ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury. In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 1-7, 8 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury
Název anglicky On the role of ICT in the key areas of school operation and its culture
Autoři ZOUNEK, Jiří (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů, od s. 1-7, 8 s. 2003.
Nakladatel Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/03:00019751
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky ICT; school; school management; headmaster; school culture; learning; teaching; teacher
Štítky headmaster, ICT, learning, school, school culture, school management, teacher, teaching
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Změněno: 1. 2. 2006 14:29.
Anotace
Příspěvek je jedním z prvních výsledků výzkumného projektu s názvem Informační a komunikační technologie a kultura školy (K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy). Autor v něm navazuje na dílčí výsledky výzkumného projektu Kultura české školy a strategie jejího rozvoje, jehož je spoluřešitelem a v rámci něhož byly identifikovány klíčové oblasti fungování školy a její kultury v českém prostředí, jedná se o následující oblasti: "shoda lidí na hlavních principech fungování školy", "vytváření a naplňování představy o tom, kam by měla škola směřovat (vize školy)", "otevřenost koly vůči okolí, prostředí podporující učení a vyučování" a "řízení školy".V příspěvku si autor klade otázky, zda a jak reflektují roli ICT ve školách odborné pedagogické časopisy, odborná literatura a další relevantní prameny. Nálezy získané obsahovou analýzou těchto zdrojů pak budou vztaženy k jednotlivým oblastem fungování školy s cílem naznačit, v jakých oblastech se ICT významně projevují a kde je možné hledat jejich potenciál.
Anotace anglicky
The contribution is one of the partial outcomes of a three-year project called Information and Communication Technologies (ICT) and School Culture (Towards the Role of Informational and Communication Technologies in the development of Czech school culture). The results of the pre-research phase indicate the areas seen by the headmasters as showing significant potential for ICT, but also the areas perceived as being limited and the overall significance of ICT for the development of school and its culture.
Návaznosti
GP406/03/P119, projekt VaVNázev: Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 21. 1. 2021 02:59