FF FNAJUpV Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Education in English Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-AJU_ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Didaktika - povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2101Didaktika anglického jazyka I F. Tůmaz 0/2/04 1Z
FF:AJU2102Didaktika anglického jazyka II F. Tůmaz 0/2/04 1Z
FF:AJU2103Didaktika anglického jazyka III F. Tůmazk 0/2/04 2Z
12 kreditů

Lingvistika pro učitele

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2201Jazykové zkoušky a testování J. Sedláčkováz 0/2/04 2P
FF:AJU2202Vybrané jazykové jevy pro učitele F. Tůmazk 0/2/04 3P
FF:AJU2203Diskurs a interakce ve výuce anglického jazyka F. Tůmaz 0/2/04 3P
FF:AJU2204Angličtina pro specifické účely J. Kubrickáz 0/2/04 3P
16 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2302Učitelská praxe z anglického jazyka 1 F. Tůmaz 0/3/04 3Z
FF:AJU2304Učitelská praxe z anglického jazyka 2 F. Tůmaz 0/0/06 4Z
FF:AJU2306Reflektivní seminář k praxi 2 J. Sedláčkováz 0/1/02 4P
12 kreditů

Zkoušky z AJ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2401Zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- 2P
FF:AJU2402Ústní zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- 2P
0 kreditů