FF FNSLAVpSPS Polish Studies
Name in Czech: Polská studia
master's full-time specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF N-SLAV_ Slavonic Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Posluchač specializace Polská studia v programu Slavistika musí absolvovat všechny povinné předměty společného základu programu i specializace a získat předepsaný počet kreditů z jednotlivých bloků povinně volitelných předmětů dle pokynů pro průchod studiem.

Společná část

Diplomová práce a státní zkouška

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SLAV01PMA Thesis Project V. Štěpánekz 0/0/0 konzultace.1 2P
FF:SLAV01SMaster’s Diploma Thesis Seminar I V. Štěpánekz 0/2/09 3P
FF:SLAV02Master’s Diploma Thesis Seminar II V. Štěpánekz 0/2/010 4P
FF:SLAV03Master’s Diploma Thesis V. Štěpánekz 0/0/0- 4-
FF:SLAV04State Final Examination V. ŠtěpánekSZk 0/0/0 SZZk.- 4-
20 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJ_SLAV02Central Europe: Area, Borderlands, Identity I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:PJ_SLAV03Stylistics and Language Culture R. Madeckizk 1/1/05 2P
FF:JSB_SLAV11Old Church Slavonic E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:JSB_SLAV51Balkans and Europe in Each Other's Eyes: Images and Stereotypes Across Centuries P. Stehlíkz 1/1/05 3P
20 credits

Selective courses

Student/studentka musí v každém bloku absolvovat nejméně 2 předměty. Současně je třeba získat za všechny povinně volitelné předměty min. 37 kreditů.

Blok A: Vztahy a kontakty
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV52South Slavic-Czech Relations V. Štěpánekzk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV04Cultural Tourism and the Slavonic Area R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV05Relations of Czech Lands with Poland and Ukraine P. Kalinazk 1/1/05 --
FF:RSn099We and They: Czech–Russian Relations Yesterday and Today I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:SLAV07Slovenská setkání a konfrontace I. Pospíšilzk 1/1/05 --
25 credits
Blok B: Překlad a tlumočení
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV12Biblical Texts in the Light of Slavic Translations E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB079Translation Software for Students of Slavonic Studies P. Pilchz 1/1/03 --
FF:JSB_SLAV66Basics of Interpreting E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV14Legal Texts and Terminology in Polish: Translation Workshop R. Madeckiz 0/2/04 --
FF:PJ_SLAV18Czech Life and Institutions in Polish R. Madeckiz 1/1/04 --
19 credits
Blok C: Jazyk, kultura a dějiny
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV53Turkish Wars 1526-1878: Habsburg Monarchy, Poland, Russia and Cossacks against the Ottoman Empire V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Orthodox Christianity and the Slavic World V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB022The Language as a Charged Weapon E. Krejčovázk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV01History of Thought On Language R. Madeckizk 1/1/05 --
FF:PJV007Contemporary Polish Cinema R. Madeckiz 1/2/04 --
FF:SLAV05Summer School of Slavonic Studies Abroad V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 --
FF:UJ_SLAV01Ludvik Kuba: Folklorist and Painter of Slavic Nations P. Kalinaz 1/1/04 --
31 credits
Blok D: Literatura
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV55Literature Theory of the 20th and the 21st Century and Slavic Literatures P. Pilchz 1/1/05 --
FF:JSB055Novel in the Balkans P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:PJN213Famous Authors of Polish Literature (Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert) R. Buchtovázk 0/2/03+2 --
FF:PJ_SLAV15Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV16Literary workshop: Polish literature from 1956 to the present R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:RSn092Comparative Literature and Theory of Literary Genres I. Pospíšilzk 1/1/05 --
28 credits

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJ_SLAV06Contemporary Polish 1 R. Madeckiz 0/3/03 1P
FF:PJ_SLAV07Contemporary Polish Literature and Culture R. Buchtovázk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV08Contemporary Polish 2 R. Madeckizk 0/3/04 2P
FF:PJ_SLAV09Theory and Practice of Translation and Interpreting R. Buchtováz 1/1/04 2P
FF:PJ_SLAV10Contemporary Polish 3 R. Madeckiz 0/3/03 3P
FF:PJ_SLAV11Historical Grammar and Dialectology of Polish R. Madeckizk 1/1/05 3P
FF:PJ_SLAV12Contemporary Polish 4 R. Madeckizk 0/3/04 4P
FF:PJ_SLAV13Czech-Polish Literature and Culture Relations R. Buchtovázk 1/1/05 4P
33 credits

Selective courses

Nutno získat min. 6 kreditů. Nabídka předmětů může být průběžně doplňována o další vhodné polonistické kurzy, které budou realizovány.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJV024Refren kolczastego drutu: on the Holocaust and Concentration Camps Literature R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJV027Translation Project M. Przybylskiz 0/1/0 + soustavná individuální/týmová práce.4 --
FF:PJVM01Independent Reading and Working with the Polish Text R. Madeckiz 0/0/0 konzultace + závěr. kontrola.3 --
FF:PJVM02Tutoring and E-learning Workshop R. Madeckiz 0/2/05 --
FF:PJVM03Specialized excursion to Poland R. Buchtováz 0/0/0 5 dní.4 --
FF:PJVM04Polish Conversation for Master's degree M. Przybylskiz 0/2/01 --
FF:PJVM05Polish Traces in Brno R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:RSn094Latin and Greek in Their Relationships to Slavonic Languages V. Bočekzk 1/1/05 --
FF:RSn100Literary Text and Anthropological Aspects J. Dohnalzk 1/1/05 --
FF:SLAV05Summer School of Slavonic Studies Abroad V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 --
39 credits