PdF BMScp Učitelství pro mateřské školy
Název anglicky: Pre-school Teacher Training
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF B-MS Učitelství pro mateřské školy

Učitelská propedeutika (47 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SOp001Základy sociální pedagogiky M. Kurowskik 2/0/03 3-
PdF:XOV77Úvod do filosofické antropologie E. Vonkovák 1/0/02 1-
PdF:XPP03Předškolní pedagogika Z. Syslovázk 2/2/06 2Z
PdF:XPP06Pedagogicko-psychologická diagnostika Z. Syslovázk 2/2/0 kombinované studium 16 konzultací.6 3Z
PdF:XPP07Didaktika předškolního věku Z. Syslovák 1/2/0 kombinované studium 12 konzultací.4 3Z
PdF:XPP22Teorie a praxe kurikula předškolního vzdělávání Z. Syslovák 1/2/0 kombinované studium 12 konzultací.6 4Z
PdF:XPS01Úvod do pedagogiky a psychologie J. Lukaszk 2/2/06 1Z
PdF:XPS02Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 2P
PdF:XPS03Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 3Z
PdF:XPS04Pedagogická psychologie J. Marešk 1/1/03 4P
PdF:XSP01Speciální pedagogika předškolního věku I. Fialovázk 1/2/05 5-
47 kreditů

Oborová složka s oborovou didaktikou (90 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:XBI01Zahrada jako edukační prostředí I. Frýzováz 0/0/22 4-
PdF:XCJ01Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny H. Křížovázk 0/2/0 8 hodin (4 x 2) v kombinované formě.4 1P
PdF:XCJ02Literární komunikace M. Šubrtovák 1/0/0 KOMBINOVANÉ STUDIUM 4 konzultace.2 2P
PdF:XCJ03Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež 1 M. Šubrtováz 1/0/02 --
PdF:XCJ06Jazyková kultura a komunikativní dovednosti H. Křížovák 0/2/0 8 hodin (4 x 2).3 4P
PdF:XCJ07Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež 2 M. Šubrtovázk 1/0/02 4P
PdF:XCJ16Didaktika jazykové výchovy s reflektovanou praxí H. Křížovázk 0/2/0 12 hodin.4 3P
PdF:XCJ17Didaktika literární výchovy s reflektovanou praxí M. Šubrtovák 0/2/03 3P
PdF:XFC01Praktikum k poznávání přírody P. Sládekz 0/0/22 2-
PdF:XGE01Praktikum k poznávání společnosti K. Gorčíkováz 0/2/0 v KS formě 4x 2 hodiny.2 3-
PdF:XHV01Základy hudební teorie a dějin hudby P. Halaz 1/0/0 4 konzultace za semestr (v kombinované formě).2 1-
PdF:XHV02Základy hry na klavír a Hlasová výchova J. Kučerováz 0/2/0 8 konzultací za semestr (v kombinované formě).2 2-
PdF:XHV05Klavírní praktikum J. Kučerovázk 0/1/0 4 konzultace za semestr (v kombinované formě).2 4-
PdF:XHV06Didaktika Hv s reflektovanou praxí D. Taylork 0/1/0 praxe.2 4-
PdF:XHV08Hudebněvýchovné činnosti D. Taylorzk 0/1/0 4 konzultace za semestr (v kombinované formě).2 5-
PdF:XMA01Rozvoj předčíselných představ E. Novákovák 1/2/0 12 konzultací.4 2-
PdF:XMA02Rozvoj geometrických představ E. Novákovázk 0/2/0 8 konzultací.4 3-
PdF:XMA03Didaktika matematiky 1. ročníku ZŠ E. Novákovák 0/2/0 8 konzultací.3 4-
PdF:XPP01Základy dramatické výchovy V. Rodovák 0/2/0 8 konzultací za semestr v KS.3 1P
PdF:XPP12Globální a environmentální výchova P. Vystrčilovák 0/2/03 5-
PdF:XTI01Informační technologie K. Pickaz 0/2/02 1-
PdF:XTI02Praktické činnosti P. Vybíralz 0/2/03 1-
PdF:XTV11Zdravotní problematika dětského věku H. Janoškovázk 1/0/1 8 hodin.4 1-
PdF:XTV12Základy tělesné výchovy H. Šerákováz 0/0/2 8 hodin.2 1-
PdF:XTV13Zdravotně preventivní a pohybové aktivity V. Pacholíkz 0/1/0 4 hodiny, + kurz 3 dny.2 2-
PdF:XTV24Teorie a praxe tělesné výchovy a výchovy ke zdraví L. Mužíkováz 0/2/1 12 hodin.3 3-
PdF:XTV26Didaktické aplikace tělesné výchovy a výchovy ke zdraví L. Mužíkovák 0/2/0 8 hodin.3 4-
PdF:XTV35Praktikum z tělesné výchovy a výchovy ke zdraví s reflektovanou praxí L. Mužíkováz 0/2/0 8 hodin, 1px.2 5P
PdF:XVV01Výtvarná hra a tvořivost P. Novotnák 0/2/03 1-
PdF:XVV02Didaktika výtvarných činností P. Novotnázk 0/2/04 1-
PdF:XVV04Výtvarné projekty P. Novotnák 0/2/03 3-
84 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si z nabídky povinně volitelných předmětů v této složce vždy vybírá celý modul zvoleného cizího jazyka v celkovém objemu 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ010Fonetika němčiny 1 H. Pelouškováz 0/2/02 1-
PdF:NJ020Fonetika němčiny 2 H. Pelouškovázk 0/2/04 2-
PdF:XAJ01Jazyková cvičení a fonetika 1 AJ J. Chocholatáz 0/2/02 1-
PdF:XAJ02Jazyková cvičení a fonologie 2 AJ J. Chocholatáz 0/2/02 2-
PdF:XAJ03Didaktika AJ J. Chocholatáz 0/2/02 3-
PdF:XRJ01Praktická fonetika 1 RJ S. Koryčánkováz 0/2/02 1-
PdF:XRJ04Gramatika 1 RJ S. Koryčánkovázk 2/0/04 2-
18 kreditů

Praxe (22 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:XCJ14Reflektovaná praxe k didaktice jazykové výchovy H. Křížováz 0/0/1 1px.1 3-
PdF:XCJ15Reflektovaná praxe k didaktice literární výchovy M. Šubrtováz 0/0/1 1px.1 3-
PdF:XHV07Reflektovaná praxe k didaktice hudební výchovy D. Taylorz 0/0/1 praxe.1 4-
PdF:XPP02Vstupní pedagogická praxe Z. Syslováz 0/0/0 prezenční studium 5 dní, kombinované studium 3 dny.3 1-
PdF:XPP04Průběžná pedagogická praxe Z. Syslováz 0/1/23 2-
PdF:XPP08Asistentská pedagogická praxe Z. Syslováz 0/0/2 kombinované studium 2 dny.2 3-
PdF:XPP13Souvislá pedagogická praxe Z. Syslováz 0/0/10 prezenční studium 3 týdny, kombinované studium 2 týdny.3 5-
PdF:XPP14Pedagogická praxe klinická Z. Syslováz 0/1/5 prezenční studium 5 týdnů, kombinované studium 3 týdny.5 6P
PdF:XPP16Praxe kurikula předškolního vzdělávání Z. Syslováz 0/0/2 prezenční studium 4 dny, kombinované studium 2 dny.1 4-
PdF:XTV34Reflektovaná praxe k praktiku z tělesné výchovy a výchovy ke zdraví L. Mužíkováz 0/0/1 4 konzultace, 1px.1 5-
PdF:XVV05Reflektovaná praxe k výtvarným projektům P. Novotnáz 0/0/1 12 hodin praxe.1 4-
22 kreditů

Bakalářská práce (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:PP_BPpBakalářská práce - Projekt Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.3 4-
PdF:PP_BPBakalářská práce Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.3 5-
PdF:PP_BPdBakalářská práce - Dokončení Z. Syslováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6-
10 kreditů