FF FNZApH Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-ZA_ Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Pedagogicko-psychologický základ

Pedagogicko-psychologická a obecně didaktická část učitelského studia je realizována společně pro celou fakultu. Výuku zajišťuje Ústav pedagogických věd FF MU a Psychologický ústav FF MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1P
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1P
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2P
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2P
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 3P
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 3P
24 kreditů

Předměty k diplomové práci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZDMPMagisterská diplomová práce R. Brázdaz 0/0/0- --
FF:PHUZPDProjekt magisterské diplomové práce R. Brázdaz 0/0/02 2P
FF:PHUZSD1Seminář k magisterské diplomové práci I R. Brázdaz 0/0/07 3P
FF:PHUZSD2Seminář k magisterské diplomové práci II R. Brázdaz 0/0/07 4P
16 kreditů

Povinné předměty

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ZSVPP01SPedagogická praxe I pro dvouoborové studenty J. Vojtaz 0/0/03 2-
FF:ZSVPP02SPedagogická praxe II pro dvouoborové studenty J. Vojtaz 0/0/03 3-
FF:ZSVPP03SPedagogická praxe III pro dvouoborové studenty J. Vojtaz 0/0/03 4-
FF:ZSVRS01SReflektivní seminář k pedagogické praxi I pro dvouoborové studenty J. Vojtazk 1/1/01 2-
FF:ZSVRS02SReflektivní seminář k pedagogické praxi II pro dvouoborové studenty J. Vojtazk 1/1/01 3-
FF:ZSVRS03SReflektivní seminář k pedagogické praxi III pro dvouoborové studenty J. Vojtazk 1/1/01 4-
12 kreditů

Didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZDD1_2Didaktická dílna I pro dvouoborové studenty M. Pichak 1/1/04 1P
FF:PHUZDD2_2Didaktická dílna II pro dvouoborové studenty R. Brázdak 1/1/04 2P
FF:PHUZDF1_2Didaktika filozofie a základů společenských věd pro dvouoborové studenty J. Vojtaz 1/1/04 3P
12 kreditů

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZZLZáklady logiky a kritického myšlení R. Bělohradz 0/0 komb. studium: e-learning + prezenční výuka dvakrát za semestr.2 1P
2 kredity

Povinně volitelné předměty

Student musí získat minimálně 14 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPP_ZAPRZáklady práva P. Dvořákovázk 1/2/04 1P
ESF:BPE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 2/0/04 2P
FF:PHBD1Dějiny filozofie I J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBD2Dějiny filozofie II J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBD3Dějiny filozofie III D. Špeldazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBD4Dějiny filozofie IV D. Špeldazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBD5Dějiny filozofie V R. Brázdazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBD6Dějiny filozofie VI R. Brázdazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBEEtika R. Bělohradzk 0/2/05 --
FF:PHBFFilozofie vědy Z. Jastrzembskázk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBGEpistemologie M. Pichazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBL1Logika I J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBOOntologie J. Krobzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHNCČeská filozofie D. Pichovázk 2/0/05 --
FF:PHV151Základy sociologie D. Lužnýk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV152Základy religionistiky D. Lužnýk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV175Úvod do fenomenologie M. Pichak 0/0/03 --
FF:PHV176KÚvod do psychologie M. Blatnýzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 --
FF:PHV186Úvod do estetiky R. Niederlek 2/0/03 --
FF:PHV187Úvod do filozofie umění R. Niederlek 2/0/04 --
FF:PHV234Debatní dílna M. Pichak 0/2/02 --
FF:PHV349Filosofie budoucnosti D. Špeldak 0/2/04 --
FF:PHV437Filozofie umění: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV439History of Women Philosophers: Selected Chapters D. Pichováz 2/0/04 --
FF:PHV456Politická filosofie: Vybrané kapitoly I P. Barank 1/1/0 1/1/0 1x za 14 dní (sudé týdny).4 --
FF:PHV457Politická filosofie: Vybrané kapitoly II P. Barank 1/1/0 1x za 14 dní.4 --
FF:PHV458Politické teorie 19. a 20. století a jejich filosofické kořeny: Vybrané kapitoly P. Barank 2/0/0 2h přednášek 1x za 14 dní.4 --
FF:PHV459Filosofie dějin a kategorie politické filosofie I: vybrané kapitoly P. Barank 1/1/0 1/1/0 1x za 14 dní (sudé týdny).4 --
FF:PHV460Filosofie dějin a kategorie politické filosofie II: vybrané kapitoly P. Barank 1/1/0 1x za 14 dní.4 --
FF:PHV461Dějiny společenských teorií: vybrané kapitoly M. Pichaz 2/0/03 --
FF:PHV486Estetika 20. století R. Niederlek 2/0/03 --
FF:PHV487Filozofie, politika, umění: vybrané kapitoly R. Niederlek 2/0/04 --
FF:PHV133Úvod do rétoriky M. Pichazk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHBAArgumentace M. Pichazk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
FF:PHBSSociální a politická filozofie R. Bělohradzk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2P
150 kreditů