Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF NNJ205 Učitelství německého jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-NJ2_ Učitelství německého jazyka pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie J. Marešzk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6052Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Marešk 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6053Školský a školní management J. Bradováz 0/0/.3 4 hodiny.2 1Z
PdF:SZ6054Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6092Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk012Angličtina pro pedagogy II D. Dvořákovázk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
4 kredity

Oborová část (60 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

U předmětů Jazyková cvičení je nutná posloupnost splnění NJ_C101, NJ_C102, NJ_C201. Další průchod je pouze doporučený (viz katalog).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_C101Jazyková cvičení C1 T. Káňaz 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.2 1-
PdF:NJ_C102Jazyková cvičení C1+ T. Káňaz 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_C201Jazyková cvičení C2 T. Káňazk 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.4 2-
PdF:NJ_G500Lingvistické koncepty pro učitele němčiny T. Káňazk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 2P
PdF:NJ_K200Kulturní studia pro učitele němčiny T. Káňaz 1/0/0 6 hodin v kombinované formě.2 2P
PdF:NJ_L400Literatura pro děti a mládež T. Káňazk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 1P
16 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů je nutno zvolit minimálně 35 kreditů. U předmětů s dvojím ukončením (typicky zápočet nebo kolokvium) je možno získat +1 kr. navíc za vyšší ukončení. Předměty Studentská konference (NJ_S100) a Semestrální práce (NJ_S200) lze zapisovat opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_G390Valence v teorii a praxi T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 1-
PdF:NJ_G700Pragmalingvistika T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 3-
PdF:NJ_G800Vývoj německého jazyka T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 3-
PdF:NJ_G970Bilingvismus ve školství T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_L700Komplexní analýza vybraného literárního díla T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 1-
PdF:NJ_M130Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 3-
PdF:NJ_M501Didaktika mnohojazyčnosti T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 3-
PdF:NJ_M610Textová kompetence T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 2-
PdF:NJ_P100Zprostředkování komunikace - jazyková mediace T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 2-
PdF:NJ_S100Studentská konference T. Káňak 0/0/1 celodenní konference.4 2-
PdF:NJ_S200Semestrální práce T. Káňak 0/0/1 konzultace min. 6 hod.6 2-
44 kreditů

Volitelné předměty (7 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 7 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_D520E-learning: tutorial T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_L150Literární kolokvium T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_M303Videoweb T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_M306Vzdělávací politika v Berlíně T. Káňaz 0/0/2.7 4 dny.2 --
PdF:NJ_P001Překladatelský seminář 1 (úvod) T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_P002Překladatelský seminář 2 (pasivní překlad) T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_P003Překladatelský seminář 3 (aktivní překlad) T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
14 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_M001Didaktika pro učitele němčiny 1 T. Káňaz 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.2 1Z
PdF:NJ_M002Didaktika pro učitele němčiny 2 T. Káňaz 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 2Z
PdF:NJ_M003Didaktika pro učitele němčiny 3 T. Káňazk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 3Z
7 kreditů

Praxe (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6099Učitelská praxe 1 J. Nehybaz 0/0/10 120 hodin.4 1P
PdF:SZ6056Reflexe praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:NJ6007Učitelská praxe 2 A. Brychováz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:NJ6008Učitelská praxe 3 A. Brychováz 0/0/10 120 hodin.4 3P
14 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_DPpDiplomová práce - Projekt T. Káňaz 0/0/1 Individuální konzultace.2 2P
PdF:NJ_DPDiplomová práce T. Káňaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:NJ_DPdDiplomová práce - Dokončení T. Káňaz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
14 kreditů

Další aplikace