ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání. In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. s. 277-281, 5 s. ISBN 978-80-7367-546-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Elearning ve školním vzdělávání
Název anglicky Elearning in schooling
Autoři ZOUNEK, Jiří (203 Česká republika, garant).
Vydání Praha, Pedagogická encyklopedie, od s. 277-281, 5 s. 2009.
Nakladatel Portál
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00029800
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7367-546-2
Klíčová slova česky elearning; blended learning; školská politika; ICT; pedagogika; didaktika; učební objekty; kvalita; standardy; teorie
Klíčová slova anglicky elearning; blended learning; ICT; educational sciences; theory; quality; learning objects
Štítky e-learning, Education, educational software, effects of ICT use, ICT, ICT education educational sciences, ICT using, information and communication technologies, learning, learning theory, LMS, teaching, web site
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Změněno: 14. 4. 2010 22:50.
Anotace
Heslo v Pedagogické encyklopedii se zabývá problematikou elearningu, kterou nahlíží z několika perspektiv. Pozornost je věnována jak východiskům elearningu v oblasti pedagogicko - didaktické a oblasti technologické, tak i vymezení dvou klíčových pojmů: elearning a blended learning. Zmíněna je rovněž oblast školské politiky na národní i mezinárodní úrovni, protože ta vytváří široký rámec nejenom pro současné aktivity, ale i pro budoucí rozvoj elearningu. Na silné a slabé stránky elearningu se orientuje další část, která naznačuje možné cesty rozvoje i případné bariéry v používání ICT ve vzdělávání. V závěru je věnována pozornost vzdělávacím objektům, autorským právům, kvalitě, standardům, ale také výzkumu v oblasti elearningu.
Anotace anglicky
The entry in Encyclopedie of Educational Sciences is concerned with the theme of e-learning, which it approaches from a number of different perspectives. It considers both the starting-points of e-learning - the educational-didactic field and the technological field, and the definition of the two key terms - e-learning and blended learning. It also looks at educational policy at the national and international level, because it is that creates the broad framework not only for current activities but also for the future development of e-learning. The final section deals with the strong and weak sides of e-learning, indicating potential barriers to the use of ICT in education. The article likewise refers to several possible fields of educational research.
Návaznosti
GA406/06/1022, projekt VaVNázev: Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2020 05:06