Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. CZYŻ, Stanisław Henryk, Martin ZVONAŘ, Zbigniew BORYSIUK, Jiří NYKODÝM a Piotr OLEŚNIEWICZ. Gaze Behavior in Basketball Free Throws Developed in Constant and Variable Practice. International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel (Switzerland): MDPI AG, 2019, roč. 16, č. 20, s. 3875-3886. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph16203875.
 2. 2018

 3. VAVERKA, František, Jan HENDL, Jiří NYKODÝM, Jiří ZHÁNĚL a David ZAHRADNÍK. Association between serve speed and court surface in tennis. International Journal of Performance Analysis, 2018, roč. 18, č. 2, s. 262-272. ISSN 2474-8668. doi:10.1080/24748668.2018.1467995.
 4. NYKODÝM, Jiří, Jaroslav REKTOŘÍK, Jana NOVÁ, Milena STRACHOVÁ, Oldřich RACEK, Petr STAREC, Michal JILKA, Jiří STEJSKAL, Martin JELÍNEK, Běla FIKESOVÁ a Synková MARGITA. Koncepce sportu města brna na léta 2018-2030. : Statutární město Brno, 2018.
 5. MITÁŠ, Josef, Jan DYGRÝN, Lukáš RUBÍN, Filip KŘEN, Michal VORLÍČEK, Jiří NYKODÝM a ET. AL. Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže: Design a metodika projektu. Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, roč. 41, č. 1, s. 17-24. ISSN 1211-6521.
 6. RUBÍN, Lukáš, Josef MITÁŠ, Jan DYGRÝN, Michal VORLÍČEK, Jiří NYKODÝM a ET. AL. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 155 s. ISBN 978-80-244-5451-1. doi:10.5507/ftk.18.24454511.
 7. 2017

 8. VENCÚRIK, Tomáš, Jiří NYKODÝM, Dominik BOKŮVKA a Pavel VACENOVSKÝ. Factors Influencing Passing Skills during Competitive Basketball Games. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 396-402, 7 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 9. SVOBODOVÁ, Zora, Jiří NYKODÝM, Alena STARÁ, Hana VÁLKOVÁ a Karel VEČEŘA. Leaving Competitive Sport in the Czech Republic. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Česká republika: Masarykova univerzita, 2018, 2017. s. 601-610, 10 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 10. TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV. In Valach Petr, Charvát Luboš. Hry 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-261-0646-3.
 11. BOKŮVKA, Dominik, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Jiří NYKODÝM a Tomáš VENCÚRIK. Relationship between maximum leg curl/knee extension performance and 10m sprint performance of amateur soccer players. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 767-775, 9 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 12. VENCÚRIK, Tomáš a Jiří NYKODÝM. Selected Factors Influencing the Successfulness of Shooting in Women’s Basketball. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017. s. 428-431, 4 s. ISBN 978-953-317-049-7.
 13. BOZDĚCH, Michal, Jiří NYKODÝM, Adrián AGRICOLA a Jiří ZHÁNĚL. THE RELATIVE AGE EFFECT IN THE WORLD JUNIOR TENNIS FINALS 2012–2016 (MALE). In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017. s. 322-330, 9 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 14. 2016

 15. VENCÚRIK, Tomáš, Jiří NYKODÝM a Pavel VACENOVSKÝ. Heart Rate Analysis of Semi-elite Female Basketball Players during Competitive Games. Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 55-60. ISSN 1802-7679.
 16. PELCLOVÁ, Jana, Karel FRÖMEL, Emil ŘEPKA, Aleš SUCHOMEL, Igor FOJTÍK, Dana FELTLOVÁ, Petr VALACH, Svatopluk HORÁK a Jiří NYKODÝM. Is pedometer-determined day-of-the-week variability of step counts related to age and BMI in Czech men and women aged 50 to 70 years? Acta gymnica, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, 2016, roč. 2016, 46, č. 1, s. 21-29. ISSN 2336-4912. doi:10.5507/ag.2016.003.
 17. PELCLOVÁ, Jana, Karel FRÖMEL, Emil ŘEPKA, Ladislav BLÁHA, Aleš SUCHOMEL, Igor FOJTÍK, Dana FELTLOVÁ, Petr VALACH, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM a Michal VORLÍČEK. Is Pedometer-Determined Physical Activity Decreasing in Czech Adults? Findings from 2008 to 2013. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, Molecular Diversity Preservation International, 2016, roč. 13, č. 10, s. 1040-1049. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph13101040.
 18. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jana VAŠÍČKOVÁ, František CHMELÍK, Jan DYGRÝN, Lukáš RUBÍN, Filip KŘEN, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM a ET.AL. Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže. Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta: This edition © Tribun EU, s.r.o., 2016. s. 4-9, 5 s. ISBN 978-80-263-1051-8.
 19. VENCÚRIK, Tomáš a Jiří NYKODÝM. Ovplyvňuje intenzita herného zaťaženia úspešnosť streľby v basketbale žien? In Martin Pupiš, Zuzana Pupišová. Kondičný tréning v roku 2016. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2016. s. 57-64, 8 s. ISBN 978-80-8141-138-0.
 20. TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV. Studia Sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 164-176. ISSN 1802-7679.
 21. TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV. In Hry 2016 (Výzkum a aplikace). 2016.
 22. 2015

 23. ZHÁNĚL, Jiří, Miroslav ČERNOŠEK, Martin ZVONAŘ, Jiří NYKODÝM, Tomáš VESPALEC a Guillermo Felipe LÓPEZ SÁNCHEZ. Comparación del nivel de condiciones previas de rendimiento de tenistas de élite (estudio de caso). Apunts. Educación Física y Deportes, Institut Nacional d´Educació, 2015, roč. 122/2015, č. 4, s. 52-60. ISSN 1577-4015. doi:10.5672/apunts.2014-0983.es.
 24. VENCÚRIK, Tomáš, Jiří NYKODÝM a Ivan STRUHÁR. Heart rate response to game load of U19 female basketball players. Journal of Human Sport and Exercise, Alicante: University of Alicante, 2015, roč. 10, Proc1, s. 410-417. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.33.
 25. VENCÚRIK, Tomáš a Jiří NYKODÝM. Porovnanie intenzity zaťaženia v herných cvičeniach 4 x 4, 5 x 5 a zápase basketbalistiek U14. Česká kinantropologie, Praha: Česká kinantropologická společnost, 2015, roč. 19, č. 2, s. 109-118. ISSN 1211-9261.
 26. VENCÚRIK, Tomáš a Jiří NYKODÝM. The Intensity of Load Experienced by Female Basketball Players during Competitive Games. International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering, 2015, roč. 9, č. 7, s. 536-539. ISSN 1307-6892.
 27. 2014

 28. VACENOVSKÝ, Pavel, Petr STAREC a Jiří NYKODÝM. Didaktika fotbalu, ledního hokeje a krasobruslení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 30 s. ISBN 978-80-210-7456-9.
 29. VENCÚRIK, Tomáš, Jiří NYKODÝM a Ivan STRUHÁR. Intenzita pohybového zaťaženia v zápasových podmienkach basketbalistiek U19. In Martin Pupiš, Zuzana Pupišová, Martina Tokárová, Pavol Pivovarníček, Jaroslav Kompán, Juraj Kremnický. Kondičný trénink v roku 2014 - recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Filozofická fakulta Katedra telesnej výchovy a športu a Slovenská asociácia kondičných trenérov, 2014. s. 72-81, 10 s. ISBN 978-80-8141-077-2.
 30. BEDŘICH, Ladislav, Jiří NYKODÝM a Tomáš PĚTIVLAS. Teorie sportovního tréninku I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 58 s. ISBN 978-80-210-7461-3.
 31. STAREC, Petr, Jiří NYKODÝM a Jiří SEDLÁČEK. Základy bruslení, ledního hokeje a krasobruslení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 30 s. ISBN 978-80-210-7334-0.
 32. 2013

 33. VENCÚRIK, Tomáš a Jiří NYKODÝM. Heart Rate Response to Game Load of Female Basketball Players in Category U19 and Senior Category. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Sport and Quality of Life 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 311-317, 7 s. ISBN 978-80-210-6640-3.
 34. VENCÚRIK, Tomáš a Jiří NYKODÝM. Heart Rate Response to Game Load of Female Basketball Players in Category U19 and Senior Category – A Case Study. In 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
 35. SALONNA, Ferdinand, Josef MITÁŠ, Svatopluk HORÁK, Jan DYGRÝN, Jiří NYKODÝM, Oldřich RACEK, Emil ŘEPKA, Ladislav BLÁHA, Aleš SUCHOMEL, Dana FELTLOVÁ, Igor FOJTÍK, Radim KOFRÁNEK, Petr VALACH, Tomáš KLOBOUK a Karel FRÖMEL. Is the increase of BMI among Czech adolescents and young adults associated to the perception of environmental factors and physical activity? In 7 th International Cenference Movement and Health 2014 and HBSC Spring Meeting: Olomouc 2014. 2013. ISSN 1212-1185.
 36. CHARVÁT, Michal a Jiří NYKODÝM. Jak vznikla Fakulta sportovních studií. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2013.
 37. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMELL, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM, Oldřich RACEK, Emil ŘEPKA, Ladislav BLÁHA, Aleš SUCHOMEL, Dana FELTLOVÁ, Igor FOJTÍK, Radim KOFRÁNEK, Petr VALACH a Tomáš KLOBOUK. Neighborhood walkability in physical activity of Czech adults – national representative study. In In 7 th International Cenference Movement and Health 2014 and HBSC Spring Meeting: Olomouc 2014. 2013. ISSN 1212-1185.
 38. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM, Oldřich RACEK, Emil ŘEPKA, Zdeněk ŠEBRLE, Ladislav BLÁHA, Aleš SUCHOMEL, Dana FELTLOVÁ, Igor FOJTÍK, Petr VALACH a Tomáš KLOBOUK. Self-reported physical activity in perceived neighborhood in Czech adults – national study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 2013, roč. 43, č. 2, s. 23-30. ISSN 1212-1185.
 39. 2012

 40. VAŠÍČKOVÁ, Jana, Zbyněk SVOZIL, Jiří NYKODÝM, Ladislav BLÁHA a Marie LUKAVSKÁ. Knowledge about Physical Activity and Health in Undergraduate Preparation of Physical Education Teachers at Czech Universities. In Professionals and volunteers in physical education. 2012: END, spol.s r. o., Topolčianky, 2012. s. 45-50, 6 s. ISBN 978-80-89324-08-8.
 41. VLČEK, Petr, Jiří NYKODÝM, Jaroslav VRBAS a Marek TRÁVNÍČEK. Komparace vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních a pohybových her ve vybraných zemích. In PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy I. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 94-115, 22 s. ISBN 978-80-210-5932-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5933-2012.
 42. VLČEK, Petr, Jiří NYKODÝM, Jaroslav VRBAS a Marek TRÁVNÍČEK. Komparace vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních a pohybových her ve vybraných zemích. In Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 92-113, 22 s. ISBN 978-80-210-5933-7.
 43. VLČEK, Petr, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Jiří NYKODÝM. Komparace vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních a pohybových her ve vybraných zemích. In Jaromír Votík, Luboš Charvát. Hry 2012. Západočeská univerzita. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 88-100, 13 s. ISBN 978-80-261-0160-4.
 44. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jiří NYKODÝM, Emil ŘEPKA, Ladislav BLÁHA, Aleš SUCHOMEL, Svatopluk HORÁK, Dana FELTLOVÁ, Igor FOJTÍK a Petr VALACH. Physical activity of adult Czech population in perceived neighbourhood environments – National cross-sectional study. 2012. ISSN 1440-2440.
 45. 2011

 46. NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Physical activity of the population i South-Moravian region with different SES between 2005-2009. Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií, 2011, roč. 5/2011, č. 3, s. 259-269. ISSN 1802-7679.
 47. NYKODÝM, Jiří, Martin ZVONAŘ a Martin SEBERA. Pohybová aktivita studentů Masarykovy univerzity. Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, roč. 2011/5, č. 1, s. 57-63. ISSN 1802-7679.
 48. NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Průřezová studie pohybové aktivity dospělé populace jihomoravského regionu. Tělesná kultura, Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, 2011, roč. 34, č. 1, s. 49-64. ISSN 1211-6521.
 49. ČERNÁ, Sylvie, Lucia MALÁ, Miroslav ČADA a Jiří NYKODÝM. Vliv zatížení na stabilitu stoje u juniorské reprezentace moderního pětiboje. Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, roč. 5/2011, č. 2, s. 37-42. ISSN 1802-7679.
 50. NYKODÝM, Jiří, Petr STAREC a Jiří SEDLÁČEK. Výuka bruslení hravě a bezpečně. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5630-5.
 51. 2010

 52. NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Pohybová aktivita vysokoškoláků. In MUŽÍK. V.; VLČEK, P. et al. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. s. 153-168, 16 s. ISBN 978-80-210-5371-7.
 53. ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS, Jiří NYKODÝM, Lenka BIEBERLOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ, Igor DUVAČ, Jana JUŘÍKOVÁ, František HAVLÍK, Miriam KALICHOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Zdenko REGULI, Vladimír PSALMAN, Ondřej SMOLKA, Tomáš VESPALEC a Erika ZEMKOVÁ. Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 166 s. Pohybové a zdravotní aspekty v konantropologickém. ISBN 978-80-210-5176-8.
 54. 2009

 55. MITÁŠ, Josef, Jiří NYKODÝM a Karel FRÖMEL. Pohybová aktivita a sedavý způsob života 14 až 15letých studenů s ohledem na sídlo školy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 2009, roč. 39/2009, 39, 3, s. 75-84. ISSN 1212-1185.
 56. MALÁ, Lucia, Tomáš MALÝ, Miroslav ČADA a Jiří NYKODÝM. Profil telesného zloženia ženských volejbalových reprezentantiek Slovenska. Studia sportiva, FSpS MU, 2009, roč. 2009/3, č. 2, s. 47-52. ISSN 1802-7679.
 57. HANSGUT, Vladimír, Jiří NYKODÝM a al. ET. Sportovní masáž. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 22 s. ISBN 978-80-210-4935-2.
 58. HANSGUT, Vladimír, Jiří NYKODÝM a al. ET. Sportovní masáž. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4935-2.
 59. 2008

 60. SIGMUND, Erik, Jiří NYKODÝM a al ET. Aplikace Formální konceptuální analýzy při hodnocení výsledků z dotazníku o prostředí (ANEWS) a změřeného počtu kroků u randomizovaného souboru 15 až 65letých obyvatel metropolí České republiky. Studia sportiva, Masarykova univerzita: FSpS MU, 2008, roč. 2/2008, č. 2, s. 13 - 22. ISSN 1802-7679.
 61. PĚTIVLAS, Tomáš, Zdeněk JANÍK, Ľubor TOMÁNEK, Jiří NYKODÝM a Petr ŽŮREK. Basketbal Abeceda pivotmana. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 57 s. Sport 1. ISBN 978-80-210-4578-1.
 62. SIGMUND, Erik, Josef MITÁŠ, Jiří NYKODÝM a al. ET. Biosociální proměné pohybové aktivity dospělých obyvytel vybraných metropolí České republiky. Česká kinantropologie. Časopis vědecké společnosti kinantropologie, 2008, roč. 4/2008, č. 12, s. 9 - 20. ISSN 1211-9261.
 63. CACEK, Jan a Jiří NYKODÝM. Koordinace ve sportu - Víme co to je? Časopis Orel, Brno: Olprint, 2008, roč. 19, č. 3, s. 23-24. ISSN 1210-1184.
 64. SIGMUND, Erik, Jiří NYKODÝM a al. ET. Koreláty pohybové aktivity randomizovaného souboru 15 až 65 leté populace české republiky s využitím formaální konceptuální analýzy. In Pedagogická kinantropologie. Ostrava: pedagogická falulta, 2008. 5 s. ISBN 978-80-7368-571-3.
 65. NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Objektivní ukazatele inaktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina na základě výsledků z dotazníku IPAQ. In Sport a kvalita života 2008. Brno: FSpS MU, 2008. s. 106-112. ISBN 978-80-210-4716-7.
 66. VAŠÍČKOVÁ, Jana, Karel FRÖMEL, a Jiří NYKODÝM. Physical activity recommendation and its association with demographic variables in Czech university students. Gymnica - Acta Univ. Palacki, 2008, roč. 38/2008, 38, 2, s. 75-84. ISSN 1212-1185.
 67. ONDRÁČEK, Jan, Radek VOBR a Jiří NYKODÝM. Psychické výkonnostní předpoklady v biatonu. Studia sportiva, FSpS MU, 2008, roč. 2008/2, č. 1, s. 58-61. ISSN 1802-7679.
 68. HANSGUT, Vladimír, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Hana BUBNÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM a Petr HUTA. Regenerační a sportovní masáž. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 1 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 69. PĚTIVLAS, Tomáš, Jan CACEK, Petr ŽŮREK a Jiří NYKODÝM. Teoretická východiska versus praktické aplikace kondiční přípravy v tréninku basketbalistů. In Sborník Mezinárodního vědeckého semináře Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. Olomouc: Olomouc: UP, 2008. s. 58-71, 13 s. ISBN 978-80-244-2131-5.
 70. SIGMUND, Erik, Jiří NYKODÝM a al. ET. The use of formal concept analysis in evaluation of the relationship between the environment and physical activity of the residents in Czech regional cities. Gymnica - Acta Univ. Palacki, 2008, roč. 38/2008, 38, 2. ISSN 1212-1185.
 71. CACEK, Jan, Jiří NYKODÝM a Josef MICHÁLEK. Trénink koordinace (Obratnosti) - Úvod do problematiky. Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 10, s. 23-25. ISSN 0323-1364.
 72. VOBR, Radek, Lukáš NOVÝ, Jan ONDRÁČEK a Jiří NYKODÝM. Věk vrcholné výkonnosti v plavání. Studia sportiva, Brno: FSpS MU, 2008, roč. 2/2008, č. 2, s. 23-26. ISSN 1802-7679.
 73. PELCOVÁ, Jana, Jana VAŠÍČKOVÁ, Karel FRÖMEL, Jiří NYKODÝM a al ET. Vliv demografických faktorů na pohybovou aktivitu a sezení obyvatel České republiky ve věku 55 až 69 let. Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, roč. 31/2008, č. 2, s. 109-119. ISSN 1211-6521.
 74. PELCLOVÁ, Jana, Jana VAŠÍČKOVÁ, Jiří NYKODÝM a al. ET. Vliv vybraných faktorů na pohybovou aktivitu a sezení u zaměstnaných a osob v důchodu ve věku 55 - 69 let. Česká kinantropologie. Časopis vědecké společnosti kinantropologie, 2008, roč. 4/2008, č. 12, s. 49 - 59. ISSN 1211-9261.
 75. 2007

 76. KUDLÁČEK, Vlastimil, Karel FRÖMEL, Jiří NYKODÝM a ET AL. Demographic determinants of physical activity participation of university students in Czech republik. Zeszyty metodyczno - naukowe, Katowice, 2007, roč. 23, s. 127-134. ISSN 0867-7751.
 77. CHMELÍK, František, Jiří NYKODÝM a al ET. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Gymnica - Acta Univ. Palacki., Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, roč. 37, č. 2. ISSN 1212-1185.
 78. MITÁŠ, Josef, Jiří NYKODÝM a al ET. Physical Activity and the Lifestyle of the 15 to 16 years old students in different locations. In International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA),. Oslo - Norway: Conference Venue, 2007. 1 s.
 79. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL a Jiří NYKODÝM. Physical inactivity of students aged 14 to 15 with regard to place of living and school environment. Gymnica - Acta Univ. Palacki, Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, roč. 37, č. 2. ISSN 1212-1185.
 80. FRÖMEL, Karel, František CHMELÍK, Jiří NYKODÝM a al. ET. Pohybová aktivita české mládeže: koreláty intenzivní pohybové aktivity. Česká kinantropologie, FTVS, 2007, roč. 4/2007, č. 11, s. 49 - 55. ISSN 1211-9261.
 81. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a al. ET. Strukture of PA in 25 to 69 year old population in the Czech Republic. Gymnica - Acta Univ. Palacki., Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, roč. 37, č. 2. ISSN 1212-1185.
 82. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jiří NYKODÝM a al ET. Vliv faktorů prostředí a socioekonomického statutu na životní styl obyvatel České republiky. Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, roč. 30/2007, č. 1, s. 66-83. ISSN 1211-6521.
 83. NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Vybrané ukazatele pohybové aktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina. Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, roč. 30, č. 2, s. 59-71. ISSN 1211-6521.
 84. VOBR, Radek, Jan ONDRÁČEK, Ladislav BEDŘICH a Jiří NYKODÝM. Vývoj věku vrcholné výkonnosti v kopané od roku 1970. Studia Kinanthropologica, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, roč. 8/2007, č. 2, s. 85-89. ISSN 1213-2101.
 85. MITÁŠ, Josef, Jiří NYKODÝM a al ET. Výzkum pohybové aktivity dospělé populace v regionech ČR na příkladu sběru dat v Olomouci. In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 28.-30.březen 2007. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2007. 4 s. ISBN 978-80-7368-304-7.
 86. 2006

 87. KUDLÁČEK, Vlastimil, Jiří NYKODÝM a al. ET. Analýzy ůrovně pohybové aktivity a inaktivity univerzitních studentů a studentek TV a jiných oborů. In A. Marousek & Zbyněk Svozil "Seminář v oboru kinantropologie". 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2006. s. 31-38, 8 s.
 88. VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK, Jiří NYKODÝM a Petr KOLÁŘ. BRÄNNBALL nejvhodnější pálkovací hra pro děti na základní škole. In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 138-143, 5 s. ISBN 80-7043-443-0.
 89. FRÖMEL, Karel, Adrian BAUMAN, Jiří NYKODÝM a al. ET. Intenzita a objem pohybové aktivity 15 až 69 leté populace České republiky. Česká kinantropologie, FTVS, 2006, roč. 1/2006, č. 10, s. 13 - 29. ISSN 1211-9261.
 90. NYKODÝM, Jiří, Miroslav ČADA, Tomáš PĚTIVLAS, Petr STAREC, Milena STRACHOVÁ a Karel VEČEŘA. Teorie a didaktika sportovních her. Brno. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2006. 120 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4.
 91. NYKODÝM, Jiří a kol. ET. Teorie a didaktika sportovních her. Brno. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2006. 120 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4.
 92. NYKODÝM, Jiří. Teorie a didaktika sportovních her. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 120 s. ISBN 80-210-4042-4.
 93. 2005

 94. NYKODÝM, Jiří. Koordinační schopnosti jako součást všeobecné přípravy nejmladších hokejistů. In Sport a kvalita života. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2005. s. 119-120, 2 s. ISBN 80-210-3863-2.
 95. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a ET AL. Pedagogicko kinantropologický výzkum z aspektu výzkumných záměrů. In Vědecký seminář pedagogické kinantropologie - Daňkovice. Pedagogická fakulta MU v Brně, 2005. s. 11-15, 5 s.
 96. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a ET AL. Pedagogicko kinantropologický výzkum z aspektu výzkumných záměrů. In Vědecký seminář pedagogické kinantropologie 23.-25. 9. 2005. Praha: FTVS UK, 2005. s. (pp.54-62), 5 s.
 97. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a ET AL. Physical activity and life conditions of the Czech republic population aged 15-69. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.
 98. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a ET AL. Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 66-74, 9 s. ISBN 80-244-0996-8.
 99. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a ET AL. Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn. 2005. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 35 s.
 100. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a ET.AL. Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn. In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 13. - 15. dubna 2005. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 56-63, 8 s. ISBN 80-7368-159-5.
 101. KUDLÁČEK, Vlastimil, Jiří NYKODÝM a ET AL. Pohybová aktivita obyvatel České republiky z hlediska organizovanosti, provozování a přání. In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 14. - 16. dubna 2004. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 94 - 99, 6 s. ISBN 80-7368-041-6.
 102. KŘEN, F., Jiří NYKODÝM a ET AL. Pohybová aktivita školní mládeže z aspektu BMI. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-0996-8.
 103. KŘEN, Filip a Jiří NYKODÝM. Pohybová aktivita školní mládeže z aspektu různých typů škol. In In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 13. - 15. dubna 2005. : Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. (pp. 84-88). ISBN 80-7368-159-5.
 104. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a ET AL. Pohybová aktivita v životě člověka. 2005. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 68 s.
 105. KUDLÁČEK, Vlastimil a Jiří NYKODÝM. Pohybová aktivita v životním stylu vysokoškoláků. In Vědecký seminář pedagogické kinantropologie 23.-25. 9. 2005. Praha: FTVS UK, 2005. s. (pp.54-62).
 106. VILÍMOVÁ, Vlasta, Šárka MALEŇÁKOVÁ a Jiří NYKODÝM. Pojetí pedagogické praxe v tělesné výchově a sportu na FSpS MU v Brně. In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 14.-16.dubna 2004. 1. vydání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 58-61, 4 s. ISBN 80-7368-041-6.
 107. PELCLOVÁ, Jana, Jiří NYKODÝM a ET AL. Týdenní pohybová aktivita a inaktivita a koreláty účasti na cvičení u žáků základních škol. In In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 13. - 15. dubna 2005. : Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. (pp.64-69). ISBN 80-7368-159-5.
 108. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a ET AL. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a vzděláním obyvatel České republiky. In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 14. - 16. dubna 2004. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 100 - 105, 6 s. ISBN 80-7368-041-6.
 109. 2004

 110. KUDLÁČEK, V., Jiří NYKODÝM a ET AL. Demographic determinants of physical aktivity participation of university students in Czech republic. Polsko: Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego, 2004.
 111. KUDLÁČEK, Vlastimil, Jiří NYKODÝM a ET AL. Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Katowice, 2004.
 112. NYKODÝM, Jiří a Michal CHARVÁT. Evropská unie a její vliv na sportovní prostředí. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 67-70, 4 s. ISBN 80-210-3541-2.
 113. CHARVÁT, Michal a Jiří NYKODÝM. K problematice sociálních vztahů v týmových hrách. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 29 - 31, 3 s. ISBN 80-210-3541-2.
 114. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a ET AL. Physical activity of men and women 18 to 55 years old in the Czech Republik. In F. Vaverka (Ed.), Movement and Health. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. s. 169 - 173.
 115. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a ET AL. Pohybové zatížení mládeže České republiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0939-9.
 116. CACEK, Jan, Vlasta VILÍMOVÁ, Jiří NYKODÝM a Josef MICHÁLEK. Somatotypové charakteristiky jako determinanty přijímacího řízení k jednotlivým studijním oborům FSpS. In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, KTV Pedagogické fakulty, 2004. s. 20-25, 6 s. ISBN 80-7042-382-X.
 117. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a ET AL. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a kouřením obyvatel Česke republiky. In Seminář v oboru kinantropologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 8 - 13, 6 s.
 118. CHMELÍK, František, Jiří NYKODÝM a ET AL. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a kouřením u mládeže. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0939-9.
 119. 2003

 120. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a ET AL. Celosvětová iniciativa zjištování stavu pohybové aktivity dospělých. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.
 121. NYKODÝM, Jiří a Jan ZACHRLA. Funkční stav svalového systému hokejistů. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. 2003. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 51-54, 4 s. ISBN 80-210-3261-8.
 122. CHARVÁT, Michal a Jiří NYKODÝM. Mobbing jako součást prostředí vrcholového sportu. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2003. s. 29-31, 3 s. ISBN 80-210-3261-8.
 123. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a ET AL. Monitoring of physical activity of inhabitants of the Czech Republic. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.
 124. NYKODÝM, Jiří. Orientace studentů MU na pohybové aktivity. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 1. vydání, 2003. Masarykova univerzita v Brně: OL Print Šlapanice, 2003. s. 158 - 160, 3 s. ISBN 80-210-3099-2.
 125. VILÍMOVÁ, Vlasta, Jiří NYKODÝM a Petra NOVOTNÁ. Pozorování závislosti temperamentu a pohybové aktivity u mládeže. In SBORNÍK příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 17.-19. dubna 2002. Ostrava: Ostravská univerzita, katedra tělesné výchovy pedagogické fakulty, 2003. s. 58-64, 7 s. ISBN 80-7042-268-8.
 126. KORVAS, Pavel, Zdenek JOSEFÍK, Jirí NYKODÝM a Jan ONDRÁCEK. Program Sport pro všechny a podmínky pro jeho realizaci. In Telesná výchova a sport v tretom tisícrocí. Presov: Presovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied., 2003. s. 600-604, 5 s. ISBN 80-8068-198-8.
 127. 2002

 128. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a ET AL. Celosvětová iniciativa zjišťování stavu pohybové aktivity dospělých. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
 129. SEKOT, Aleš a Jiří NYKODÝM. Komerční přehlídka sportovního života. Univerzitní noviny, Brno: Universitas Masarykiana v Brně, 2002, roč. 9, č. 12, s. 13 - 14. ISSN 1211-6866.
 130. SEKOT, aleš. Komerční přehlídka sportovního života. Univerzitní noviny, Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 9, č. 12, s. 13-14. ISSN 1211-6866.
 131. NYKODÝM, Jiří, Zdeněk JOSEFÍK, Dana KNOTOVÁ, Pavel KORVAS a Jan ONDRÁČEK. Prostorové zabezpečení tělovýchovných aktivit se zřetelem na školskou tělovýchovu. In Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. s. 291-294. ISBN 80-246-0558-9.
 132. HURYCHOVÁ, Alena, Vlasta VILÍMOVÁ, Vít URBÁNEK a Jiří NYKODÝM. Sonda do názorů středoškoláků na sport. In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Ostrava, 2002. s. 55-56. ISBN 80-7042-200-9.
 133. KORVAS, Pavel, Zdeněk JOSEFÍK, Dana KNOTOVÁ, Jiří NYKODÝM a Jan ONDRÁČEK. Vývoj, stav a rozvojové možnosti tělovýchovných a sportovních zařízení v ČR. Telesná výchova a šport, Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre TV, 2002, roč. 12, č. 1, s. 10-14. ISSN 1335-2245.
 134. 2001

 135. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM, Leona PILLEROVÁ a Jan ZACHRLA. Erfahrungen mit den Gesundheitswochen in der tschechischen Grundschule. Ed. Ilg, H., Mengisen, W., Mahlitz, D.-C. In Schul- und Unterrichtsbelastungen bei SchuelerInnen und Lehrpersonen - Moeglichkeiten der Bewaeltigung durch bewegungsbetonte Gesundheitsfoerderung. Magglingen: BASPO, 2001. s. 135-142.
 136. NYKODÝM, Jiří. Hodnocení základních bruslařských dovedností. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 1. vydání. Masarykova univerzita v Brně: OL Print Šlapanice, 2001. s. 226 - 228, 3 s. ISBN 80-210-2764-9.
 137. JOSEFÍK, Zdeněk, Pavel KORVAS, Jiří NYKODÝM, Dana KNOTOVÁ a Jiří ONDRÁČEK. Komplexní pojetí realizace úkolů veřejné správy v oblasti vybavenosti sídel sportovními zařízeními. Brno: MŠMT, 2001. 48 s. 1.
 138. MUŽÍK, Vladislav, Leona PILLEROVÁ, Hana STOJANÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM, Jana VESELÁ a Jan ZACHRLA. Mezinárodní projekt Týdny zdraví na základní škole. Ed. Liba, J., Dragová, J., Ferencová, J. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: Prešovská univerzita, 2001. s. 388-393. ISBN 80-8068-037-X.
 139. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM, Lea PILLEROVÁ a Jan ZACHRLA. Mezinárodní projekt Týdny zdraví na základní škole. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie "Pedagogická profesia v kontexte aktuálních společenských zmien. Prešov: Nadácia Škola dokorán, 2001.
 140. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM, Leona PILLEROVÁ a Jan ZACHRLA. Týden zdraví v podmínkách české školy. Ed. Dobrý, L., Souček, O. In Pedagogická kinantropologie 2001. Praha: Karolinum, 2001. s. 109-114. ISBN 80-246-0322-5.
 141. NYKODÝM, Jiří a Vladislav MUŽÍK. Úroveň koordinace - základní předpoklad pro utváření pohybových dovedností. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. s. 63-65. ISBN 80-210-2712-6.
 142. NYKODÝM, Jiří. Vliv specificky zaměřeného pohybového zatížení na pohybové učení v základním bruslení. In Pedagogická kinantropologie. Praha: Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, 2001. s. 115-119. ISBN 80-246-0322-5.
 143. MUŽÍK, Vladislav, Jan ZACHRLA a Jiří NYKODÝM. Vybrané efekty projektu Zdravotně orientovaná tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ. In Nové poznatky v kinntropologickém výzkumu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. s. 63-68. ISBN 80-210-2764-9.
 144. 2000

 145. NYKODÝM, Jiří. Vliv experimentální pohybové činnosti na pohybové učení v základním bruslení. 2000. 108 s., [1.
 146. MUŽÍK, Vladislav, Jan ZACHRLA a Jiří NYKODÝM. Zdravotně orientovaná tělesná výchova pro 1. stupeň základní školy : závěrečná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT ČR č. RS 99003. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 47 s.
 147. 1998

 148. NYKODÝM, Jiří. Škálování v ledním hokeji. In Sborník. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. s. 63-66. ISBN 80-210-1944-1.
 149. 1996

 150. NYKODÝM, Jiří. Modely soutěžení hokejové mládeže. In In Zborník 3. vedecká konfrencia študentov PGŠ. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. s. s. 60, 4 s. ISBN 80-967692-6-X.
 151. 1995

 152. NYKODÝM, Jiří. Návrh modelu integrovaných mládežnických hokejových programů. In Acta Fac. Educ. phys. Univ. Comenianae, XXXVII. Bratislava: Univerzita Komenského, 1995. s. s. 157, 5 s. ISBN 80-223-1002-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2020 05:07