FF FNPRGJpSSP Překladatelství španělštiny
Název anglicky: Translation of Spanish
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-PRGJ_ Překladatelství románských a germánských jazyků

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRZA010Diplomový seminář magisterský P. Kyloušekz 0/2/410 3P
FF:PRZA011Diplomový seminář magisterský P. Kyloušekz 0/2/410 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Povinné předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRZA001Stylistika J. Malázk 0/2/05 1Z
FF:PRZA002Teorie překladu S. Stanovskázk 2/0/05 1Z
FF:PRZA003Nástroje IT P. Kyloušekzk 0/2/0 kombinace blokové a průběžné výuky.5 1Z
FF:PRZA004Praktické a technické aspekty překladu I A. Urválekzk 0/2/05 1Z
FF:PRZA005Redakční praxe P. Dytrtzk 0/2/05 1Z
FF:PRZA006Správné psaní pro překladatele I. Buzekzk 0/2/05 2Z
FF:PRZA007Syntax pro překladatele P. Kyloušekzk 0/2/05 2Z
FF:PRZA008Praktické a technické aspekty překladu II A. Urválekzk 0/2/05 2Z
FF:PRZA009Korpusová lingvistika I. Zündorfzk 0/2/05 2Z
45 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRSJA001Analýza textu a diskurzu P. Kyloušekzk 1/1/25 1Z
FF:PRSJA002Odborný překladatelský a tlumočnický seminář I I. Buzekzk 0/2/45 1P
FF:PRSJA003Textová lingvistika I I. Buzekzk 1/1/25 1P
FF:PRSJA004Odborný překladatelský a tlumočnický seminář II I. Buzekzk 0/2/45 2P
FF:PRSJA005Textová lingvistika II I. Buzekzk 0/2/25 2P
FF:PRSJA006Španělsko- česká srovnávací stylistika I. Buzekzk 1/1/25 2Z
FF:PRSJA007Problematika španělsko - české ekvivalence I. Buzekzk 2/0/25 2P
FF:PRSJA008Odborný překladatelský a tlumočnický seminář III I. Buzekzk 0/2/45 3P
FF:PRSJA009Specializovaný tlumočnický seminář P. Dytrtzk 0/2/45 3P
FF:PRSJA010Klauzurní práce P. Dytrtzk 0/0/0 3 hodiny.- 4-
45 kreditů

Povinně volitelné předměty

Z tohoto výběru je nutno získat minimálně 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRSJB001Překladatelský seminář se zaměřením na umělecký překlad P. Dytrtz 0/2/44 --
FF:PRSJB002Společnost a kultura Španělska A. Alchaziduz 1/1/24 --
FF:PRSJB003Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky A. Alchaziduz 1/1/24 --
FF:PRSJB004Úvod do španělské frazeologie P. Dytrtz 0/2/24 --
FF:PRSJB005Akademický projekt P. Dytrtz 0/0/24 --
FF:PRSJB006Obchodní španělština P. Dytrtz 0/2/24 --
FF:PRSJB007Právnická španělština P. Dytrtz 1/1/24 --
FF:PRSJB008Tlumočnický seminář zaměřený na rozvoj základních kompetencí P. Dytrtz 0/2/44 --
FF:PRSJB009České reálie a jazyk pro interkulturní dialog P. Dytrtz 0/2/44 --
FF:PRSJB010Titulkování P. Dytrtz 0/2/44 --
FF:PRSJB011Pragmatika žurnalistického diskurzu P. Dytrtz 1/1/24 --
44 kreditů