PdF NNJ2ck Učitelství německého jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-NJ2 Učitelství německého jazyka pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6052Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6053Školský a školní management J. Kratochvílováz 0/0/.3 8 hodin.2 1Z
PdF:SZ6054Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6092Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk012Angličtina pro pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 20 hodin.7 1-
7 kreditů

Oborová část (60 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

U předmětů Jazyková cvičení je nutná posloupnost splnění NJ_C101, NJ_C102, NJ_C201. Další průchod je pouze doporučený (viz katalog).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_C101Jazyková cvičení C1 V. Janíkováz 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.2 1-
PdF:NJ_C102Jazyková cvičení C1+ V. Janíkováz 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_C201Jazyková cvičení C2 V. Janíkovázk 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.4 2-
PdF:NJ_G500Lingvistické koncepty pro učitele němčiny V. Janíkovázk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 2P
PdF:NJ_K200Kulturní studia pro učitele němčiny V. Janíkováz 1/0/0 6 hodin v kombinované formě.2 2P
PdF:NJ_L400Literatura pro děti a mládež V. Janíkovázk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 1P
18 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů je nutno zvolit minimálně 35 kreditů. U předmětů s dvojím ukončením (typicky zápočet nebo kolokvium) je možno získat +1 kr. navíc za vyšší ukončení. Předměty Studentská konference (NJ_S100) a Semestrální práce (NJ_S200) lze zapisovat opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_G390Valence v teorii a praxi R. Wagnerk 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 1-
PdF:NJ_G700Pragmalingvistika V. Janíkovák 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 3-
PdF:NJ_G800Vývoj německého jazyka H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_G970Bilingvismus ve školství V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_K501Kulturní kompetence ve výuce němčiny I H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_L700Komplexní analýza vybraného literárního díla H. Pelouškovák 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 1-
PdF:NJ_M130Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení V. Janíkovák 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 3-
PdF:NJ_M501Didaktika mnohojazyčnosti V. Janíkovák 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 3-
PdF:NJ_M610Textová kompetence V. Janíkovák 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 2-
PdF:NJ_P100Zprostředkování komunikace - jazyková mediace H. Pelouškovák 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+1 2-
PdF:NJ_S100Studentská konference H. Pelouškovák 0/0/1 celodenní konference.4 2-
PdF:NJ_S200Semestrální práce H. Pelouškovák 0/0/1 konzultace min. 6 hod.6 2-
43 kreditů

Volitelné předměty (7 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 7 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_D520E-learning: tutorial H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_L150Literární kolokvium H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_M303Videoweb H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_M306Vzdělávací politika v Berlíně V. Janíkováz 0/0/2.7 4 dny.2 --
PdF:NJ_P001Překladatelský seminář 1 (úvod) T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_P002Překladatelský seminář 2 (pasivní překlad) H. Pelouškováz 0/1/02 --
PdF:NJ_P003Překladatelský seminář 3 (aktivní překlad) T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
14 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_M001Didaktika pro učitele němčiny 1 V. Janíkováz 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.2 1Z
PdF:NJ_M002Didaktika pro učitele němčiny 2 V. Janíkovák 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 2Z
PdF:NJ_M003Didaktika pro učitele němčiny 3 V. Janíkovázk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 3Z
9 kreditů

Praxe (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6099Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/10 120 hodin.4 1P
PdF:SZ6056Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:NJ6007Učitelská praxe 2 V. Janíkováz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:NJ6008Učitelská praxe 3 V. Janíkováz 0/0/10 120 hodin.4 3P
13 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_DPpDiplomová práce - Projekt V. Janíkováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:NJ_DPDiplomová práce V. Janíkováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:NJ_DPdDiplomová práce - Dokončení V. Janíkováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů