P
FF:PGBK007Základy psychologie B. Lazarovázk 16/0/06 P P
18 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGBK003Pedagogické teorie M. Polzk 16/06 Z P
FF:PGBK004Alternativní pohledy na školu R. Švaříčekzk 16/0/06 Z P
FF:PGBK009Didaktika Z. Šalamounovázk 16/1/06 Z P
18 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGBK005Základy sociologie M. Rabušicovázk 16/0/06 P P
FF:PGBK010Úvod do pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 16/0/06 Z P
12 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGBK006Sociologie výchovy, vzdělávání a školy M. Rabušicovázk 16/0/06 Z P
6 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGBK011Metody a techniky pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 16/0/06 Z P
6 kreditů