FSS DPSYAJ02 General psychology
Název anglicky: General psychology
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

The State Doctoral Exam and the Doctoral Thesis Defence are required for graduating. The State Doctoral Exam tests the candidates’ ability to consider issues in the discipline taken both in the discipline-specific and interdisciplinary context. The Committee sets the candidate two or three topics in psychology. The candidate is to conduct a comprehensive review of the literature on these topics, including the latest research. At the exam, the candidate answers questions pertaining a) to the methodological and research context of the topic, i.e. the candidate critically evaluates how certain issues are studied, discusses approaches to the scientific understanding of the phenomenon in a historical perspective, b) to the newest theories connected to the topic and their relationship to previous thinking, c) to controversies in approaching the topic, which the candidate is to critically evaluate.

Studijní a výzkumné povinnosti

As for the compulsory activities of candidates, they must take all compulsory courses that are connected to their Doctoral Thesis and a specialization course. Furthermore, among compulsory activities, there is a long-term study stay abroad, conference attendance, working on scientific papers and partaking in teaching and research at the Department of Psychology.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

The topics of Doctoral Theses are formulated in the context of the general research areas of the psychology research groups of the supervisors. The candidate either chooses their topic from a list of suggested topics or their topic is formulated on an individual basis following a consultation with the supervisor.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty -- compulsory courses

Student musí úspěšně absolvovat všechny povinné kurzy uvedené v této sekci. Časový harmonogram zápisu jednotlivých kurzů konzultuje se svým školitelem.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0001Teorie a metodologie vědy I. Čermákzk 0/0/010 --
FSS:PSYd0002Obecná psychologie S. Ježekk 0/0/015 --
FSS:PSYd0008Vystoupení na konferencích I P. Macekz 0/0/013 --
FSS:PSYd0009Vystoupení na konferencích II P. Macekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0010Odborná publikace P. Macekk 0/0/015 --
FSS:PSYd0011Odborná publikace P. Macekk 0/0/025 --
FSS:PSYd0015Prezentace a obhajoba disertačního projektu P. Macekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0013Disertační práce - teoretická část A P. Macekk 0/0/020 --
FSS:PSYd0016Disertační práce - výzkumná část A P. Macekk 0/0/020 --
FSS:PSYd0024Disertační práce - teoretická část B P. Macekk 0/0/020 --
FSS:PSYd0025Disertační práce - výzkumná část B P. Macekk 0/0/020 --
FSS:PSYd0027Analýza dat – kvalitativní výzkum T. Řiháčekk 0/0/020 --
FSS:PSYd0028Analýza dat – kvantitativní výzkum S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0029Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 --
FSS:PSYd0030Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 --
FSS:PSYd0031Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 --
FSS:PSYd0032Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 --
231 kreditů

Společný seminář -- common seminar

Student se aktivně účastní společných odborných seminářů diskutujících doktorandské projekty. Kurz PSYd0007 si zapisuje opakovaně, nejméně čtyřikrát.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0007Společný seminář P. Macekz 0/0/02 --
2 kredity

Předměty naplňující požadavek zahraničního výjezdu -- foreign-stay courses

Student/ka musí v průběhu studia povinně absolvovat zahraniční stáž. Tuto podmínku lze naplnit volbou jednoho z dvacetikreditových předmětů v této sekci. Pro podrobnosti se seznamte se sylaby jednotlivých kurzů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekk 0/0/020 --
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 --
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt V. Hloušekk 0/0/020 --
44 kreditů

Volitelné předměty -- elective courses

Předměty v této sekci souvisí s dokončování dizertační práce. Jejich zápis není povinný.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0021Příprava disertační práce P. Macekz 0/0/020 --
20 kreditů