LF BPA01 Porodní asistence
Název anglicky: Midwifery
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: LF B-PA Porodní asistence

Povinné předměty

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BKFY0121cFyziologie I - cvičení P. Babulaz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BKFY0121pFyziologie I - přednáška P. Babulaz 2/0/0 30.1 1Z
LF:BPAN011cAnatomie - cvičení M. Joukalz 0/1/0 15.2 1P
LF:BPAN011pAnatomie - přednáška M. Joukalzk 3/0/0 45.2 1P
LF:BPBC011cBiochemie a hematologie - cvičení H. Paulováz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BPBC011pBiochemie a hematologie - přednáška H. Paulovázk 2/0/0 30.2 1Z
LF:BPEM011pEmbryologie - přednáška Z. Holubcovák 1/0/0 15.2 1Z
LF:BPIV0221cInformační výchova I - cvičení P. Mazáčováz 0/1.5/0 15.1 2-
LF:BPKN011cKomunikace - cvičení M. Světlákz 0/1/0 15.1 1P
LF:BPKN011pKomunikace - přednáška M. Světlákk 1/0/0 15.2 1P
LF:BPLT011Lékařská terminologie a latina - cvičení K. Pořízkovázk 0/2/0 30.2 1P
LF:BPPP011cPrvní pomoc - cvičení M. Pospíšilz 0/2/0 30.2 1P
LF:BPPP011pPrvní pomoc - přednáška M. Pospíšilk 1/0/0 15.1 1P
LF:BPPS011cObecná a vývojová psychologie - cvičení M. Světlákz 0/1/0 15.1 1P
LF:BPPS011pObecná a vývojová psychologie - přednáška M. Světlákz 1/0/0 15.1 1P
LF:BPPV011cPostupy v porodní asistenci - cvičení L. Veselázk 0/6/0 90.4 1P
LF:BPTP0121cZáklady teorie porodní asistence I - cvičení R. Wilhelmováz 0/2/0 30.1 1P
LF:BPTP0121pZáklady teorie porodní asistence I - přednáška R. Wilhelmováz 2/0/0 30.2 1P
LF:BPZB011cZáklady biofyziky - cvičení V. Bernardz 0/2/0 30.1 1Z
LF:BPZB011pZáklady biofyziky - přednáška V. Bernardzk 2/0/0 30.2 1Z
LF:BPZG0121Ošetřovatelská péče v gynekologii I - přednáška I. Crhaz 2/0/0 30.1 1P
LF:BPFY0222cFyziologie II - cvičení P. Babulaz 0/1/0 10.1 -Z
LF:BPFY0222pFyziologie II - přednáška P. Babulazk 2/0/0 20.3 2Z
LF:BPGE021pLékařská genetika - přednáška I. Valáškováz 2/0/0 20.1 2Z
LF:BPIN0221Individuální odborná praxe I R. Wilhelmováz 0/0/0 240.1 2P
LF:BPOP0251Odborná praxe I R. Wilhelmováz 0/0/0 160.3 2P
LF:BPPA0241cPorodní asistence I - cvičení R. Wilhelmováz 0/3/0 30.2 2P
LF:BPPO0221pPorodnictví I - přednáška I. Crhaz 2.5/0/0 25.2 2P
LF:BPPR021cKlinická a porodnická propedeutika- cvičení V. Weinbergerz 0/2/0 20.1 2Z
LF:BPPR021pKlinická a porodnická propedeutika- přednáška H. Matějovská Kubešovázk 3/0/0 30.2 2Z
LF:BPRD021cRadiologie a nukleární medicína - cvičení V. Válekz 0/0.3/0 5.1 2Z
LF:BPRD021pRadiologie a nukleární medicína - přednáška V. Válekk 0.7/0/0 10.2 2Z
LF:BPSP021Zdravotnická a sociální psychologie - cvičení M. Světlákk 0/0.7/0 10.1 2P
LF:BPTP0222cZáklady teorie porodní asistence II - cvičení R. Wilhelmováz 0/1/0 10.1 2P
LF:BPTP0222pZáklady teorie porodní asistence II - přednáška R. Wilhelmovázk 2/0/0 20.2 2P
LF:BSKM021cMikrobiologie a imunologie - cvičení F. Růžičkaz 0/1.5/0 15.1 2Z
LF:BSKM021pMikrobiologie a imunologie - přednáška F. Růžičkazk 1.5/0/0 15.2 2Z
59 kreditů

2. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BPAJ0121Angličtina I - cvičení V. Dvořáčkováz 0/1.4/0 20.2 3P
LF:BPFA0321cFarmakologie - cvičení B. Říhováz 0/2/0 30.1 3Z
LF:BPFA0321pFarmakologie - přednáška B. Říhovázk 1/0/0 15.2 3Z
LF:BPNP0321cPéče porodní asistentky v neonatologii a pediatrii I - cvičení P. Opálkováz 0/3/0 30.1 3P
LF:BPNP0321pPéče porodní asistentky v neonatologii a pediatrii I - přednáška H. Hrstkováz 3/0/0 30.1 3P
LF:BPOP0352Odborná praxe II R. Wilhelmováz 0/11/0 160.3 3P
LF:BPOZ031Ochrana veřejného zdraví J. Fialaz 0/1.7/0 25.2 3P
LF:BPPA0342cPorodní asistence II - cvičení R. Wilhelmovázk 0/2/0 30.2 3P
LF:BPVD031cVýživa a dietetika - cvičení H. Matějováz 0/1.5/0 15.1 3P
LF:BPVD031pVýživa a dietetika- přednáška H. Matějovák 1.5/0/0 15.1 3P
LF:BPVZ031cVýzkum v porodní asistenci - cvičení R. Wilhelmováz 0/0.7/0 10.1 3Z
LF:BPVZ031pVýzkum v porodní asistenci - přednáška R. Wilhelmovák 1.4/0/0 20.2 3Z
LF:BPZF031Základy fyzioterapie v porodní asistenci - cvičení J. Siegelováz 0/2/0 20.3 3P
LF:BPZG0322cOšetřovatelská péče v gynekologii II - cvičení R. Wilhelmováz 0/3/0 45.1 3P
LF:BPZG0322pOšetřovatelská péče v gynekologii II - přednáška V. Weinbergerzk 2/0/0 30.3 3P
LF:BSEP031pEpidemiologie - přednáška M. Kolářovázk 2/0/0 30.2 3Z
LF:BPAJ0222Angličtina II V. Dvořáčkovázk 0/2/0 30.2 4P
LF:BPBP041pPropedeutika bakalářské práce - přednáška R. Wilhelmováz 1/0/0 15.1 4P
LF:BPIN0422Individuální odborná praxe II R. Wilhelmováz 0/16/0 240.4 4P
LF:BPIV0422cInformační výchova II - cvičení P. Mazáčovák 0/1.5/0 15.1 4-
LF:BPKO0421cPrimární a komunitní péče v porodní asistenci I - cvičení R. Wilhelmováz 0/2/0 30.2 4P
LF:BPKO0421pPrimární a komunitní péče v porodní asistenci I - přednáška R. Wilhelmováz 0.7/0/0 10.1 4P
LF:BPNP0422cPéče porodní asistentky v neonatologii a pediatrii II - cvičení P. Opálkováz 0/6/0 60.1 4P
LF:BPNP0422pPéče porodní asistentky v neonatologii a pediatrii II - přednáška H. Hrstkovázk 2.5/0/0 25.2 4P
LF:BPOP0453Odborná praxe III R. Wilhelmováz 0/11/0 160.3 4P
LF:BPPA0443cPorodní asistence III - cvičení R. Wilhelmovázk 0/2/0 30.2 4P
LF:BPPG041cEdukace v porodní asistenci - cvičení R. Wilhelmováz 0/2/0 30.1 4P
LF:BPPG041pEdukace v porodní asistenci - přednáška R. Wilhelmovák 0.7/0/0 10.2 4P
LF:BPPL0321pPatologie a patologická fyziologie I - přednáška J. Siegelováz 2.5/0/0 25.2 3Z
LF:BPPL0422cPatologie a patologická fyziologie II - cvičení J. Siegelováz 0/1.5/0 15.1 4Z
LF:BPPL0422pPatologie a patologická fyziologie II - přednáška J. Siegelovázk 2.5/0/0 25.2 4Z
LF:BPPO0422pPorodnictví II - přednáška I. Crhazk 2/0/0 30.2 4P
LF:BPPO0431cPorodnictví I - cvičení R. Wilhelmováz 0/2/0 30.1 4Z
LF:BPPR031cZdravotnické právo a profesní legislativa - cvičení M. Koščíkz 0/1/0 10.1 3-
LF:BPPR031pZdravotnické právo a profesní legislativa - přednáška M. Koščíkk 1/0/0 10.2 3-
LF:BPTE041Psychoterapeutické techniky v porodní asistenci - cvičení M. Světlákz 0/0.7/0 10.1 4P
62 kreditů

3. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BPAK051cAkutní kritické stavy v porodnictví a gynekologii - cvičení I. Crhaz 0/0.7/0 10.1 5P
LF:BPAK051pAkutní kritické stavy v porodnictví a gynekologii - přednáška V. Weinbergerk 0.7/0/0 10.1 5P
LF:BPBP0521cPropedeutika bakalářské práce I - cvičení R. Wilhelmováz 0/0.7/0 10.3 5P
LF:BPET051cEtika ve zdravotnictví - cvičení J. Kuřez 0/1/0 15.1 5Z
LF:BPET051pEtika ve zdravotnictví - přednáška J. Kuřek 1/0/0 15.1 5Z
LF:BPKO0522cPrimární a komunitní péče v porodní asistenci II - cvičení R. Wilhelmovák 0/4/0 60.3 5P
LF:BPMN051cManagement a řízení kvality - cvičení L. Veseláz 1.5/0/0 15.1 5P
LF:BPMN051pManagement a řízení kvality - přednáška L. Veselák 1.5/0/0 15.2 5P
LF:BPOP0554Odborná praxe IV R. Wilhelmováz 0/11/0 160.3 5P
LF:BPPA0544cPorodní asistence IV - cvičení R. Wilhelmováz 0/0.7/0 10.1 5P
LF:BPPA0544pPorodní asistence IV - přednáška R. Wilhelmovák 0.7/0/0 10.2 5P
LF:BPPC051Paliativní péče I. Crhaz 0/1/0 10.1 5P
LF:BPPO0532cPorodnictví II - cvičení R. Wilhelmováz 0/2.7/0 40.1 5P
LF:BPSC051cSociologie - cvičení T. Dosedělz 0/1/0 15.1 5Z
LF:BPSC051pSociologie - přednáška T. Dosedělk 1/0/0 15.2 5Z
LF:BPAR061cPorodnická analgezie, anestézie a resuscitace - cvičení P. Štouračk 0/4/0 28.2 6P
LF:BPBP0622cPropedeutika bakalářská práce II - cvičení R. Wilhelmovák 0/0.9/0 14.6 6P
LF:BPOP0655Odborná praxe V R. Wilhelmovázk 0/19/0 280.7 6P
LF:BPPO0633cPorodnictví III - cvičení R. Wilhelmovázk 0/3.8/0 56.5 6P
LF:BPST051Prevence ve stomatologii L. Roubalíkováz 0/0.3/0 3.1 5P
LF:BPUD061Ultrazvuková diagnostika v porodní asistenci - cvičení R. Wilhelmovák 0/0.9/0 14.1 6P
ESF:BPV_UDEZÚvod do ekonomiky zdravotnictví I. Malýk 2/1/0 Předmět bude vyučován 1.-7. týden.2 6Z
LF:BPZC061cPéče o ženu v chirurgických oborech - cvičení L. Luckerováz 0/2/0 14.1 6P
LF:BPZC061pPéče o ženu v chirurgických oborech - přednáška V. Procházkazk 4/0/0 28.2 6P
LF:BPZI051cPéče o ženu v interních oborech - cvičení A. Pokornáz 0/1/0 15.1 5P
LF:BPZI051pPéče o ženu v interních oborech - přednáška H. Matějovská Kubešovázk 3/0/0 30.2 5P
LF:BPZN051cPéče o ženu v neurologii - cvičení A. Pokornáz 0/1/0 10.1 5-
LF:BPZN051pPéče o ženu v neurologii - přednáška P. Štouračzk 1.5/0/0 15.2 5-
LF:BPZP061cPéče o ženu v psychiatrii - cvičení T. Kašpárekz 0/1/0 7.1 6P
LF:BPZP061pPéče o ženu v psychiatrii - přednáška T. Kašpárekk 3/0/0 21.2 6P
60 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BPIT001Informační systémy ve zdravotnictví A. Bourekz 0/0/0 7.1 --
1 kredit