PdF NSPZP6p Speciální pedagogika (Specializace 6 - speciální andragogika)
Název anglicky: Special Education (Specialization 6 - Special Education in Adulthood)
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZP Speciální pedagogika

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2007Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.3 2P
PdF:SP2607Sociální politika a sociální práce L. Slepičkovák 0/2/0 4 bloky pro kombinované studium.3 4-
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1-
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2-
12 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp017Angličtina pro speciální pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp018Angličtina pro speciální pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2600Andragogika a geragogika K. Pančochazk 0/4/08 1P
PdF:SP2904Poruchy autistického spektra B. Bazalovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1P
PdF:SP2907Výtvarné techniky v intervenci P. Sochorz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 2-
PdF:SP2999Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 2-
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2009Patopsychologie 2 V. Vojtovák 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 1P
PdF:SP2601Speciální andragogika osob se zdravotním postižením K. Pančochazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.8 1P
PdF:SP2602Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování K. Pančochazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.8 2P
PdF:SP2603Poradenství a intervence u dospělých osob K. Pančochazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 3P
PdF:SP2604Penitenciaristika a penologie K. Pančochazk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 3P
29 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2008Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.6 2Z
PdF:SP2605Podpora dospělých osob se smyslovým postižením M. Vrubelzk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 3P
PdF:SP2681Odborná praxe souvislá 1 – SA L. Procházkováz 0/0/0 2 týdny.4 2P
PdF:SP2682Odborná praxe souvislá 2 – SA L. Procházkováz 0/0/0 3 týdny.4 3P
PdF:SP2683Odborná praxe souvislá 3 – SA L. Procházkováz 0/0/0 4 týdny.4 4P
PdF:SP2691Reflektivní seminář 1 – SA L. Procházkováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP2692Reflektivní seminář 2 – SA L. Procházkováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP2693Reflektivní seminář 3 – SA L. Procházkováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 4-
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2554Intervence jedinců s epilepsií I. Fialovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 2P
PdF:SP2903Krizová intervence V. Linhartovák 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.4 3-
PdF:SP2934Behaviorální přístupy v učení K. Pančochak 0/0/2 24 hodin (6x pátek/sobota).6 3P
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IV_DPDiplomová práce K. Pančochaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:IV_DPdDiplomová práce - Dokončení K. Pančochaz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:IV_DPpDiplomová práce - Projekt K. Pančochaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů