FF FNZApH Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-ZA_ Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Pedagogicko-psychologický základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I A. Slezáčkovázk 1/1/04 1P
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1P
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2P
FF:SUP004Psychologie pro učitele II A. Slezáčkovázk 1/1/04 2P
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 3P
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 3P
24 kreditů

Předměty k diplomové práci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZPDProjekt magisterské diplomové práce R. Brázdaz 0/0/02 2P
FF:PHUZSD1Seminář k magisterské diplomové práci I R. Brázdaz 0/0/07 3P
FF:PHUZSD2Seminář k magisterské diplomové práci II R. Brázdaz 0/0/07 4P
16 kreditů

Povinné předměty

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZPP1_2Pedagogická praxe I pro dvouoborové studenty T. Měšťánekz 0/0/04 3P
FF:PHUZPP2_2Pedagogická praxe II pro dvouoborové studenty T. Měšťánekz 0/0/05 4P
FF:PHUZPP3_2Seminář k pedagogické praxi pro dvouoborové studenty T. Měšťánekzk 1/1/03 4P
12 kreditů

Didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZDD1_2Didaktická dílna I pro dvouoborové studenty M. Pichak 1/1/04 1P
FF:PHUZDD2_2Didaktická dílna II pro dvouoborové studenty R. Brázdak 1/1/04 2P
FF:PHUZDF1_2Didaktika filozofie a základů společenských věd pro dvouoborové studenty T. Měšťánekz 1/1/04 3P
12 kreditů

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZZLZáklady logiky a kritického myšlení R. Bělohradz 0/2/0 e-learning, komb. studium 18 hodin za semestr.2 1P
2 kredity

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPP_ZAPRZáklady práva M. Petrzk 1/2/04 1P
ESF:BPE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 2/0/04 2P
FF:PHV151Základy sociologie D. Lužnýk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV152Základy religionistiky D. Lužnýk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV437Filozofie umění: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV133Úvod do rétoriky M. Pichazk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHBAArgumentace M. Pichazk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
FF:PHBSSociální a politická filozofie R. Bělohradzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2P
33 kreditů