Informační systém MU
URBANOVÁ, Ludmila. Stylistika anglického jazyka. English Stylistics. Brno: Barrister and Principal; Filozofická fakulta MU, 2008, 104 s. Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-29-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stylistika anglického jazyka
Název česky Stylistika anglického jazyka
Název anglicky English Stylistics
Autoři URBANOVÁ, Ludmila (203 Česká republika, garant).
English Stylistics.
Vydání Brno, 104 s. Barrister & Principal, 2008.
Nakladatel Barrister and Principal; Filozofická fakulta MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00029069
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-87029-29-9
Klíčová slova anglicky stylistics;style;register;discourse;text;spoken language;written language;cohesion;coherence;intertextuality
Štítky coherence, cohesion, discourse, intertextuality, register, spoken language, Style, stylistics, Text, written language
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc., učo 1958. Změněno: 30. 6. 2010 14:29.
Anotace
Stylistika anglického jazyka je uceleným pojednáním o teoretických základech interpretace stylu jako lingvistického jevu a zároveň analýzou stylistických prostředků anglického jazyka. Zabývá se nejen verbálními, ale také neverbálními složkami komunikace a hodnotí škálu prostředků, které spoluvytvářejí styl.
Anotace anglicky
English stylistics is a comprehensive treatise on the theoretical fundamentals of the interpretation of style as a linguistic phenomenon, at the same time presenting a detailed analysis of major stylistic devices in English. The book deals not only with verbal but also with the non-verbal elements of comunication and describes and evaluates the scale of a variety of devices creating the notion of style.
Návaznosti
GA405/02/0349, projekt VaVNázev: Kontrastivní studium věcných textů
Investor: Grantová agentura ČR, Kontrastivní studium věcných textů
Zobrazeno: 24. 5. 2024 21:26