PdF BMScp Učitelství pro mateřské školy
Název anglicky: Pre-school Teacher Training
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-MS Učitelství pro mateřské školy

Učitelská propedeutika (47 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SOp001Základy sociální pedagogiky M. Kurowskik 2/0/03 3-
PdF:XOVp77Úvod do filosofické antropologie E. Vonkovák 1/0/02 1-
PdF:XPPp06Pedagogicko-psychologická diagnostika Z. Syslovázk 2/2/06 3Z
PdF:XPPp07Didaktika předškolního věku Z. Syslovák 1/2/04 3Z
PdF:XPSp01Úvod do pedagogiky a psychologie J. Lukaszk 2/2/06 1Z
PdF:XPSp03Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 3Z
PdF:XSPp01Speciální pedagogika předškolního věku I. Fialovázk 1/2/05 5-
PdF:XPPp03Předškolní pedagogika L. Grůzovázk 2/2/06 2Z
PdF:XPPp10Teorie kurikula předškolního vzdělávání Z. Syslovák 1/2/06 4Z
PdF:XPSp02Sociální psychologie J. Marešk 1/1/03 2P
PdF:XPSp04Pedagogická psychologie J. Marešk 1/1/03 4P
47 kreditů

Oborová složka s oborovou didaktikou (90 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:XCJp01Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny H. Křížovázk 0/2/0 0.4 1P
PdF:XCJp03Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež 1 M. Šubrtováz 1/0/01 3P
PdF:XGEp01Praktikum k poznávání společnosti K. Gorčíkováz 0/2/02 3-
PdF:XHVp01Základy hudební teorie a dějin hudby P. Halaz 1/0/01 1-
PdF:XHVp04Hra na klavír 2 J. Kučerováz 0/1/01 3-
PdF:XHVp06Didaktika Hv 1 D. Taylorz 0/1/01 3-
PdF:XHVp08Didaktika Hv 3 D. Taylorzk 0/1/02 5-
PdF:XMAp02Rozvoj geometrických představ E. Novákovázk 0/2/04 3-
PdF:XPPp01Základy dramatické výchovy V. Rodovák 0/2/03 1P
PdF:XPPp12Globální a environmentální výchova P. Vystrčilovák 0/2/03 5-
PdF:XPPp22Teorie a praxe kurikula předškolního vzdělávání Z. Syslovák 1/2/05 4P
PdF:XTIp01Informační technologie K. Pickaz 0/2/02 1-
PdF:XTIp02Praktické činnosti P. Vybíralz 0/2/03 1-
PdF:XTVp11Zdravotní problematika dětského věku P. Kachlíkzk 1/0/14 1-
PdF:XTVp12Základy gymnastiky a psychomotoriky H. Šerákováz 0/0/11 1-
PdF:XTVp23Pohybové hry a pohybová tvořivost H. Šerákováz 0/0/11 3-
PdF:XTVp24Základy tělesné výchovy a výchovy ke zdraví L. Mužíkováz 0/2/02 3-
PdF:XTVp35Praktikum z tělesné výchovy a výchovy ke zdraví s reflektovanou praxí L. Mužíkováz 0/2/02 5P
PdF:XVVp01Tvorba a dítě předškolního věku H. Stadlerováz 0/2/02 1-
PdF:XVVp02Výtvarné činnosti P. Novotnáz 0/2/02 1-
PdF:XVVp04Didaktika výtvarných činností H. Stadlerovázk 0/2/03 3-
PdF:XBIp01Zahrada jako edukační prostředí I. Frýzováz 0/0/22 4-
PdF:XCJp02Literární komunikace M. Šubrtovák 1/0/02 2P
PdF:XCJp06Jazyková kultura a komunikativní dovednosti H. Křížovák 0/2/03 4P
PdF:XCJp07Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež 2 M. Šubrtovázk 1/0/03 4P
PdF:XCJp16Didaktika jazykové výchovy s reflektovanou praxí H. Křížovázk 0/2/04 3P
PdF:XCJp17Didaktika literární výchovy s reflektovanou praxí M. Šubrtovák 0/2/03 3P
PdF:XFCp01Praktikum k poznávání přírody P. Sládekz 0/0/22 2-
PdF:XHVp02Hlasová výchova V. Richterz 0/1/01 2-
PdF:XHVp03Hra na klavír 1 J. Kučerováz 0/1/01 2-
PdF:XHVp05Hra na klavír 3 J. Kučerovázk 0/1/02 4-
PdF:XHVp10Didaktika Hv 2 s reflektovanou praxí D. Taylork 0/1/0 praxe.1 4P
PdF:XMAp01Rozvoj předčíselných představ E. Novákovák 1/2/04 2-
PdF:XMAp03Didaktika matematiky 1. ročníku ZŠ E. Novákovák 0/2/03 4-
PdF:XTVp13Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v letní přírodě -z 0/0/0 kurz 4 dny.1 2-
PdF:XTVp22Základy atletiky a atletických her -z 0/0/11 2-
PdF:XTVp25Předplavecká příprava a hry ve vodě H. Janoškováz 0/0/11 4-
PdF:XTVp26Tělesná výchova a výchova ke zdraví v předškolním vzdělávání L. Mužíkovák 0/2/03 4-
PdF:XVVp03Výtvarná hra a tvořivost P. Novotnáz 0/2/02 2-
PdF:XVVp08Výtvarné projekty s reflektovanou praxí H. Stadlerovák 0/2/01 5P
89 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si z nabídky povinně volitelných předmětů v této složce vždy vybírá celý modul zvoleného cizího jazyka v celkovém objemu 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ010Fonetika němčiny 1 H. Pelouškováz 0/2/02 1-
PdF:XAJp01Jazyková cvičení a fonetika 1 AJ J. Chocholatáz 0/2/02 1-
PdF:XRJp01Praktická fonetika 1 RJ S. Koryčánkováz 0/2/02 1-
PdF:NJ020Fonetika němčiny 2 H. Pelouškovázk 0/2/04 2-
PdF:XAJp02Jazyková cvičení a fonologie 2 AJ J. Chocholatáz 0/2/02 2-
PdF:XAJp03Didaktika AJ J. Chocholatáz 0/2/02 3-
PdF:XRJp04Gramatika 1 RJ S. Koryčánkovázk 2/0/04 2-
18 kreditů

Praxe (22 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:XCJp14Reflektovaná praxe k didaktice jazykové výchovy H. Křížováz 0/0/1 1px.1 3-
PdF:XCJp15Reflektovaná praxe k didaktice literární výchovy M. Šubrtováz 0/0/1 1px.1 3-
PdF:XHVp09Reflektovaná praxe k didaktice hudební výchovy D. Taylorz 0/0/1 praxe.1 4-
PdF:XPPp02Vstupní pedagogická praxe Z. Syslováz 0/1/3.3 1 týden.3 1-
PdF:XPPp08Asistentská pedagogická praxe Z. Syslováz 0/0/22 3-
PdF:XPPp13Souvislá pedagogická praxe Z. Syslováz 0/0/10 3 týdny.3 5-
PdF:XPPp04Průběžná pedagogická praxe Z. Syslováz 0/1/23 2-
PdF:XPPp14Pedagogická praxe klinická Z. Syslováz 0/1/5 5 týdnů praxe.5 6P
PdF:XPPp16Praxe kurikula předškolního vzdělávání Z. Syslováz 0/0/21 4-
PdF:XTVp34Reflektovaná praxe k praktiku z tělesné výchovy a výchovy ke zdraví L. Mužíkováz 0/0/1 12 hodin praxí.1 5-
PdF:XVVp07Reflektovaná praxe k výtvarným projektům H. Stadlerováz 0/0/1 2s+1px.1 4-
22 kreditů

Bakalářská práce (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:PP_BPpBakalářská práce - Projekt Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.3 4-
PdF:PP_BPBakalářská práce Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.3 5-
PdF:PP_BPdBakalářská práce - Dokončení Z. Syslováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6-
10 kreditů

Volitelné předměty (11 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:XAJp04Dramatické postupy ve výuce AJ J. Chocholatáz 0/2/02 4-
PdF:XPPp05Výchova v rodině L. Grůzováz 0/1/02 2-
PdF:XPPp09Dramatická výchova – projekty V. Rodovák 0/2/03 3-
PdF:XPPp11Alternativní směry v předškolním vzdělávání P. Vystrčilovák 0/1/03 4-
PdF:XSPp02Strategie prevence problémů v chování dětí v mateřské škole V. Vojtováz 0/2/02 5-
PdF:XTVp14Pohybové aktivity v přírodě -z 0/0/0 kurz 2 dny.1 2-
PdF:XVVp06Výtvarný ateliér J. Nedomováz 0/3/03 5-
16 kreditů