FF FNLMKpV Literatura a mezikulturní komunikace
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-LMK_ Literatura a mezikulturní komunikace

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P a PV min. 40 kr.)

30 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMKA_a02Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu II P. Bubeníčekzk 2/0/0 0.5 --
FF:LMKA_a04Teorie kultury M. Kotásekzk 2/0/0 0.5 1-
FF:LMKA_a05Teorie překladu Z. Fišerzk 2/0/05 1-
FF:LMKA_a13Úvod do studia literatury, médií a kultury P. Bubeníčekk 0/2/0 0.5 1-
FF:LMKA_a14Teorie, analýzy, interpretace I P. Bubeníčekk 0/2/0 0.5 2-
FF:LMKA_a16Adaptační a intermediální a studia P. Bubeníčekzk 0/2/0 0.5 2-
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Je potřeba získat min. 10 kreditů B.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1903Debates and Topics in the Study of Modern and Contemporary Visual Cultures L. Kesnerz 2/0/28 --
FF:LMKA_a01Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu I M. Kotásekzk 2/0/0 0.5 --
FF:LMKA_a07Redakční práce Z. Fišerzk 0/2/0 0.5 --
FF:LMKA_a09Strategie tvůrčího překládání Z. Fišerzk 2/0/0 0.5 --
FF:LMKA_a11Texty a metody II Z. Foniokovák 0/2/0 0.5 --
FF:LMKB_a101Pravopis a stylistika Z. Fišerk 0/2/0 0.4 2-
FF:LMKB_a102Akademické psaní Z. Fišerk 0/2/04 2-
FF:LMKB_a103Tvůrčí psaní Z. Fišerk 0/2/04 2-
FF:LMKB_a204Současná anglofonní literatura a kultura Z. Foniokovák 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a213Moderní a postmoderní román Z. Foniokovák 2/0/0 0.4 3-
FF:LMKB_a214Autobiografie a autofikce Z. Foniokovák 0/2/04 2-
FF:LMKB_a301Specifika literárního překladu z němčiny Z. Fišerk 0/2/04 3-
FF:LMKB_a303Specifika literárního překladu z angličtiny Z. Foniokovák 0/2/0 celodenně.4 3-
FF:LMKB_a307Specifika literárního překladu z francouzštiny Z. Fišerk 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a308Strategie tvůrčího překládání P. Bubeníčekzk 2/0/0 0.4 --
FF:LMKB_a309Redakční práce P. Bubeníčekzk 0/2/0 0.4 --
FF:LMKB_a401Adaptace, remediace, transmediace: literatura ve filmu P. Bubeníčekk 0/2/0 0.4 1-
FF:LMKB_a403Teorie a dějiny výtvarné kultury 20. st. Z. Fišerk 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a406Ekfráze jako intermediální žánr a postup Z. Fišerk 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a415Literatura a kultovní/"kvalitní" televize P. Bubeníčekk 2/0/04 3-
FF:LMKB_a418Dívat se a vidět: tradice výtvarného umění Z. Fišerk 0/2/0 0.4 1-
FF:LMKB_a435Literatura a hudba Z. Fišerz 0/2/0 0.4 --
FF:LMKB_a441Fantastika mezi médii a tradicemi P. Bubeníčekk 0/2/04 --
FF:LMKB_a501Workshopy ediční praxe Z. Fišerz 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a503Workshopy překladatelské praxe Z. Foniokovák 0/2/0 0.4 3-
108 kreditů