PdF BHV3Svp Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Music for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HV004Nauka o hudebních nástrojích M. Košutzk 0/1/02 5P
PdF:HV005Nauka o hudebních formách M. Košutzk 0/1/02 1P
PdF:HV006Úvod do hudební sociologie J. Kučerovák 1/0/01 3-
PdF:HV009Hudební software M. Sedláčekz 0/2/02 4-
PdF:HV010Etnomuzikologický seminář J. Kučerováz 0/2/02 4-
PdF:HV011Úvod do studia hudební výchovy a hudební teorie P. Halazk 1/0/03 1P
PdF:HV012Hudební analýza 1 M. Košutz 0/2/02 4-
PdF:HV013Hudební analýza 2 M. Košutzk 0/2/03 5-
PdF:HV014Intonace a sluchová analýza 1 V. Richterz 0/1/01 2-
PdF:HV015Intonace a sluchová analýza 2 V. Richterzk 0/1/02 3-
PdF:HV016Základy sbormistrovství 1 E. Tomaštíkz 0/2/02 4P
PdF:HV017Základy sbormistrovství 2 E. Tomaštíkzk 0/2/03 5P
PdF:HV020Harmonie 1 P. Halaz 0/2/02 2P
PdF:HV021Harmonie 2 P. Halazk 0/2/02 3P
PdF:HV022Dějiny hudby 1 V. Richterzk 2/1/04 1P
PdF:HV023Dějiny hudby 2 V. Richterzk 2/1/04 2P
PdF:HV024Dějiny hudby 3 V. Richterzk 2/1/04 3P
PdF:HV025Dějiny hudby 4 V. Richterzk 2/1/04 4P
PdF:HV026Hra na nástroj 1 P. Halaz 0/1/01 1P
PdF:HV027Hra na nástroj 2 P. Halaz 0/1/01 2P
PdF:HV028Hra na nástroj 3 P. Halaz 0/1/01 3P
PdF:HV029Hra na nástroj 4 P. Halaz 0/1/01 4P
PdF:HV030Hra na nástroj 5 P. Halazk 0/1/02 5P
PdF:hv031Hlasová výchova 1 V. Richterz 0/1/01 1P
PdF:hv032Hlasová výchova 2 V. Richterz 0/1/01 2P
PdF:HV033Hlasová výchova 3 V. Richterz 0/1/01 3P
PdF:hv034Hlasová výchova 4 V. Richterz 0/1/01 4P
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HV018Didaktické praktikum z hudební výchovy 1 J. Kučerováz 0/2/02 5Z
PdF:HV019Didaktické praktikum z hudební výchovy 2 J. Kučerovázk 0/2/03 6Z
5 kreditů