PdF BHV3Svp Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Music for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HV005Nauka o hudebních formách M. Košutzk 0/1/03 1P
PdF:HV011Úvod do studia hudební výchovy a hudební teorie P. Halazk 1/0/03 1P
PdF:HV014Intonace a sluchová analýza 1 V. Richterz 0/1/02 2-
PdF:HV016Základy sbormistrovství 1 E. Tomaštíkz 0/2/02 4P
PdF:HV017Základy sbormistrovství 2 E. Tomaštíkzk 0/2/04 5P
PdF:HV020Harmonie 1 P. Halaz 0/2/03 2P
PdF:HV021Harmonie 2 P. Halazk 0/2/04 3P
PdF:HV204Nauka o hudebních nástrojích M. Košutk 0/1/02 5P
PdF:HV209Hudební software M. Sedláčekz 0/1/02 4-
PdF:HV212Hudební analýza 1 M. Košutz 0/1/02 4-
PdF:HV213Hudební analýza 2 M. Košutz 0/1/02 5-
PdF:HV215Intonace a sluchová analýza 2 V. Richterz 0/1/02 3-
PdF:HV222Dějiny hudby 1 V. Richterk 2/0/03 1P
PdF:HV223Dějiny hudby 2 V. Richterk 2/0/03 2P
PdF:HV224Dějiny hudby 3 V. Richterk 2/0/03 3P
PdF:HV225Dějiny hudby 4 V. Richterk 2/0/03 4P
PdF:HV226Hra na nástroj a hlasová výchova 1 P. Halak 0/2/03 1P
PdF:HV227Hra na nástroj a hlasová výchova 2 P. Halak 0/2/03 2P
PdF:HV228Hra na nástroj a hlasová výchova 3 P. Halak 0/2/03 3P
PdF:HV229Hra na nástroj a hlasová výchova 4 P. Halak 0/2/03 4P
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HV018Didaktické praktikum z hudební výchovy 1 J. Kučerováz 0/2/02 5Z
PdF:HV019Didaktické praktikum z hudební výchovy 2 J. Kučerovázk 0/2/03 6Z
5 kreditů