PdF BFJHChp Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost
Název anglicky: French Language for Commerce
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-FJHC Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si uvedené předměty může zapsat kdykoli během studia v semestru Podzim.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVp005Seminář k základům státovědy M. Goňcováz 0/1/01 1-
PdF:OVp040Komunální politika S. Novákz 0/1/01 5-
PdF:OVp109Občan a právo T. Machalovák 0/2/03 3-
5 kreditů

Jazyky

V daném semestru si student volí pouze jeden z nabízených jazyků, a to během studia v celém rozsahu Jazyk I/1-I/2. Kromě angličtiny jsou další nabízené jazyky : BPJ_JI1N Jazyk I/1 – Němčina 5 kr., 1. semestr BPJ_JI1S Jazyk I/1 Španělština 5 kr., 1.semestr BPJ_JI2N Jazyk I/2 – Němčina 3 kr., 2.semestr BPJ_JI2S Jazyk I/2 Španělština 3 kr., 2.semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPJ_JI1AJazyk I/1 - Angličtina B. Pojslováz 0/4/05 1-
ESF:BPJ_JI2AJazyk I/2 - Angličtina B. Pojslováz 0/4/03 2-
8 kreditů

TV

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Pro úspěšné splnění předmětů ze skupiny Bakalářská práce doporučujeme zápis volitelného předmětu FJ1013 Jak psát závěrečnou práci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJHC_BPBakalářská práce M. Poučováz 0/0/1 Individuální konzultace.3 5P
PdF:FJHC_BPdBakalářská práce - Dokončení M. Poučováz 0/0/1 Odevzdání BP.5 6P
PdF:FJHC_BPpBakalářská práce - Projekt M. Poučováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
10 kreditů

Povinné předměty (60+11 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ2001Dějiny a kultura Francie M. Poučovázk 1/1/04 3Z
PdF:FJ2002Fonetika a fonologie francouzštiny Z. Schejbalovázk 1/1/04 1Z
PdF:FJ2007Jazyková cvičení - odborná francouzština 1 M. Poučováz 0/2/02 1P
PdF:FJ2009Literatura a kultura Francie M. Poučovázk 1/1/04 4Z
PdF:FJ2010Morfologie odborné francouzštiny 1 V. Bakešováz 1/1/02 1Z
PdF:FJ2012Obchodní korespondence ve francouzštině 1 P. Suquetz 0/2/02 3P
PdF:FJ2013Obchodní korespondence ve francouzštině 2 P. Suquetz 0/2/02 4P
PdF:FJ2015Odborný francouzský jazyk - administrativa P. Suquetz 0/1/02 3-
PdF:FJ2016Odborný francouzský jazyk - banka a finance P. Suquetz 0/1/02 4-
PdF:FJ2017Odborný francouzský jazyk - diplomacie P. Suquetz 0/1/02 2-
PdF:FJ2019Odborný francouzský jazyk - sekretariát P. Suquetz 0/1/02 1-
PdF:FJ2022Odborný francouzský jazyk 3 P. Suquetzk 0/2/04 5P
PdF:FJ2026Světové zprávy z frankofonních médií P. Suquetz 0/2/03 5-
PdF:FJ2027Syntax odborné francouzštiny 1 V. Bakešováz 1/1/02 3Z
PdF:FJ2028Syntax odborné francouzštiny 2 V. Bakešovázk 1/1/04 4Z
PdF:FJ2029Ústní a písemný projev - odborná francouzština 1 M. Poučovázk 0/2/04 5P
PdF:FJ2030Ústní a písemný projev - odborná francouzština 2 M. Poučováz 0/2/02 6P
PdF:FJ2040Geografie Francie S. Novákz 1/1/02 1Z
PdF:FJ2041Geografie frankofonních zemí S. Novákzk 1/1/04 2Z
PdF:FJ2042Odborný francouzský jazyk 1 P. Suquetz 0/2/02 3P
PdF:FJ2043Odborný francouzský jazyk 2 P. Suquetz 0/2/02 4P
PdF:FJ2044Překlad odborného textu - francouzština 1 M. Poučováz 1/2/03 5P
PdF:FJ2045Odborný francouzský jazyk 4 P. Suquetz 0/2/02 6P
PdF:FJ2046Překlad odborného textu - francouzština 2 M. Poučováz 1/2/03 6P
PdF:FJ2047Morfologie odborné francouzštiny 2 V. Bakešovázk 1/1/04 2Z
PdF:FJ2048Jazyková cvičení - odborná francouzština 2 M. Poučováz 0/2/02 2P
71 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty (24 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ1001Francouzský argot v autentických dokumentech Z. Schejbalováz 0/2/03 4-
PdF:FJ1002Cvičení z fonetiky francouzštiny Z. Schejbalováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 2-
PdF:FJ1003Cvičení z morfologie francouzštiny V. Bakešováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 1-
PdF:FJ1004Cvičení ze syntaxe francouzštiny V. Bakešováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 2-
PdF:FJ1013Jak psát závěrečnou práci ve francouzštině H. Kylouškováz 0/1/02 5-
PdF:FJ1024Jazyková cvičení - francouzština 6V P. Suquetz 0/2/04 6-
PdF:FJ3027Poslech s porozuměním - francouzština V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 5-
PdF:FJ3055Lexikologie francouzštiny V. Bakešovák 1/1/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.3 6-
PdF:OVc004K současným politickým problémům P. Jemelkazk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
PdF:OVp021Evropská integrace a desintegrace M. Goňcovázk 1/0/03 5-
PdF:OVp112Mezinárodní vztahy M. Goňcovázk 1/0/03 3-
30 kreditů