PdF DDIGE01 Didaktika geografie
Název anglicky: Geography Education
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PdF D-DIGE_ Didaktika geografie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:ZeD0005Aplikovaná geografie E. Hofmannzk 0/0/010 1-
PdF:ZeD0004Metodologie vědecké práce v pedagogice T. Janíkzk 0/0/015 2-
PdF:ZeD0022Dlouhodobý výzkumný pobyt na zahraničním pracovišti P. Knechtk 0/0/05 5-
PdF:ZeD0701Angličtina pro akademické účely G. Hublovázk 0/0/010 3-
PdF:ZeD0006Teorie a metodologie výzkumu v didaktice geografie P. Knechtzk 0/0/010 4-
PdF:ZeD0801Příprava disertační práce 1-8 P. Knechtk 0/0/015 1-
PdF:ZeD0901Odborná aktivita v oboru 1-8 P. Knechtk 0/0/05 1-
70 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:ZeD0003Pedagogická psychologie J. Marešk 0/0/015 --
PdF:ZeD0009Kurikulární studia P. Knechtk 0/0/015 --
PdF:ZeD0010Mezinárodní dimenze geografického vzdělávání E. Hofmannk 0/0/015 --
PdF:ZeD0013Geoinformační a kartografické nástroje v geografickém vzdělávání H. Svatoňovák 0/0/015 --
PdF:ZeD0016Případová geografická studie E. Hofmannk 0/0/015 --
PdF:ZeD0018Transdisciplinární didaktika: obecné otázky oborových didaktik T. Janíkk 0/0/015 --
PdF:ZeD0019Pedagogická diagnostika a evaluace K. Vlčkovák 0/0/015 --
PdF:ZeD0020Geografie vzdělávání E. Hofmannk 0/0/015 --
PdF:ZeD0021Geografické myšlení R. Brázdilk 0/0/015 --
135 kreditů