Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F15404 Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-INME_ Teorie interaktivních médií

Studijní plán je rozložen do čtyř semestrů a skládá se z povinných a povinně-volitelných předmětů.

Celkový počet 40 kreditů tvoří:

Povinné předměty: 30 kreditů.

Povinně volitelné předměty:10 kreditů.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IMN071Sociální teorie nových médií J. Horákovázk 1/1/06 2Z
FF:IMN100New Media Art Obsessions I J. Horákovázk 1/1/06 1Z
FF:IMN111New Media Art Obsessions II J. Horákovázk 1/1/06 2Z
FF:IMN115Od elektronické hudby k live coding performance I J. Csereszk 1/1/06 1Z
FF:IMN116Od elektronické hudby k live coding performance II J. Csereszk 1/1/06 2Z
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1 Kreativní komputing

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM050Základy multimediálních technologií J. Horákováz 1/1/05 --
FF:IM051Softwarové prototypování audiovizuálního díla J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:IM145 -- 0/0- --
FF:IM156Computer music J. Cseresz 0/2/05 --
FF:IM158Computer music_praxe J. Cseresz 0/2/05 --
FF:IM160Software Art J. Horákovázk 1/1/05 --
24 kreditů

Blok 2 Kurátorství a digitální média

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM095Kurátorství: příběh profese J. Horákováz 1/1/05 --
FF:IM096Kurátorství: společenské souvislosti a praktické aspekty J. Horákováz 1/1/05 --
FF:IM161Nová média v galerii J. Horákováz 1/1/05 --
15 kreditů

Blok 3 Writing Machines

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM115JOINME J. Horákováz 0/2/05 --
FF:IM116JOINME J. Horákováz 0/2/05 --
FF:IM162Názorová publicistika J. Horákováz 1/1/05 --
15 kreditů

Blok 4 Post-media

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IMN12Umění v postmediální době I: Performance a performativita - úvod a analýza J. Horákováz 1/1/05 --
FF:IMN13Umění v postmediální době II: Teorie, estetika a studia performance J. Horákováz 1/1/05 --
FF:IM114Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu I J. Csereszk 1/1/05 --
FF:IM126Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu II J. Csereszk 1/1/05 --
20 kreditů

Blok 5 Oborové předměty v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM154 -- 0/0- --
FF:IM155 -- 0/0- --
0 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM138TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM139TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 --
FF:MVK_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 1 týden (40 hodin).6 --
14 kreditů

Další aplikace