FF FNANDRkV Andragogika
Název anglicky: Andragogy
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-ANDR_ Andragogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně (vedlejší/minor, kombinované studium) jsou následující:
získání 40 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAMK010Didaktika vzdělávání dospělých M. Rabušicovázk 10/8/06 2Z
FF:PAMK001Andragogika I M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
FF:PAMK002Andragogika II M. Rabušicovázk 18/0/06 2Z
FF:PAMK003Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
24 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAM125E-learning J. Zounekz 0/2/06 2P
FF:PAM135Lektorské minimum P. Novotnýz 1/1/03 3P
FF:PAM146Profesní seniorita P. Hlaďoz 0/16/04 2P
FF:PAMK105Inovace ve vzdělávání P. Novotnýk 16/0/06 3P
FF:PAMK107Právní a ekonomické aspekty vzdělávání dospělých P. Novotnýk 8/8/06 1P
FF:PAMK108Projektové plánování a řízení P. Novotnýk 8/8/06 3P
FF:PAMK149Pedagogická evaluace M. Polz 16/0/06 2P
37 kreditů