FF FNNJpSGLV Germanistická literární věda
Název anglicky: German literature
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-NJ_ Německý jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJI_28AMagisterská práce J. Maláz 0/0/0- 4P
FF:NJII_271ADiplomový seminář magisterský J. Maláz 0/0/010 3P
FF:NJII_284ADiplomový seminář magisterský J. Maláz 0/0/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_1821ANěmecká syntax I. Zündorfk 1/1/05 1Z
FF:NJII_183ANěmecká slovotvorba I. Zündorfk 1/1/05 1Z
FF:NJII_22AHistorický vývoj němčiny I S. Stanovskák 0/1/03 1Z
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/05 1Z
FF:NJII_24AHistorický vývoj němčiny II S. Stanovskázk 0/1/04 2Z
FF:NJII_251AStylistika textu J. Malázk 0/1/05 2Z
FF:NJII_252AMetody a přístupy moderní literární vědy A. Urválekk 1/1/05 2Z
FF:NJII_25AUrčující tendence současné literatury A. Urválekk 1/1/05 2-
FF:NJII_3515ATextová lingvistika I. Zündorfk 1/1/05 2-
FF:NJII_746AProjekt A. Urválekk 1/1/05 2-
FF:NJII_760ARétorická cvičení J. Malák 0/2/04 2-
51 kreditů

Povinně volitelné předměty

Specializační část (40-60 kr.)

Povinně volitelné předměty

Všechny specializace obsahují skladbu specializačních předmětů. Sbírá se vždy mimimálně 34 kreditů, zbývajících 24 kreditů jsou volitelné předměty. Zde se sbírají další předměty z magisterské nabídky povinně volitelných kurzů na ÚGNN v minimální výši 16 kreditů, zbývajících 8 kreditů je možno nasbírat i z jiných předměty MU.

Blok 3

Povinně volitelné předměty specializace Germanistická literární věda jsou zaměřeny na dějiny literatury, dějiny druhů, žánrů a témat.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJI_491BVýběrová přednáška I A. Urválekk 1/1/04 --
FF:NJII_117BVybrané látky středověké literatury V. Bromk 1/1/04 3P
FF:NJII_1225BOd Schnitzlera ke Schwabovi: drama ve 20. století A. Urválekk 0/2/05 3P
FF:NJII_137BStředověké kroniky V. Bromk 1/1/05 3P
FF:NJII_39BLiteratura v NDR A. Urválekk 1/0/02 4-
FF:NJII_496BVýběrová přednáška II A. Urválekk 1/1/05 --
FF:NJII_745BNebe a peklo I: motivy a představy raného a vrcholného středověku S. Stanovskák 1/1/04 3P
FF:NJII_747BRakouská literatura A. Urválekk 1/1/05 3P
FF:NJII_94BPražská německojazyčná židovská literatura Z. Marečekz 0/2/04 4P
FF:NJII_96BKratší próza kolem roku 1900 Z. Marečekk 0/2/04 3P
42 kreditů