FF FBREpV Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-RE_ Novořecký jazyk a literatura

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED02Úvod do jazykovědy D. Urbanovák 1/1/04 2Z
FF:MED09Úvod do teorie literatury M. Kulhánkovák 1/1/04 3Z
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku M. Kulhánkovázk 1/1/04 4P
FF:REBc01Úvod do studia novořečtiny K. Bočková Loudovázk 1/1/04 1Z
FF:REBc02Řecké dějiny 19.-20. st. M. Meškozk 2/0/04 2P
FF:REBc03Novořecká mluvnice I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 1P
FF:REBc04Novořecká mluvnice II N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 2P
FF:REBc05Novořecká mluvnice III K. Bočková Loudováz 1/3/05 3P
FF:REBc06Novořecká mluvnice IV K. Bočková Loudováz 1/3/05 4P
FF:REBc07Askisis me lektora I K. Bočková Loudováz 0/2/03 1P
FF:REBc08Askisis me lektora II K. Bočková Loudováz 0/2/03 2P
FF:REBc09Askisis me lektora III K. Bočková Loudováz 0/2/03 3P
FF:REBc10Askisis me lektora IV K. Bočková Loudováz 0/2/03 4P
52 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 --
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 --
FF:REBc19Novořecké reálie I M. Kulhánkovázk 0/2/04 4-
FF:REBc23Tutorium I N. Votavová Sumelidisováz 0/1/01 1-
FF:REBc24Tutorium II N. Votavová Sumelidisováz 0/1/01 2-
FF:REBc25Tutorium III K. Bočková Loudováz 0/1/01 3-
FF:REBc26Tutorium IV K. Bočková Loudováz 0/1/01 4-
FF:REBc27Novořecká ortografie S. Sumeliduz 0/2/0 0.4 3-
FF:REBc28Četba novořeckých textů M. Kulhánkováz 0/2/0 0.4 4-
FF:REBc31Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů I S. Sumeliduk 2/0/04 --
FF:REBc32Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů II M. Meškok 2/0/04 --
FF:REBc33Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století N. Votavová Sumelidisovák 2/0/04 --
FF:REBc34Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století II M. Meškok 2/0/04 --
FF:REBc35Fenomén Byzanc: od romantismu po postmodernu M. Kulhánkovák 2/0/04 --
FF:REBc36Studijní soustředění N. Votavová Sumelidisováz 0/30/04 --
48 kreditů