PdF NCJ2hp Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
master's full-time major
Included in the programme: PdF N-CJ2 Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6039Educational Psychology (Exercise) E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042School Education H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Educational and Psychology Assessment in Teaching Practice (Exercise) J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
9 credits

Povinně volitelné - blok A

Student zapisuje během studia jeden z nabízených předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6043Theory and Practice of School H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6044Theory and Practice of Curriculum H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6045Theory and Practice of Teaching H. Horkáz 0/1/02 2Z
6 credits

Povinně volitelné - blok B

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6047School Management J. Kratochvílováz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inclusive Education K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternative and Inovative Education H. Horkáz 0/2/02 1P
6 credits

Cizí jazyk

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:JVp013English for Teachers - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014English for Teachers - D D. Dvořákovázk 0/2/04 2-
7 credits

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:CJp201Stylistic in the Theory and in the Practice M. Lollokzk 0/1/03 1P
PdF:CJp202Literary Criticism and Textology D. Kročaz 0/1/02 1P
PdF:CJp503Internationalisation in the field of Czech language and literature J. Poláčekz 0/0/0 jinak.- 2-
PdF:CJp515Basics of Onomastics J. Tuškováz 0/2/02 2P
PdF:CJp505Forms of recent Czech and world literature for youth M. Šubrtováz 1/0/02 2P
PdF:CJp510Old Czech Literature O. Sládekzk 0/2/04 2P
PdF:CJp512Development of Standard Czech H. Svobodovázk 2/0/03 3P
PdF:CJp210Forms of recent Czech and world literature M. Chocholatýzk 0/1/03 3P
19 credits

Selective courses

Pravidla pro výběr: Student zapisuje vždy jeden ze dvou povinně volitelných předmětů v semestru (celkem získá 4 kredity).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:CJp205Alternative Methods of the Czech Language Teaching 1 J. Tuškováz 0/2/02 1-
PdF:CJp508Using of Corpora in Teaching Praxis J. Tuškováz 0/2/02 1-
PdF:CJp208Alternative Methods of the Czech Language Teaching 2 J. Tuškováz 0/2/02 2-
PdF:CJp517World Literature in the 20th Century J. Poláčekz 1/0/02 2-
8 credits

Volitelné předměty (4 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:CJp206Chapters from Czech language Methodology J. Tuškováz 1/0/02 1-
PdF:CJp518Basics dialectology J. Tuškovák 0/2/04 2-
PdF:CJp502Media Education D. Sochorováz 0/2/03 2-
PdF:CJp209Introduction to Sociolinguistics J. Tuškováz 1/0/02 2-
PdF:CJp504Chapters on Old Czech literature O. Sládekz 1/0/02 2-
PdF:CJp511Literary Writing E. Novákováz 0/2/04 2-
PdF:CJp513Onomastics J. Tuškovák 0/2/04 3-
PdF:CJp514Dialectology J. Tuškovák 0/2/04 3-
PdF:CJp506Linguistic Analysis 1 D. Kročaz 0/0/0 předmět je v tomto období realizován distanční výukou s využitím distančních výukových materiálů, online konzultací (MS Teams), případně individuálními a skupinovými kontaktními konzultacemi podle potřeb studentů.3 3-
PdF:CJp211Chapters on Newest Czech Literature M. Chocholatýz 1/0/02 3-
PdF:CJp507Linguistic Analysis 2 D. Kročaz 0/2/03 4-
PdF:CJp501Linguistic Excursion J. Tuškováz 0/0/0 1 den.2 4-
PdF:CJp516Guide to the Czech Literature M. Chocholatýz 0/2/04 4-
PdF:CJp509Artistic Performance D. Kročak 0/2/04 4-
43 credits

Oborové didaktiky (10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:CJp203Didactics of Czech Language and Literature for Primary Schools 1 M. Šubrtovák 0/2/04 1Z
PdF:CJp204Chapters from Literature Methodology M. Šubrtováz 1/0/02 1-
PdF:CJp207Didactics of Czech Language and Literature for Primary Schools 2 J. Tuškovázk 0/2/04 2Z
10 credits

Praxe (7 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6040Teaching Practice 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminar on Teaching Practice P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:CJ6002Teaching Practice 2 J. Zítkováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:CJ6003Teaching Practice 3 J. Zítkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 credits

Diplomová práce (16 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:CJ_DPDiploma Thesis J. Tuškováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:CJ_DPdDiploma Thesis - Completion J. Tuškováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:CJ_DPpDiploma Thesis - Project J. Tuškováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 credits