FF FNSLAVpSPS Polish Studies
Name in Czech: Polská studia
master's full-time specialized
Included in the programme: FF N-SLAV_ Slavonic Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Posluchač specializace Polská studia v programu Slavistika musí absolvovat všechny povinné předměty společného základu programu i specializace a získat předepsaný počet kreditů z jednotlivých bloků povinně volitelných předmětů dle pokynů pro průchod studiem.

Společná část (80 kr.)

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SLAV01Master’s Diploma Thesis Seminar I V. Štěpánekz 0/2/010 3P
FF:SLAV02Master’s Diploma Thesis Seminar II V. Štěpánekz 0/2/010 4P
FF:SLAV03Master’s Diploma Thesis V. Štěpánekz 0/0/0- 4-
20 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJ_SLAV01History of Thought On Language R. Madeckizk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV02Central Europe: Area, Borderlands, Identity I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:PJ_SLAV03Stylistics and Language Culture R. Madeckizk 1/1/05 2P
FF:RSn092Comparative Literature and Theory of Literary Genres I. Pospíšilzk 1/1/05 2Z
FF:JSB_SLAV11Old Church Slavonic E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV04Cultural Tourism and the Slavonic Area R. Buchtovázk 1/1/05 3P
FF:JSB_SLAV51Balkans and Europe in Each Other's Eyes: Images and Stereotypes Across Centuries P. Stehlíkz 1/1/05 3P
35 credits

Selective courses

Blok I: Vztahy mezi slovanskými národy

Nutno získat min. 5 kreditů. (Platí pro imatrikulační ročník 2021 a pozdější.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJ_SLAV05Relations of Czech Lands with Poland and Ukraine P. Kalinazk 1/1/05 1P
FF:JSB_SLAV52South Slavic-Czech Relations V. Štěpánekzk 1/1/05 2P
FF:RSn099We and They: Czech–Russian Relations Yesterday and Today I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
15 credits
Blok II: Vybrané otázky slavistiky a slovanského areálu

Nutno získat min. 15 kreditů. Nabídka předmětů může být průběžně doplňována o další vhodné slavistické kurzy, které budou realizovány.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV12Biblical Texts in the Light of Slavic Translations E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV53Turkish Wars 1526-1878: Habsburg Monarchy, Poland, Russia and Cossacks against the Ottoman Empire V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Orthodox Christianity and the Slavic World V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV55Literature Theory of the 20th and the 21st Century and Slavic Literatures V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB071Czech Minority in South-Eastern Europe P. Stehlíkz 1/1/04 --
FF:JSB079Translation Software for Students of Slavonic Studies P. Pilchz 1/1/03 --
FF:PJ_SLAV14Translation Workshop: Legal Texts and Terminology R. Madeckiz 0/2/04 --
FF:PJ_SLAV15The Space of Post-Communist Europe in Contemporary Reportages and Travel Literature R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV16Polish Literature Seminar R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV18Czech Life and Institutions in Polish R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJN213Famous Authors of Polish Literature R. Buchtovázk 0/2/03+2 --
FF:PJN307Selected Problems of Polish Literature and Culture after 1900 R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJV007Polish Cinema After 1989 R. Madeckiz 0/2/03 --
FF:SK_39Chapters of Czech-Slovak Cultural and Historical Relations I. Pospíšilz 2/0/03 --
FF:UJ_SLAV01Ludvik Kuba: Folklorist and Painter of Slavic Nations P. Kalinaz 1/1/04 --
61 credits

Elective courses

Nutno získat min. 5 kreditů. Předměty si student volí z nabídky celé fakulty, případně i jiných fakult MU. Do této kategorie se studentům započítají i kredity za povinně volitelné předměty (ze společného základu i specializace) získané nad rámec předepsaných povinností.

Specializační část (40 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJ_SLAV06Contemporary Polish 1 R. Madeckiz 0/3/03 1P
FF:PJ_SLAV07Contemporary Polish Literature and Culture R. Buchtovázk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV08Contemporary Polish 2 R. Madeckizk 0/3/04 2P
FF:PJ_SLAV09Theory and Practice of Translation and Interpreting R. Buchtováz 1/1/04 2P
FF:PJ_SLAV10Contemporary Polish 3 R. Madeckiz 0/3/03 3P
FF:PJ_SLAV11Historical Grammar and Dialectology of Polish R. Madeckizk 1/1/05 3P
FF:PJ_SLAV12Contemporary Polish 4 R. Madeckizk 0/3/05 4P
FF:PJ_SLAV13Czech-Polish Literature and Culture Relations R. Buchtovázk 1/1/05 4P
34 credits

Selective courses

Nutno získat min. 6 kreditů. Nabídka předmětů může být průběžně doplňována o další vhodné polonistické kurzy, které budou realizovány.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJVM01Independent Reading and Working with the Polish Text R. Madeckiz 0/0/0 konzultace + závěr. kontrola.3 --
FF:PJVM02Tutoring and E-learning Workshop R. Madeckiz 0/2/05 --
FF:PJVM03Specialized excursion to Poland R. Buchtováz 0/0/0 5 dní.4 --
FF:PJVM04Polish Conversation for Master's degree M. Przybylskiz 0/1/01 --
FF:PJN212Economic Geography of Poland R. Madeckizk 1/1/05 --
FF:PJV003SchulzFest R. Madeckiz 0/0/0 příprava festivalu (15–20 hodin).3 --
FF:PJV014Reading and Analysing Texts about Poland and Poles M. Przybylskiz 0/2/04 --
FF:PJV024Refren kolczastego drutu: on the Holocaust and Concentration Camps Literature R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJV027Translation Project M. Przybylskiz 0/1/0 + soustavná individuální/týmová práce.4 --
FF:RSn094Latin and Greek in Their Relationships to Slavonic Languages V. Bočekzk 1/1/05 --
FF:RSn100Literary Text and Anthropological Aspects J. Dohnalzk 1/1/05 --
43 credits