PdF NMA2hk Učitelství matematiky pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
navazující kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-MA2 Učitelství matematiky pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6052Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6053Školský a školní management D. Veseláz 0/0/.3 4 hodiny.2 1Z
PdF:SZ6054Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6092Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk012Angličtina pro pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.7 1-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MAk022Teorie množin J. Chvalinazk 0/0/1.3 16 hodin.6 1P
PdF:MAk024Historie matematiky H. Durnovák 0/0/1 12 hodin.5 2P
PdF:MAk026Teorie čísel J. Chvalinazk 0/0/1.3 16 hodin.6 3P
PdF:MAk027Seminář z diskrétní matematiky H. Durnovák 0/0/.7 8 hodin.2 4-
19 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student volí alespoň jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MAk028Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky J. Beránekk 0/0/1.3 16 hodin.4 4P
PdF:MAk029Specifické vzdělávací potřeby v matematice J. Beránekk 0/0/1.3 16 hodin.4 4P
PdF:MAk030Kapitoly z historie vyučování matematice J. Beránekk 0/0/1.3 16 hodin.4 4P
12 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MAk031Matematické a typografické systémy V. Žádníkz 0/0/.7 8 hodin.2 2-
PdF:MAk032Metody řešení matematických úloh J. Chvalinaz 0/0/.7 8 hodin.2 3-
PdF:MAk033Mathematics for pupils with specific needs of education I. Budínováz 0/0/.3 4 hodiny.1 3-
5 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MAk021Didaktika matematiky 1 J. Beránekk 0/0/1.3 16 hodin.3 1P
PdF:MAk023Didaktika matematiky 2 J. Beránekk 0/0/1 12 hodin.3 2P
PdF:MAk025Didaktika matematiky 3 J. Beránekzk 0/0/1.3 16 hodin.4 3P
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6050Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/.5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6056Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:MA6002Učitelská praxe 2 J. Beránekz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:MA6003Učitelská praxe 3 -z 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MA_DPDiplomová práce J. Beránekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:MA_DPdDiplomová práce - Dokončení J. Beránekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:MA_DPpDiplomová práce - Projekt J. Beránekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů