PdF NRJ2hk Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
navazující kombinovaný hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-RJ2 Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6052Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6053Školský a školní management D. Veseláz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6054Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6092Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk012Angličtina pro pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.7 1-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ2003Dětská literatura 1 O. Poddenezhnak 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1P
PdF:RJ2004Historický vývoj ruštiny 1 O. Truhlářováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ2005Kapitoly z ruské lingvistiky 1 S. Koryčánkovák 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 4P
PdF:RJ2009Literatura ruská 1 O. Poddenezhnak 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
PdF:RJ2010Praktická jazyková cvičení 1 O. Truhlářováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1P
PdF:RJ2011Praktická jazyková cvičení 2 O. Truhlářováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
PdF:RJ2012Praktická jazyková cvičení 3 O. Truhlářovázk 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 3P
PdF:RJ2014Současná ruská literatura 1 O. Poddenezhnak 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ2015Syntax ruštiny 1 O. Truhlářovázk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 2P
PdF:RJ2037Lexikologie a stylistika ruštiny 1 S. Koryčánkovázk 2/0/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 1P
23 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ2018Jazykový seminář 1 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 1-
PdF:RJ2019Jazykový seminář 2 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 2-
PdF:RJ2020Jazykový seminář 3 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 3-
PdF:RJ2021Jazykový seminář 4 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 4-
PdF:RJ2022Kapitoly z ruské literatury 1 O. Poddenezhnaz 1/1/0 v kombinovaném studiu 12+12 hodin.4 3-
PdF:RJ2023Kapitoly z ruské literatury 2 O. Poddenezhnaz 1/1/0 v kombinovaném studiu 12+12 hodin.4 4-
PdF:RJ2027Praktická gramatika ruštiny 1 A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1-
PdF:RJ2028Praktická gramatika ruštiny 2 A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2-
PdF:RJ2029Překladová cvičení 1 S. Koryčánkováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 3-
PdF:RJ2030Překladová cvičení 2 S. Koryčánkováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 4-
PdF:RJ2032Seminář k diplomové práci 1 S. Koryčánkováz 0/0/02 2-
PdF:RJ2033Seminář z historického vývoje 1 O. Truhlářováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin; v CŽV DAPRJ - 12 hodin.4 3-
PdF:RJ2034Seminář z lexikologie a stylistiky 1 S. Koryčánkováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 1-
PdF:RJ2035Seminář ze syntaxe ruštiny 1 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 2-
49 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ2000Didaktika ruštiny 1 S. Koryčánkováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1Z
PdF:RJ2001Didaktika ruštiny 2 S. Koryčánkováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2Z
PdF:RJ2002Didaktika ruštiny 3 S. Koryčánkovázk 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 3Z
PdF:RJ2017Didaktika literárního textu 1 S. Koryčánkováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 1Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6050Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/.5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6056Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:RJ6005Učitelská praxe 2 S. Koryčánkováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:RJ6006Učitelská praxe 3 S. Koryčánkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ_DPpDiplomová práce - Projekt S. Koryčánkováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:RJ_DPDiplomová práce S. Koryčánkováz 0/0/14 3P
PdF:RJ_DPdDiplomová práce - Dokončení S. Koryčánkováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů