PdF NZE2hp Učitelství zeměpisu pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
PdF:SZ6061Seminář ke školní pedagogice H. Horkáz 0/1/02 1Z
11 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Ze0152Nauka o krajině E. Hofmannzk 1/1/04 1P
PdF:Ze0157Fyzická geografie ČR P. Mackovčink 0/2/03 2P
PdF:Ze0158Socioekonomická geografie ČR H. Svobodovák 0/2/03 2P
PdF:Ze0159Terénní praxe - Česká republika H. Svobodováz 0/0/3.3 5 dní.3 2-
PdF:Ze0166Geography in English H. Svobodováz 0/0/0- 2-
PdF:Ze0169Regionální geografie Evropy P. Knechtzk 1/1/04 1P
PdF:Ze0170Regionální geografie světa 1 E. Hofmannk 0/2/03 3P
PdF:Ze0171Regionální geografie světa 2 E. Hofmannk 0/2/03 3P
23 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Studující si z nabídky Masarykovy univerzity volí volitelné předměty v celkové hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Ze0167Výzkum v geografickém vzdělávání P. Knechtz 0/2/04 4-
4 kredity

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Ze0151Didaktika geografie 1 E. Hofmannz 0/2/02 1Z
PdF:Ze0154Integrovaná terénní výuka - Jedovnice E. Hofmannz 0/0/3.3 5 dní.3 1Z
PdF:Ze0156Didaktika geografie 2 P. Knechtk 1/1/03 2Z
PdF:Ze0161Didaktika geografie 3 P. Knechtz 0/2/02 3Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:Ze6002Učitelská praxe 2 P. Knechtz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:Ze6003Učitelská praxe 3 P. Knechtz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:ZE_DPpDiplomová práce - Projekt E. Hofmannz 0/0/1 Individuální konzultace, prezentace na DP dni - 3 hodiny.4 2P
PdF:ZE_DPDiplomová práce E. Hofmannz 0/0/1 Individuální konzultace, prezentace na DP dni - 3 hodiny.4 3P
PdF:ZE_DPdDiplomová práce - Dokončení E. Hofmannz 0/0/1 Individuální konzultace, prezentace na DP dni - 3 hodiny, odevzdání DP.8 4P
16 kreditů