PdF DDIGE01 Didaktika geografie
Název anglicky: Geography Education
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF D-DIGE Didaktika geografie

Povinné předměty

Předmět Příprava dizertační práce si zapisují studenti 8 x, celkem tedy splní 120 kreditů. Předmět Odborná aktivita v oboru si studenti zapisují 8 x, celkem tedy splní 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DGC001Příprava disertační práce P. Knechtk 0/0/015 1-
PdF:DGC002Odborná aktivita v oboru P. Knechtk 0/0/05 1-
PdF:DGC004Metodologie vědecké práce v pedagogice T. Janíkzk 0/0/015 2-
PdF:DGC005Aplikovaná geografie P. Knechtzk 0/0/010 1-
PdF:DGC006Teorie a metodologie výzkumu v didaktice geografie P. Knechtzk 0/0/010 4-
PdF:DGC007Dlouhodobý výzkumný pobyt na zahraničním pracovišti P. Knechtk 0/0/05 5-
PdF:DGC008Angličtina pro akademické účely R. Heroutzk 0/2/010 4-
70 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti si zapisují z uvedené nabídky předměty min. v celkové hodnotě 30 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DGC003Pedagogická psychologie J. Marešk 0/0/015 --
PdF:DGC009Kurikulární studia P. Knechtk 0/0/015 --
PdF:DGC010Mezinárodní dimenze geografického vzdělávání P. Knechtk 0/0/015 --
PdF:DGC011Geoinformační a kartografické nástroje v geografickém vzdělávání H. Pokornák 0/0/015 --
PdF:DGC012Případová geografická studie P. Knechtk 0/0/015 --
PdF:DGC013Transdisciplinární didaktika: obecné otázky oborových didaktik T. Janíkk 0/0/015 --
PdF:DGC014Pedagogická diagnostika a evaluace K. Vlčkovák 0/0/015 --
PdF:DGC015Geografie vzdělávání P. Knechtk 0/0/015 --
PdF:DGC016Geografické myšlení R. Brázdilk 0/0/015 --
135 kreditů