PdF BFJHChp Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost
Název anglicky: French Language for Commerce
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-FJHC Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si uvedené předměty může zapsat kdykoli během studia v semestru Podzim.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVp005Seminář k základům státovědy M. Goňcováz 0/1/01 1-
PdF:OVp040Komunální politika S. Novákz 0/1/01 5-
PdF:OVp109Občan a právo T. Machalovák 0/2/03 3-
5 kreditů

Jazyky

V daném semestru si student volí pouze jeden z nabízených jazyků, a to během studia v celém rozsahu Jazyk I/1-I/2. Kromě angličtiny jsou další nabízené jazyky : BPJ_JI1N Jazyk I/1 – Němčina 5 kr., 1. semestr BPJ_JI1S Jazyk I/1 Španělština 5 kr., 1.semestr BPJ_JI2N Jazyk I/2 – Němčina 3 kr., 2.semestr BPJ_JI2S Jazyk I/2 Španělština 3 kr., 2.semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPJ_JI1AJazyk I/1 - Angličtina B. Pojslováz 0/4/05 1-
ESF:BPJ_JI2AJazyk I/2 - Angličtina B. Pojslováz 0/4/03 2-
8 kreditů

TV

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJHC_BPBakalářská práce M. Poučováz 0/0/1 Individuální konzultace.3 5P
PdF:FJHC_BPdBakalářská práce - Dokončení M. Poučováz 0/0/1 Odevzdání BP.5 6P
PdF:FJHC_BPpBakalářská práce - Projekt M. Poučováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
10 kreditů

Povinné předměty (60+11 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ2001Dějiny a kultura Francie M. Poučovázk 1/1/04 3Z
PdF:FJ2002Fonetika a fonologie francouzštiny Z. Schejbalovázk 1/1/04 1Z
PdF:FJ2007Jazyková cvičení - odborná francouzština 1 M. Poučováz 0/2/02 1P
PdF:FJ2009Literatura a kultura Francie M. Poučovázk 1/1/04 4Z
PdF:FJ2010Morfologie odborné francouzštiny 1 V. Bakešováz 1/1/02 1Z
PdF:FJ2012Obchodní korespondence ve francouzštině 1 P. Suquetz 0/2/02 3P
PdF:FJ2013Obchodní korespondence ve francouzštině 2 P. Suquetz 0/2/02 4P
PdF:FJ2015Odborný francouzský jazyk - administrativa P. Suquetz 0/1/02 3-
PdF:FJ2016Odborný francouzský jazyk - banka a finance P. Suquetz 0/1/02 4-
PdF:FJ2017Odborný francouzský jazyk - diplomacie P. Suquetz 0/1/02 2-
PdF:FJ2019Odborný francouzský jazyk - sekretariát P. Suquetz 0/1/02 1-
PdF:FJ2022Odborný francouzský jazyk 3 P. Suquetzk 0/2/04 5P
PdF:FJ2026Světové zprávy z frankofonních médií P. Suquetz 0/2/03 5-
PdF:FJ2027Syntax odborné francouzštiny 1 V. Bakešováz 1/1/02 3Z
PdF:FJ2028Syntax odborné francouzštiny 2 V. Bakešovázk 1/1/04 4Z
PdF:FJ2029Ústní a písemný projev - odborná francouzština 1 M. Poučovázk 0/2/04 5P
PdF:FJ2030Ústní a písemný projev - odborná francouzština 2 M. Poučováz 0/2/02 6P
PdF:FJ2040Geografie Francie S. Novákz 1/1/02 1Z
PdF:FJ2041Geografie frankofonních zemí S. Novákzk 1/1/04 2Z
PdF:FJ2042Odborný francouzský jazyk 1 P. Suquetz 0/2/02 3P
PdF:FJ2043Odborný francouzský jazyk 2 P. Suquetz 0/2/02 4P
PdF:FJ2044Překlad odborného textu - francouzština 1 M. Poučováz 1/2/03 5P
PdF:FJ2045Odborný francouzský jazyk 4 P. Suquetz 0/2/02 6P
PdF:FJ2046Překlad odborného textu - francouzština 2 M. Poučováz 1/2/03 6P
PdF:FJ2047Morfologie odborné francouzštiny 2 V. Bakešovázk 1/1/04 2Z
PdF:FJ2048Jazyková cvičení - odborná francouzština 2 M. Poučováz 0/2/02 2P
71 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty (24 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ1001Francouzský argot v autentických dokumentech Z. Schejbalováz 0/2/03 4-
PdF:FJ1002Cvičení z fonetiky francouzštiny Z. Schejbalováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 2-
PdF:FJ1003Cvičení z morfologie francouzštiny V. Bakešováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 1-
PdF:FJ1004Cvičení ze syntaxe francouzštiny V. Bakešováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 2-
PdF:FJ1013Jak psát závěrečnou práci ve francouzštině H. Kylouškováz 0/1/02 5-
PdF:FJ1024Jazyková cvičení - francouzština 6V P. Suquetz 0/2/04 6-
PdF:FJ3027Poslech s porozuměním - francouzština V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 5-
PdF:FJ3055Lexikologie francouzštiny V. Bakešovák 1/1/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.3 6-
PdF:OVc004K současným politickým problémům P. Jemelkazk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
PdF:OVp021Evropská integrace a desintegrace M. Goňcovázk 1/0/03 5-
PdF:OVp112Mezinárodní vztahy M. Goňcovázk 1/0/03 3-
30 kreditů