FF FNVHkJ Musicology
Name in Czech: Hudební věda
Master's combined single-subject
Included in the programme: FF N-VH_ Musicology

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:HVK_41aDiploma Seminar I V. Maňasz 0/2/0 8 hodin výuky, 8 hodin individuálních konzultací.15 3P
FF:HVK_41bDiploma Seminar II V. Maňasz 0/2/015 4P
FF:HV_794Diploma thesis project J. Perutkováz 0/0/0 8 hodiny individuální konzultace.- 2P
FF:HVK_42Thesis J. Perutkováz 0/0/0 individuální konzultace.- 4P
FF:HVK_43State final examination J. PerutkováSZk 0/0/0- 4P
30 credits

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:HVK_103Musicological Methodology M. Bekzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.10 1Z
FF:HVK_54History of Music Theory L. Spurnýzk 0/0/0 8 hodin.10 2Z
FF:HVK_725German language J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.10 --
FF:HVK_755Chapters from Aesthetisc of Music L. Spurnýzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.10 3Z
FF:HVK_756Microtectonics M. Štědroňzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.10 --
FF:HV_01bHistoriography of Music M. Bekzk 1/1/05 2Z
FF:HV_795aSeminar I J. Perutkovák 0/2/04 1P
FF:HV_795bSeminar II J. Perutkovák 0/2/04 2P
63 credits

Selective courses

Blok 1

V průběhu magisterského studia je nutno zvolit jeden dvousemestrální seminář. Student za něj získá celkem 6 kreditů. Na tyto semináře chodí studenti kombinovaného studia společně se studenty prezenčního studia, na docházce a úkolech se domlouvají s jednotlivými pedagogy individuálně. K těmto seminářům je nutno ještě na podzim zapsat předmět HVK_111a a na jaře HVK_111b (absolvuje-li student seminář zaměřený na hudbu starších slohových období nebo hudební topografii), případně na podzim HVK_112a a na jaře HVK_112b (absolvuje-li student seminář zaměřený na hudbu mladších slohových období, lexikografii či jinou systematickou disciplínu hudební vědy). Uvedené čtyři předměty nemají vlastní rozvrh, jedná se o metodologické konzultace a o plnění seminárních úkolů menšího rozsahu.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ASH20aEditing seminar I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin přednášek za semestr.3 --
FF:ASH20bEditing seminar J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin přednášek.3 --
FF:HV_700aSeminar of Music Lexicography P. Macekz 0/2/03 1P
FF:HV_700bSeminar of Music Lexicography II P. Macekz 0/2/03 2P
FF:HV_750aSeminar of Music Topography I. V. Maňasz 0/2/03 1P
FF:HV_750bSeminar of Music Topography II. V. Maňasz 0/2/03 2P
FF:HV_781aSeminar - Music in the renaissance era I. V. Maňasz 0/2/03 1P
FF:HV_781bSeminar - Music in the renaissance era II. V. Maňasz 0/2/03 2P
FF:HV_93aSeminar "Music of the Baroque and Classical Era" I J. Perutkováz 0/2/03 1P
FF:HV_93bSeminar "Music of the Baroque and Classical Era" II J. Perutkováz 0/2/03 2P
FF:HV_95aSeminar "Musical Aesthetics and Theory" I L. Spurnýz 0/2/03 1P
FF:HV_95bSeminar "Musical Aesthetics and Theory" II L. Spurnýz 0/2/03 2P
FF:HV_98aSeminar "Life and Work of Leoš Janáček" I J. Zahrádkaz 0/2/03 1P
FF:HV_98bSeminar "Life and Work of Leoš Janáček" II J. Zahrádkaz 0/2/03 2P
FF:HVK_111aCourse A I. V. Maňasz 0/011 --
FF:HVK_111bSeminar A II. V. Maňasz 0/0/011 --
FF:HVK_112aCourse B I. V. Maňasz 0/0/011 --
FF:HVK_112bCourse B II. V. Maňasz 0/011 --
86 credits

Blok 2

V průběhu magisterského studia je nutno zvolit nejméně jednu z uvedených přednášek (podle toho, jak jsou aktuálně vypsány). Každá z uvedených přednášek má 5 kreditů. Na tyto přednášky chodí studenti kombinovaného studia společně se studenty prezenčního studia, na docházce a úkolech se domlouvají s jednotlivými pedagogy individuálně.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:HV_312Riemann and Schenker. Ways of musical analysis L. Spurnýk 2/0/05 1-
FF:HV_553Reading of Texts on Aesthetics and Theory of Music L. Spurnýz 0/2/05 2-
FF:HV_57Czech Musical Terminology 1300-1900 M. Štědroňk 2/0/05 1-
FF:HV_701Exploring the History of Melody of 17th - 19th Centuries M. Štědroňk 1/1/05 2-
FF:HV_706Literature Opera M. Bekk 2/0/05 1-
FF:HV_728The operas of L. Janáček J. Zahrádkak 2/0/05 2-
FF:HV_739Introduction to Musical Semiotics L. Spurnýzk 2/0/05 1-
FF:HV_756Microtectonics M. Štědroňzk 1/1/05 2-
FF:HV_785Ferruccio Busoni L. Spurnýk 2/0/05 1-
FF:HV_812Vocal-instrumental forms of the baroque period J. Perutkovák 1/1/05 --
50 credits

Blok 3

K doplnění nutného počtu kreditů v magisterském studiu v kombinované formě student zapisuje z uvedených předmětů. Na přednášky s kódem VH chodí studenti kombinovaného studia společně se studenty prezenčního studia, na docházce a úkolech se domlouvají s jednotlivými pedagogy individuálně.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ASH09Listening seminar I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 1-
FF:ASH11Listening seminar II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 2-
FF:ASH13Listening seminar III. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.3 3-
FF:ASH15Listening seminar IV. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 4-
FF:HV_15aCollegium mixed choir M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15bCollegium male choir M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15cCollegium orchestra M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15dCollegium chamber choir V. Maňask 0/2/04 --
FF:HV_15eCollegium piano M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_49Russian opera M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_705Vítězslav Novák and his School L. Spurnýk 2/0/03 --
FF:HV_707From Opera to Musical M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_714aAlois Hába and his school L. Spurnýk 2/0/03 --
FF:HV_732Dramaturgy of opera J. Zahrádkak 1/1/03 --
FF:HV_742music editions of 17th and 18th century J. Perutkováz 0/2/03 --
FF:VH_708Igor Stravinskij and Issues of Neo-classicism V. Maňask 2/0/03 --
50 credits

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:SUS_04Praxis in Cultural Institutions I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_21Work Experience in the cultural institutions II. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
12 credits