FF FNREpV Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-RE_ Novořecký jazyk a literatura

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

24 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REMgr01Úvod do byzantské literatury M. Kulhánkovázk 2/0/05 1Z
FF:REMgr02Řecká literatura 15.-18. století M. Kulhánkovázk 2/0/05 3Z
FF:REMgr06History of the Modern Greek Language I M. Kulhánkovázk 1/1/05 3Z
FF:REMgr07Vývoj novořeckého jazyka II M. Kulhánkovázk 1/1/05 4Z
FF:REMgr13Řecké dějiny 15.-18. stol. K. Tsivosk 2/0/04 2P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

16 kreditů z novořeckého, nebo byzantologického bloku dle zvoleného zaměření

Blok 1

Novořecký blok, 16 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REMgr04Interpretační seminář II - novější literatura N. Votavová Sumelidisováz 0/2/04 --
FF:REMgr05Překladatelský seminář pro Mgr. N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr09Katharevusa K. Bočková Loudováz 0/2/04 --
FF:REMgr10Jazykový seminář pro pokročilé I K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr11Písemný projev pro Mgr. I K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr14Písemný projev pro Mgr. II K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr15Jazykový seminář pro pokročilé II K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr16Novořecká dialektologie K. Bočková Loudováz 1/1/0 0.4 --
FF:REMgr17Literatura a překlad N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.4 --
36 kreditů

Blok 2

Byzantologický blok - 16 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:REMgr03Interpretační seminář I - starší literatura M. Kulhánkováz 0/2/04 --
FF:REMgr12Dějiny Byzance K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:REMgr20Klasická řečtina pro Mgr. K. Bočková Loudováz 0/2/04 --
FF:REMgr21Saints and Holy (Wo)Men in Byzantine Literature and Art M. Kulhánkovák 1/1/04 --
FF:REMgr22Marvellous and Macabre Tales from Byzantium: Novels and Romances M. Kulhánkovák 1/1/05 --
29 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REMgr23Research Seminar in Modern Greek and Byzantine Studies M. Kulhánkováz 0/2/04 --
4 kredity