PdF BMSck Učitelství pro mateřské školy
Název anglicky: Pre-school Teacher Training
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-MS Učitelství pro mateřské školy

Učitelská propedeutika (47 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SOk001Základy sociální pedagogiky M. Kurowskik 0/0/.7 8 konzultací.3 3-
PdF:XOVk77Úvod do filosofické antropologie E. Vonkovák 0/0/.3 4 konzultace.2 1-
PdF:XPPk06Pedagogicko-psychologická diagnostika Z. Syslovázk 0/0/1.3 16 konzultací.6 3Z
PdF:XPPk07Didaktika předškolního věku Z. Syslovák 0/0/1 12 konzultací.4 3Z
PdF:XPSk01Úvod do pedagogiky a psychologie J. Lukaszk 0/0/1.3 16 konzultací.6 3Z
PdF:XPSk03Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.7 8 konzultací.3 3Z
PdF:XSPk01Speciální pedagogika předškolního věku I. Fialovázk 0/0/1 12 hodin.5 5-
PdF:XPPk03Předškolní pedagogika Z. Syslovázk 0/0/1.3 16 konzultací.6 2Z
PdF:XPPk10Teorie kurikula předškolního vzdělávání Z. Syslovák 0/0/1 12 konzultací + 2 dny praxí.6 4Z
PdF:XPSk02Sociální psychologie J. Marešk 0/0/8 8 konzultace.3 2P
PdF:XPSk04Pedagogická psychologie J. Marešk 0/0/.7 8 konzultací.3 4P
47 kreditů

Oborová složka s oborovou didaktikou (90 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:XCJk01Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny H. Křížovázk 0/0/.7 8 konzultací.4 1P
PdF:XCJk03Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež 1 M. Šubrtováz 0/0/.3 4 konzultace.1 3P
PdF:XGEk01Praktikum k poznávání společnosti K. Gorčíkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 3-
PdF:XHVk01Základy hudební teorie a dějin hudby P. Halaz 1/0/0 4 konzultace.1 1-
PdF:XHVk04Hra na klavír 2 J. Kučerováz 0/0/.3 4 konzultace.1 3-
PdF:XHVk06Didaktika Hv 1 D. Taylorz 0/0/.3 4 konzultace.1 3-
PdF:XHVk08Didaktika Hv 3 D. Taylorzk 0/0/.3 4 konzultace.2 5-
PdF:XMAk02Rozvoj geometrických představ E. Novákovázk 0/0/.7 8 konzultací.4 3-
PdF:XPPk01Základy dramatické výchovy V. Rodovák 0/0/.7 8 konzultací.3 1P
PdF:XPPk12Globální a environmentální výchova P. Vystrčilovák 0/0/.7 8 konzultací.3 5-
PdF:XPPk22Teorie a praxe kurikula předškolního vzdělávání Z. Syslovák 0/0/1 12 konzultací.5 4P
PdF:XTIk01Informační technologie K. Pickaz 0/0/.7 8 konzultací.2 1-
PdF:XTIk02Praktické činnosti P. Vybíralz 0/0/1 12 konzultací.3 1-
PdF:XTVk11Zdravotní problematika dětského věku P. Kachlíkzk 0/0/.7 8 konzultací.4 1-
PdF:XTVk12Základy gymnastiky a psychomotoriky H. Šerákováz 0/0/.3 4 konzultace.1 1-
PdF:XTVk23Pohybové hry a pohybová tvořivost H. Šerákováz 0/0/.3 4 konzultace.1 3-
PdF:XTVk24Základy tělesné výchovy a výchovy ke zdraví L. Mužíkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 3-
PdF:XTVk35Praktikum z tělesné výchovy a výchovy ke zdraví s reflektovanou praxí L. Mužíkováz 0/0/.7 8 hodin.2 5P
PdF:XVVk01Tvorba a dítě předškolního věku H. Stadlerováz 0/0/.7 8 konzultací.2 1-
PdF:XVVk02Výtvarné činnosti P. Novotnáz 0/0/0 8 konzultací.2 1-
PdF:XVVk04Didaktika výtvarných činností H. Stadlerovázk 0/0/.7 8 konzultací.3 3-
PdF:XBIk01Zahrada jako edukační prostředí I. Frýzováz 0/0/.7 8 konzultací.2 4-
PdF:XCJk02Literární komunikace M. Šubrtovák 0/0/.3 4 konzultace.2 2P
PdF:XCJk06Jazyková kultura a komunikativní dovednosti H. Křížovák 0/0/.7 8 hodin konzultací.3 4P
PdF:XCJk07Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež 2 M. Šubrtovázk 0/0/.3 4 konzultace.3 4P
PdF:XCJk16Didaktika jazykové výchovy s reflektovanou praxí H. Křížovázk 0/0/1 12 hodin.4 3P
PdF:XCJk17Didaktika literární výchovy s reflektovanou praxí M. Šubrtovák 0/0/1 12 konzultací.3 3P
PdF:XFCk01Praktikum k poznávání přírody P. Sládekz 0/0/.7 8 konzultací.2 2-
PdF:XHVk02Hlasová výchova V. Richterz 0/0/0 4 konzultace.1 2-
PdF:XHVk03Hra na klavír 1 J. Kučerováz 0/0/0 4 konzultace.1 2-
PdF:XHVk05Hra na klavír 3 J. Kučerovázk 0/0/.3 4 konzultace.2 4-
PdF:XHVk10Didaktika Hv 2 s reflektovanou praxí D. Taylork 0/0/.3 4 konzultace, praxe.1 4P
PdF:XMAk01Rozvoj předčíselných představ E. Novákovák 0/0/1 12 konzultací.4 2-
PdF:XMAk03Didaktika matematiky 1. ročníku ZŠ E. Novákovák 0/0/.7 8 konzultací.3 4-
PdF:XTVk13Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v letní přírodě -z 0/0/0 kurz 4 dny.1 2-
PdF:XTVk22Základy atletiky a atletických her -z 0/0/.3 4 konzultace.1 2-
PdF:XTVk25Předplavecká příprava a hry ve vodě H. Janoškováz 0/0/.3 4 konzultace.1 4-
PdF:XTVk26Tělesná výchova a výchova ke zdraví v předškolním vzdělávání L. Mužíkovák 0/0/.7 8 konzultací.3 4-
PdF:XVVk03Výtvarná hra a tvořivost P. Novotnáz 0/0/.7 8 konzultací.2 2-
PdF:XVVk08Výtvarné projekty s reflektovanou praxí H. Stadlerovák 0/0/.7 8 konzultací.1 4P
89 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si z nabídky povinně volitelných předmětů v této složce vždy vybírá celý modul zvoleného cizího jazyka v celkovém objemu 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ010Fonetika němčiny 1 H. Pelouškováz 0/2/02 1-
PdF:XAJk01Jazyková cvičení a fonetika 1 AJ J. Chocholatáz 0/0/.7 8 konzultací.2 1-
PdF:XRJk01Praktická fonetika 1 RJ S. Koryčánkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 1-
PdF:NJ020Fonetika němčiny 2 H. Pelouškovázk 0/2/04 2-
PdF:XAJk02Jazyková cvičení a fonologie 2 AJ J. Chocholatáz 0/0/.7 8 konzultací.2 2-
PdF:XAJk03Didaktika AJ J. Chocholatáz 0/0/.7 8 konzultací.2 3-
PdF:XRJk04Gramatika 1 RJ S. Koryčánkovázk 0/0/.7 8 konzultací.4 2-
18 kreditů

Praxe (22 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:XCJk14Reflektovaná praxe k didaktice jazykové výchovy D. Kročaz 0/0/0 jinak.1 3-
PdF:XCJk15Reflektovaná praxe k didaktice literární výchovy M. Šubrtováz 0/0/1 12 konzultací.1 3-
PdF:XHVk09Reflektovaná praxe k didaktice hudební výchovy D. Taylorz 0/0/1 12 konzultací.1 4-
PdF:XPPk02Vstupní pedagogická praxe Z. Syslováz 0/0/.3 4 konzultace + 3 dny praxí.3 1-
PdF:XPPk08Asistentská pedagogická praxe Z. Syslováz 0/0/1.3 2 dny praxe.2 3-
PdF:XPPk13Souvislá pedagogická praxe Z. Syslováz 0/0/0 2 týdny.3 5-
PdF:XPPk04Průběžná pedagogická praxe Z. Syslováz 0/0/.3 4 konzultace + 2 dny praxí.3 2-
PdF:XPPk14Pedagogická praxe klinická Z. Syslováz 0/0/.3 4 konzultace a 3 týdny praxí.5 6P
PdF:XPPk16Praxe kurikula předškolního vzdělávání Z. Syslováz 0/0/1 2 dny praxe.1 4-
PdF:XTVk34Reflektovaná praxe k praktiku z tělesné výchovy a výchovy ke zdraví L. Mužíkováz 0/0/.3 4 hodiny praxí.1 5-
PdF:XVVk07Reflektovaná praxe k výtvarným projektům H. Stadlerováz 0/0/1 2 dny praxe.1 4-
22 kreditů

Bakalářská práce (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:PP_BPpBakalářská práce - Projekt Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.3 4-
PdF:PP_BPBakalářská práce Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.3 5-
PdF:PP_BPdBakalářská práce - Dokončení Z. Syslováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6-
10 kreditů

Volitelné předměty (11 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:XAJk04Dramatické postupy ve výuce AJ J. Chocholatáz 0/0/.7 8 konzultací.2 3-
PdF:XPPk05Výchova v rodině L. Grůzováz 0/0/.3 4 konzultací.2 2-
PdF:XPPk09Dramatická výchova – projekty V. Rodovák 0/0/.7 8 konzultací + 2 dny praxí.3 3-
PdF:XPPk11Alternativní směry v předškolním vzdělávání P. Vystrčilovák 0/0/.3 4 konzultace.3 4-
PdF:XTVk14Pohybové aktivity v přírodě -z 0/0/0 kurz 2 dny.1 2-
11 kreditů