FF FBREpV Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-RE_ Novořecký jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED02Úvod do jazykovědy D. Urbanovák 1/1/04 2Z
FF:MED09Úvod do teorie literatury B. Fořtk 1/1/04 3Z
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku N. Votavová Sumelidisovázk 1/1/04 4P
FF:REBc01Úvod do studia novořečtiny K. Bočková Loudovázk 1/1/04 1Z
FF:REBc02Řecké dějiny 19.-20. st. P. Marazopouloszk 2/0/04 2P
FF:REBc03Novořecká mluvnice I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 1P
FF:REBc04Novořecká mluvnice II N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 2P
FF:REBc05Novořecká mluvnice III K. Bočková Loudováz 1/3/05 3P
FF:REBc06Novořecká mluvnice IV K. Bočková Loudováz 1/3/05 4P
FF:REBc07Askisis me lektora I N. Votavová Sumelidisováz 0/2/03 1P
FF:REBc08Askisis me lektora II K. Bočková Loudováz 0/2/03 2P
FF:REBc09Askisis me lektora III P. Marazopoulosz 0/2/03 3P
FF:REBc10Askisis me lektora IV P. Marazopoulosz 0/2/03 4P
52 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si volí předměty podle svého zájmu tak, aby získal alespoň 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIB049bNevěsta-cizinka, prostřednice a zbožná žena: císařovna v pozdní Byzanci (13. - 15. st.) P. Melicharz 0/2/03 --
FF:HIB051bZbožné ženy v pozdní Byzanci P. Melicharz 0/2/03 --
FF:JSB253Války, puče, diktatury: Balkán 1900–1945 V. Štěpánekzk 1/1/04 --
FF:MED03nDějiny Středomoří ve středověku, novověku a současnosti M. Habajzk 2/0/03+1 --
FF:MED68Moderní dějiny Turecka: od Atatürka k Erdoganovi M. Macurazk 1/1/04 --
FF:REBc15Novořecká syntax I K. Bočková Loudovázk 1/1/04 --
FF:REBc16Novořecká syntax II K. Bočková Loudovázk 1/1/04 --
FF:REBc19Novořecké reálie I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 4-
FF:REBc20Neoellinikos politismos II K. Tsivoszk 0/2/04 --
FF:REBc27Novořecká ortografie N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.4 3-
FF:REBc28Četba novořeckých textů N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.4 4-
FF:REBc30Písemný projev pro Bc. P. Marazopoulosz 0/2/0 0.4 --
FF:REBc33Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:REBc34Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století II K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:REBc36Studijní soustředění N. Votavová Sumelidisováz 0/30/04 --
FF:REBc40„Rozdělený ostrov“: Dějiny Kypru po druhé světové válce v mezinárodních souvislostech K. Bočková Loudováz 2/0/04 --
FF:REBc43Images of the Balkans in Modern Greek Literature P. Marazopoulosz 1/1/04 --
FF:REBc45Seriál To nisi ve výuce novořečtiny N. Votavová Sumelidisováz 0/2/03 --
FF:REBc49aKulturní a přírodní topografie Řecka I N. Votavová Sumelidisováz 0/4/02 --
FF:REBc49bKulturní a přírodní topografie Řecka II N. Votavová Sumelidisováz 0/4/02 --
73 kreditů