FF FBUKSpV Ukrajinská studia
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-UKS_ Ukrajinská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UJ_03bKonverzační cvičení z ukrajinštiny I K. Kuznietsovaz 0/2/03 1-
FF:UJ_12bKonverzační cvičení z ukrajinštiny II K. Kuznietsovaz 0/2/03 2-
FF:UJ_13bKonverzační cvičení z ukrajinštiny III K. Kuznietsovaz 0/2/03 3-
FF:UJ_16bKonverzační cvičení z ukrajinštiny IV K. Kuznietsovaz 0/2/03 4-
FF:UJ_60bDomácí a zahraniční politika nezávislé Ukrajiny P. Kalinaz 2/0/05 4-
FF:UJA101Jazyková cvičení I O. Čmelíkováz 0/4/05 1P
FF:UJA103Jazyková cvičení II T. Juříčkovázk 0/4/04 2P
FF:UJA201Jazyková cvičení III O. Čmelíkováz 0/4/04 3P
FF:UJA206Jazyková cvičení IV T. Juříčkovázk 0/4/04 4P
FF:UJA399Státní závěrečná zkouška bakalářská P. KalinaSZk 0/0/0- 4-
FF:UJA_41bCvičení z ukrajinského pravopisu I P. Kalinaz 0/2/03 2-
FF:UJA_42bCvičení z ukrajinského pravopisu II P. Kalinaz 0/2/03 3-
FF:UJS101bDějiny Ukrajiny I P. Kalinaz 2/0/05 1P
FF:UJS102bDějiny Ukrajiny II P. Kalinazk 2/0/05 2P
FF:UJS203bUkrajinská klasická a lidová hudba P. Kalinazk 2/0/05 3P
FF:UJS206bDuchovní a materiální kultura Ukrajinců P. Kalinaz 2/0/05 4-
60 kreditů