PřF AEGOLP Applied and environmental geology
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: PřF B-AEG Applied and environmental geology

Introductory information / Instructions

Během studia je nutno získat minimálně 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Ke splnění této podmínky je nutno absolvovat další předměty z nabídky povinně volitelných předmětů (nad rámec minimální volby) nebo z předmětů volitelných.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Languages

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA001Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 3-
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné a povinně volitelné předměty

Compulsory courses

Je nutno splnit všechny předměty uvedené v obou blocích (Bakalářská práce a Povinné předměty odborné).

Bachelor's thesis

Je nutno splnit všechny uvedené předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G4141Academic Skills for Geologists R. Melicharzk 1/2/05 5P
PřF:G5041Bachelor Thesis - recherche R. Melicharz 0/0/08 5P
PřF:G5011Bachelor Thesis Seminar I R. Melicharz 0/2/02 5P
PřF:G5051Bachelor Thesis I R. Melicharz 0/0/02 5P
PřF:G6011Bachelor Thesis Seminar II R. Melicharz 0/22 6P
PřF:G6051Bachelor Thesis II R. Melicharz 0/010 6P
29 credits
Povinné předměty odborné

Je nutno splnit všechny uvedené předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G1011Introductory geological concentration J. Leichmannz 0/0/0 3 dny.2 1Z
PřF:G1061Mineralogy Z. Lososzk 2/2/06 1Z
PřF:G1081Palaeontology N. Dolákovázk 2/2/06 1Z
PřF:G1021Physical geology S. Nehybazk 3/1/06 1Z
PřF:G1101Principles of Geophysics J. Havířzk 1/1/03 1Z
PřF:G3021Petrography J. Leichmannzk 2/2/06 2Z
PřF:G5081Geochemistry I P. Pracnýzk 2/26 2Z
PřF:G3061Historical and Stratigraphical Geology I J. Kalvodazk 2/2/06 2Z
PřF:G4101Structural geology and geotectonics R. Melicharzk 2/2/06 2Z
PřF:G4121Quaternary geology M. Ivanovzk 2/1/05 2Z
PřF:G2031Geological field exercises J. Cempírekz 0/0 3 dny.2 2-
PřF:G3081Methods of Geological and Hydrogeological Research R. Melicharzk 1/3/06 3Z
PřF:G7671Geological Research of underground construction M. Knížekzk 1/13 5Z
PřF:G5061Economic geology I M. Slobodníkzk 2/2/06 3Z
PřF:G2121Engeneering Geology M. Knížekzk 2/2/06 3Z
PřF:G2101Hydrogeology T. Kuchovskýzk 2/2/06 3Z
PřF:G8271Geological field trip to Brno vicinity T. Kumpanz 0/0/0 3D.2 3-
PřF:G5021Regional geology of the CR R. Melicharzk 2/26 4Z
PřF:G6141Environmental Geology E. Geršlovázk 2/26 4Z
PřF:G6301Hydraulics T. Kuchovskýzk 1/1/03 6Z
PřF:G9421Groundwater protection T. Kuchovskýzk 2/15 4Z
103 credits

Selective courses

Je nutno splnit podmínky obou bloků.

Blok terénní práce

Nutno splnit právě jeden z bloků. Kurz terénní dokumentace je doporučen zejména studentům kombinovaného studia, Kurz geologického mapování je doporučen hlavně studentům prezenčního studia.

Kurz terénní dokumentace
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G4231Course of Geological Documentation T. Kumpanz 0/0 5 dnů.5 --
5 credits
Kurz geologického mapování

Pro splnění Kurzu geologického mapování je nutno splnit oba předměty. Předmět G5221 Elektronické zpracování geologie území nelze splnit bez předchozího splnění předmětu G4221 Geovědní dokumentace území.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G4221Geoscience Documentation of Territory R. Melicharz 0/0/0 2 týdny.11 4-
PřF:G5221Geology of a region in GIS J. Rezzk 1/2/38 5-
19 credits
Blok předmětů rozšiřujících vědní základ

Nutno absolvovat nejméně tři předměty z tohoto bloku.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G5301Mathematical Geology P. Pracnýzk 1/2/05 5-
PřF:G9351Tensors in Geology J. Rezzk 1/1/03 5-
PřF:GA801Chemical principles of geological processes P. Pracnýzk 1/1/03 5-
PřF:G6101Methods of laboratory research of minerals and rocks D. Všianskýzk 3/1/05 5-
PřF:G1141Optical Microscopy in Geology D. Všianskýzk 0/2/03 5-
PřF:G5031Presentation of Bachelors thesis at conference M. Knížekz 0/0/01 6-
PřF:G6031Publication of Bachelor thesis M. Knížekz 0/0/03 6-
PřF:G0311International internship (geology) A. Říčkaz 0/0/0- 5-
23 credits

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JAG01English for Geologists I J. Kubrickáz 0/2/02 1-
PřF:JAG02English for Geologists II J. Kubrickáz 0/2/02 2-
4 credits