Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. BRAT, Kristián, Pavel HOMOLKA, Zdeněk MERTA, Miloš CHOBOLA, Michaela HEROUTOVA, Monika BRATOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Zdeněk CHOVANEC, Teodor HORVÁTH, Michal BENEJ, Jaroslav IVIČIČ, Michal SVOBODA, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle J OLSON a Ivan ČUNDRLE. Prediction of Postoperative Complications: Ventilatory Efficiency and Rest End-tidal Carbon Dioxide. Annals of Thoracic Surgery. New York: Elsevier Science Inc., roč. 115, č. 5, s. 1305-1311. ISSN 0003-4975. doi:10.1016/j.athoracsur.2021.11.073. 2023.
  2. ČUNDRLE, Ivan, Zdeněk MERTA, Monika BRATOVÁ, Pavel HOMOLKA, Ladislav MITÁŠ, Vladimír ŠRÁMEK, Michal SVOBODA, Zdeněk CHOVANEC, Miloš CHOBOLA, Lyle J. OLSON a Kristián BRAT. The risk of post-operative pulmonary complications in lung resection candidates with normal forced expiratory volume in 1 s and diffusing capacity of the lung for carbon monoxide: a prospective multicentre study. ERJ open research. SHEFFIELD: EUROPEAN RESPIRATORY SOC JOURNALS LTD, roč. 9, č. 2, s. 1-9. ISSN 2312-0541. doi:10.1183/23120541.00421-2022. 2023.

  2022

  1. BRAT, Kristián, Ivan ČUNDRLE, Michal SVOBODA, Monika BRATOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Zdeněk MERTA, Marek PLUTINSKÝ, Jaroslav IVIČIČ, Teodor HORVÁTH, Andrej MAZÚR, Vladimír ŠRÁMEK, Pavel HOMOLKA, Zdeněk CHOVANEC, Zuzana TÓTHOVÁ, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ a Lyle J. OLSON. Nové pokroky v předoperační diagnostice před plicním resekčním výkonem. In XXVII. Setkání pneumologů a XI. Setkání pneumologů a pneumochirurgů. 2022.
  2. MAZÚR, Andrej, Kristián BRAT, Pavel HOMOLKA, Zdeněk MERTA, Michal SVOBODA, Monika BRATOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle OLSON a Ivan ČUNDRLE. Ventilatory efficiency is superior to peak oxygen uptake for prediction of lung resection cardiovascular complications. PLoS ONE. SAN FRANCISCO: PUBLIC LIBRARY SCIENCE, roč. 17, č. 8, s. 1-12. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0272984. 2022.

  2020

  1. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petra MÁJKOVÁ, Magda BAŘINOVÁ, Monika BRATOVÁ, Miloš PEŠEK, Martin SVATOŇ, Vítězslav KOLEK, Ondřej FIŠER, Leona KOUBKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Markéta ČERNOVSKÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Jaromír ROUBEC, Milada ZEMANOVÁ, Petr OPÁLKA, Jana KREJČÍ, Dan KREJČÍ, Helena ČOUPKOVÁ a Zdeněk MERTA. Epidermal growth factor receptor (EGFR) gene mutation testing prior to tyrosine kinase inhibitors (TKI) treatment - prospective data from the Czech TULUNG registry. In European Respiratory Journal 2020, 56: 1686. doi:10.1183/13993003.congress-2020.1686. 2020.
  2. DŽINGOZOVOVÁ, Mirka, Kristián BRAT, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, V DOSTÁLOVÁ, P DOSTÁL a V BARTOŠ. Plicní alveolární proteinóza. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., roč. 80, 5/2020, s. 203-212. ISSN 1213-810X. 2020.

  2019

  1. HORVÁTH, Teodor, Petr MORAVČÍK, Ladislav MITÁŠ, Kristián BRAT, Kamil HUDÁČEK, Vladimír ČAN, Martina DIA, Dominika IVANECKÁ, Jaroslav IVIČIČ, Václav KALIŠ, Alžběta KODÝTKOVÁ, Jitka KRATOCHVÍLOVÁ, Adam KŘENEK, Lukas MAJERCAK, Zdeněk MERTA, Petra PEŇÁZOVÁ, Pavla DOSTALOVA, Marek PLUTINSKÝ, Rudolf RINDOS, Michal SOCHOR, Pavel VYSLOUŽIL, Zdeněk KALA a Jindřich VOMELA. Borderline pneumothorax. VIDEO-ASSISTED THORACIC SURGERY. SHATIN: AME PUBL CO, roč. 4, AUG 2019, s. 1-4. ISSN 2519-0792. doi:10.21037/vats.2019.08.02. 2019.
  2. BRAT, Kristián, Nela ŠŤASTNÁ, Zdeněk MERTA, Lyle J. OLSON, Bruce D. JOHNSON a Ivan ČUNDRLE. Cardiopulmonary exercise testing for identification of patients with hyperventilation syndrome. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, roč. 14, č. 4, s. 1-13. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0215997. 2019.
  3. BRAT, Kristián, Nela ŠŤASTNÁ a Zdeněk MERTA. Cardiopulmonary exercise testing for identification of patients with hyperventilation syndrome. In European Respiratory Journal 2019, 54, Suppl. 63, PA4126. doi:10.1183/13993003.congress-2019.PA4126. 2019.
  4. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Zdeněk MERTA. Karcinom plic - současná léčba. Kardiologická reue- interní medicína. Praha, roč. 21, 3/2019, s. 151-158. ISSN 2336-288X. 2019.
  5. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK, Monika BRATOVÁ, Andrea BENEJOVÁ a Zdeněk MERTA. Léčba bevacizumabem v kombinaci s karboplatinou a perorálním vinorelbinem u pacientu s nemalobunečnym karcinomem plic (NSCLC) na Klinice nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., roč. 79, č. 3, s. 88-94. ISSN 1213-810X. 2019.
  6. DOUBKOVÁ, Martina, Marianna ŠTEFÁNIKOVÁ, Vladimír ČAN, Zdeněk MERTA a Michal SVOBODA. Lymfangioleiomyomatóza. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., roč. 32, č. 5, s. 367-374. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019367. 2019.
  7. HEROUT, Vladimír, Michaela HEROUTOVÁ, Zdeněk MERTA, Ivan ČUNDRLE a Kristián BRAT. Transbronchial biopsy from the upper pulmonary lobes is associated with increased risk of pneumothorax - a retrospective study. BMC Pulmonary Medicine. London: Biomed Central LTD, roč. 19, č. 56, s. 1-6. ISSN 1471-2466. doi:10.1186/s12890-019-0820-z. 2019.
  8. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petra MÁJKOVÁ, M BAŘINOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Ivona GRYGÁRKOVÁ, O FISCHER, Leona KOUBKOVÁ, M ČERNOVSKÁ, Ladislav HAVEL, Jaromír ROUBEC, Michal HRNČIARIK, M ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Monika BRATOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, P OPÁLKA, J KREJČÍ, Helena ČOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Zdeněk MERTA. Tyrosine-kinase inhibitors (TKI) in first-line treatment of 470 patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) from the Czech Republic. In IASLC 2019 Worl Conference on Lung Cancer. 2019.

  2018

  1. DOUBKOVÁ, Martina, Jan ŠVANCARA, Michal SVOBODA, Martina ŠTERCLOVÁ, Vladimír BARTOŠ, Martina PLAČKOVÁ, Ladislav LACINA, Monika ŽURKOVÁ, Ilona BINKOVÁ, Radka BITTENGLOVÁ, Vladimíra LOŠŤÁKOVÁ, Zdeněk MERTA, Lenka ŠIŠKOVÁ, Richard TYL, Pavlína LISÁ, Hana ŠULDOVÁ, František PETŘÍK, Jana PŠIKALOVÁ, Vladimír ŘIHÁK, Tomáš SNÍŽEK, Pavel REITERER, Jiří HOMOLKA, Pavlína MUSILOVÁ, Jaroslav LNĚNIČKA, Peter PALÚCH, Roman HRDINA, Renata KRÁLOVÁ, Hana HORTVÍKOVÁ, Jana STRENKOVÁ a Martina VAŠÁKOVÁ. EMPIRE Registry, Czech Part: Impact of Demographics, Pulmonary Function and HRCT on Survival and Clinical Course in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL. Sheffield: European Respiratory Society Journals Ltd., roč. 12, č. 4, s. 1526-1535. ISSN 1752-6981. doi:10.1111/crj.12700. 2018.
  2. PLUTINSKÝ, Marek a Zdeněk MERTA. Chronická obstrukční plicní nemoc - novinky v epidemiologii, diagnostice a léčbě. Akturální medicína 2. roč. 2/2018, 2018.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Zdeněk MERTA. Karcinom plic. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 157, č. 5, s. 226-236. ISSN 0008-7335. 2018.
  4. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Zdeněk MERTA. Léčba nemocných s nemalobuněčným karcinomem a mutacemi genu receptoru epidermálního růstového faktoru. Onkologie. Olomouc: Solen, roč. 12, č. 4, s. 175-181. ISSN 1802-4475. 2018.
  5. DOUBKOVÁ, Martina, Jitka HAUSNEROVÁ, Ondřej VÝŠKA, Svatopluk RICHTER a Zdeněk MERTA. NECROTISING SARCOID GRANULOMATOSIS. A RARE GRANULOMATOUS DISEASE. Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Diseases. Fidenza: Mattioli 1885, roč. 35, č. 4, s. 395-398. ISSN 1124-0490. 2018.
  6. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Zdeněk MERTA. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermiálního růstového faktoru. roč. 5/2018, s. 41-49. ISSN 2464-7195. 2018.
  7. KOC, Lumír, Petr JEŘÁBEK, Marián FELŠŐCI, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Jan STAŠEK, Zdeněk MERTA a Petr KALA. Postižení pravé komory při akutním infarktu myokardu s elevacemi úseku ST dolní stěny levé komory u pacientky s chronickým cor pulmonale. Cor et Vasa Case Reports. Brno: Česká kardiologická společnost, roč. 2018, č. 1, s. 1-6. ISSN 2571-0648. 2018.
  8. ŠATÁNKOVÁ, Monika, Kristián BRAT, Zdeněk MERTA a Miloš ŠTEFFL. Případ postintubační stenózy trachey imitující asthma bronchiale: kazuistika. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, roč. 64, č. 3, s. 314-320. ISSN 0042-773X. 2018.
  9. BRAT, Kristián, Nela ŠŤASTNÁ, Zdeněk MERTA a Ivan ČUNDRLE. Spiroergometrické charakteristiky pacientů s hyperventilačním syndromem. In IV, kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, XXVI. Západočeské pneumologické dny. 2018.
  10. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, L KOUBKOVÁ, Jaromír ROUBEC, M ČERNOVSKÁ, František SALAJKA, J KKREJČÍ, L HAVEL, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, I GRYGÁRKOVÁ, Michal HRNČIARIK, M ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Zdeněk MERTA, P OPÁLKA a J KREJČÍ. Tyrosine-kinase inhibitors (TKI) in first-line treatment of patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) - real life data from Czech republik. In European respiratory Journal 2018. In ERS international Congres 2018, European respiratory society Paris, France. 2018.

  2017

  1. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Markéta ČERNOVSKÁ, František SALAJKA, Jana KREJČÍ, Libor HAVEL, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ a Zdeněk MERTA. Comparison of NSCLC patient groups with activated EGFR mutations treated with three different tyrosine-kinase inhibitors (TKI): Real-life data from the Czech Republic. In ERS international Congress 2017. ISSN 0903-1936. 2017.
  2. BRAT, Kristián, Zdeněk MERTA a Ivan ČUNDRLE. Is it intestinal tuberculosis again? Case report. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 63, č. 5, s. 354-360. ISSN 0042-773X. 2017.
  3. PLUTINSKÝ, Marek, Zdeněk MERTA a Vladimír KOBLÍŽEK. Možnosti farmakologické prevence a léčby akutní exacerbáce CHOPN ve světle českých fenotypických doporučení. Farmakoterapeutická revue. Praha: Current Media, roč. 2017, č. 2, s. 123-128. ISSN 2533-6878. 2017.
  4. ŠATÁNKOVÁ, Monika, Kristián BRAT a Zdeněk MERTA. Spiroergometrie jako začátek cesty k diagnóze stenózy trachey. In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie Olomouc. 2017.

  2016

  1. BRAT, Kristián, Zuzana TÓTHOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Martina VAŠÁKOVÁ, Zdeněk MERTA, Pavel HOMOLKA a Ivan ČUNDRLE. Hypocapnea At Rest Predicts Outcome In Patients Undergoing Lung Resection. In Multimodality Aproaches to diagnosis and treatment of lung cancer. 2016.
  2. BRAT, Kristián, Ivo SEDLÁČEK, Alena SEVCIKOVA, Zdeněk MERTA, Kamil LÁSKA a Pavel ŠEVČÍK. Imported anthropogenic bacteria may survive the Antarctic winter and introduce new genes into local bacterial communities. Polish Polar Research. Warsawa: Polish Academy of Sciences, roč. 37, č. 1, s. 89-104. ISSN 0138-0338. 2016.
  3. BRAT, Kristián, Zuzana TÓTHOVÁ, Alice TAŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Martina VAŠÁKOVÁ, Zdeněk MERTA, Pavel HOMOLKA a Michal ČUNDERLE. Klidová tenze CO2 ve vydechovaném vzduchu predikuje pooperační plicní komplikace u pacientů podstupujících torakotomii. In III. KOngres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. ISSN 1802-0518. 2016.
  4. BRAT, Kristián, Zuzana TOTHOVA, Zdeněk MERTA, Alice TASKOVA, Pavel HOMOLKA, Martina VASAKOVA, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle J. OLSON a Ivan ČUNDRLE. Resting End-Tidal Carbon Dioxide Predicts Respiratory Complications in Patients Undergoing Thoracic Surgical Procedures. Annals of Thoracic Surgery. New York: Elsevier Science Inc., roč. 102, č. 5, s. 1725-1730. ISSN 0003-4975. doi:10.1016/j.athoracsur.2016.05.070. 2016.

  2015

  1. ŽURKOVÁ, Petra, Filip DOSBABA, Zdeněk MERTA, Milada DOŠKOVÁ, Miroslava BARTOŠKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Efekt tréninku nádechových svalů u nemocných s myasthenia gravis - předběžné výsledky. In Neurólogia pre prax - Suplemet 1. 1. vyd. Bratislava: Solen s.r.o. s. 42. ISSN 1337-4451. 2015.
  2. ŽURKOVÁ, Petra, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, Filip DOSBABA, Milada DOŠKOVÁ, Miroslava BARTOŠKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Efekt tréninku nádechových svalů u nemocných s okulární a generalizovanou formou mysthenia gravis. In XIX. kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. ISBN 978-80-88112-00-6. 2015.
  3. BRAT, Kristián, Pavel HOMOLKA, Germaine CORNELISSEN, Zdeněk MERTA, Martin HOMOLKA, Ivan ŘIHÁČEK a Pavel SEVCIK. Chronobiological changes in arterial blood pressure in participants of the 5th and 6th Czech Antarctic Scientific Expeditions. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Maghira & Maas publications, roč. 36, č. 1, s. 80-83. ISSN 0172-780X. 2015.
  4. GREGUŠ, Michal, František FORET, Dagmar KINDLOVÁ, Eva POKOJOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, Martina DOUBKOVÁ, Zdeněk MERTA, Ilona BINKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Petr KUBÁŇ. Monitoring the ionic content of exhaled breath condensate in various respiratory diseases by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. JOURNAL OF BREATH RESEARCH. BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, roč. 9, č. 2, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1752-7155. doi:10.1088/1752-7155/9/2/027107. 2015.

  2014

  1. BRAT, Kristián, Zdeněk MERTA a Pavel ŠEVČÍK. Effects of moderate- to high-level physical performance on blood levels of cardiac biomarkers in extreme conditions of Antarctica. Czech polar reports. Brno: Masaryk University, roč. 4, č. 1, s. 9-16. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2014-1-2. 2014.
  2. JAKUBÍKOVÁ, Lenka a Zdeněk MERTA. Nádory postihující thymus - diagnostika a léčba. Postgraduální medicína : odborný časopis pro lékaře. Praha: Mladá fronta, roč. 16, č. 1, s. 89-100. ISSN 1212-4184. 2014.
  3. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. The Incidence and Predictors of Thromboembolic Events in Patients with Lung Cancer. The Scientific World Journal. New York: Hindawi Publishing Corporation, roč. 2014, "125706", s. 1-9. ISSN 1537-744X. doi:10.1155/2014/125706. 2014.
  4. ŽURKOVÁ, Petra, Zdeněk MERTA, Milada DOŠKOVÁ, Miroslava BARTOŠKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření plicních funkcí a síly dechových svalů u nemocných s okulární a generalizovanou formou myasthenia gravis. In II. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. XXIII. Moravskoslezské dny pneumologie. XII. Tománkův den bronchologie. 2014.
  5. BRAT, Kristián, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Ivo SEDLÁČEK, Zdeněk MERTA a Kamil LÁSKA. Your round changes in bacterial enviroment at mendel research station, antarctica. In Polar Ecology Conference 2014. ISBN 978-80-7394-463-6. 2014.
  6. ŽURKOVÁ, Petra, Ondřej KOLAŘÍK, Zdeněk MERTA, Milada DOŠKOVÁ, Miroslava BARTOŠKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Zhodnocení plicních funkcí a síly dechových svalů u nemocných s myasthenia gravis – předběžné výsledky. In 28. český a slovenský neurologický sjezd 19.-22.11. Ostrava. ISSN 1210-7859. 2014.

  2013

  1. BRAT, Kristián, Zdeněk MERTA, Marek PLUTINSKÝ, Jana SKŘIČKOVÁ a Miroslav STANEK. Ice hockey lung - a case of mass nitrogen dioxide poisoning in the Czech Republic. Canadian Respiratory Journal. ONTARIO: PULSUS GROUP INC, roč. 20, č. 6, s. e100-e103, 4 s. ISSN 1198-2241. 2013.
  2. SKŘIČKOVÁ, Jana a Zdeněk MERTA. Management of respiratory symptoms in patients with advaced lung cancer. Lung Cancer Manage. London: Future Medicine Ltd, roč. 2, č. 4, s. 317-325. ISSN 1758-1966. 2013.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zdeňka POVOLNÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Zdeněk MERTA a Ondřej VENCLÍČEK. Palliative Treatment of Patients with Dysphagia and Malignant Stenosis of the Esophagus. In 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, 30 May - 2 June 2013, Praha. ISSN 1352-2779. 2013.
  4. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Zdeňka POVOLNÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Zdeněk MERTA a Mariana ŠEBESTOVÁ. Pleurodesis as a Palliative Treatment for Malignant Pleural Effusion. In 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, 30 May - 2 June 2013, Praha. ISSN 1352-2779. 2013.

  2012

  1. BRAT, Kristián, Marek PLUTINSKÝ, Zdeněk MERTA, Elena LÍZALOVÁ ŠUJANSKÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Ice Hockey Lung - A Case Of Mass NO2 Poisoning In The Czech Republic. In American Thoracic Society 2012 International Conference. 2012.
  2. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítezslav KOLEK, Zdeněk ADAM, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, Petr BRHEL, Petr BURKOŇ, Ivana ČERVINKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivo HANKE, Karel HEJDUK, Tereza JAKUBCOVÁ, Petr JAKUBEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ladislav KABELKA, Bohdan KADLEC, Jana KOPTÍKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Ondřej MÁJEK, Zdeněk MERTA, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Tomáš PAVLÍK, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Eva POKOJOVÁ, Luděk POUR, Blanka ROBEŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Ondřej SLÁMA, Yvonne STAŇKOVÁ, Petr SZTURZ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf. 491 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-298-8. 2012.

  2011

  1. MATUŠKA, Pavel, Dagmar KINDLOVÁ a Zdeněk MERTA. Astma bronchiale. In Vnitřní lékařství 1. díl. I. Brno: Grada Publishing. s. 212-223. ISBN 978-80-210-5418-9. 2011.
  2. MATUŠKA, Pavel a Zdeněk MERTA. Chronická obstrukční plicní nemoc. In Vnitřní lékařství 1. díl. I. Brno: Grada Publishing. s. 258-262. ISBN 978-80-210-5418-9. 2011.
  3. BRAT, Kristián, Marek PLUTINSKÝ, Mariana LÍZALOVÁ-ŠUJANSKÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Ice hockey lung. In Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. 2011.
  4. BRAT, Kristián, Marek PLUTINSKÝ, Elena LÍZALOVÁ-ŠUJANSKÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. ICE Hockey Lung. In XX. Moravskoslezské pneumologické dny. ISBN 978-80-244-2862-8. 2011.
  5. MERTA, Zdeněk. Mykobakteriózy. In Vnitřní lékařství 1. díl. I. Brno: Grada Publishing. s. 286-287. ISBN 978-80-210-5418-9. 2011.
  6. MERTA, Zdeněk. Onemocnění pleury. In Vnitřní lékařství 1. díl. I. Brno: Grada Publishing. s. 287-296, 9 s. ISBN 978-80-210-5418-9. 2011.
  7. MATUŠKA, Pavel a Zdeněk MERTA. Poruchy respirace včetně poruch ventilace. In Vnitřní lékařství 1. díl. I. Brno: Grada Publishing. s. 296-299. ISBN 978-80-210-5418-9. 2011.
  8. MATUŠKA, Pavel a Zdeněk MERTA. Transplantace plic. In Vnitřní lékařství 1. díl. I. Brno: Grada Publishing. s. 299-302. ISBN 978-80-210-5418-9. 2011.
  9. MERTA, Zdeněk. Tuberkulóza. In Vnitřní lékařství 1. díl. I. Brno: Grada Publishing. s. 280-286, 6 s. ISBN 978-80-210-5418-9. 2011.
  10. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1. 2011.

  2010

  1. ADAM, Zdeněk, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, T. NEBESKÝ, J. NEUBAUER, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Ivo HANKE, Martina DOUBKOVÁ, Zdeněk MERTA, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Plicní forma histiocytózy z Langerhansových buněk - hodnocení aktivity nemoci a léčebné odpovědi pomocí PET-CT (indexu SUVmax Pulmo/SUVmax Hepar). Popis vlastních zkušeností a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, roč. 56, č. 12, s. 1228-1250. ISSN 0042-773X. 2010.
  2. ADAM, Zdeněk, T. NEBESKÝ, Petr SZTURZ, J. NEUBAUER, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Ivo HANKE, Martina DOUBKOVÁ, Zdeněk MERTA, Roman HÁJEK, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ a Jiří MAYER. Postižení plic u pacientů s multiorgánovou formou histiocytózy z Langerhansových buněk. Popis 8 pacientů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, roč. 56, Suppl 2, s. 2S105-2S122, 18 s. ISSN 0042-773X. 2010.

  2008

  1. HRAZDIROVÁ, Anna, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Vyšetření hrudníku a plic. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada. s. 51-58. I.vydání. ISBN 978-80-247-1749-4. 2008.

  2007

  1. DÍTĚ, Petr. Pneumologie. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a Zdeněk MERTA. Vnitřní lékařství. II vydání. Praha: Galén. s. 121-163, 42 s. ISBN 978-80-7262-496-6. 2007.
  2. MERTA, Zdeněk, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Pohled anglicky mluvících studentů na výuku pneumologie. In Sborník přednášek. Brno. s. 20-20. 2007.

  2006

  1. KLÍMA, Pavel, Zdeněk MERTA, Pavel TURČÁNI a Jana SKŘIČKOVÁ. Hrudní empyémy na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy FN v Brně v letech 2001-2004. Stud.Pneumol.Phtiseol. roč. 66, č. 4, s. 1160-1165, 5 s. ISSN 1213-810X. 2006.

  2005

  1. POKOJOVÁ, Eva, Ilona BINKOVÁ, Zdeněk MERTA, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Caring For Patients With Cystic Fibrosis: A three year experience. In 8th International Symposium for Cystic fibrosis. Praha: Karlova universita. s. 15. 2005.
  2. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Neinvazivní ventilační podpora u pacientů s akutní exacerbací CHOPN. In Aktuality oboru TRN. Hradec Králové: Nadační fond pro léčbu plicních a přidružených onemocnění. s. 55-56. ISBN 80-239-4654-4. 2005.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zdeněk MERTA, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel MATUŠKA, Olga PILAŘOVÁ a Anna HRAZDIROVÁ. Pneumologie. In Skripta - Vnitří lékařství II. Brno. s. 171-230, 59 s. ISBN 80-210-3672-9. 2005.
  4. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Prediktivní faktory selhání neinvazivní ventilace pozitivním tlakem (NPPV) u pacientů s akutním respiračním selháním (ARF) při exacerbaci CHOPN. Anest. Intenziv. Med. roč. 16, č. 6, s. 291-295. ISSN 1214-2158. 2005.

  2004

  1. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Faktory ovlivňující selhání neinvazivní ventilační podpory u pacientů s akutní exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci. In Respiro 2004, Suppl. 1, Zborník abstraktov z XII. Kongresu Českej a Slovenskej ftizeolgickej spoločnosti, Nitra. Ćeská a Slovenská ftizeol. spoločnost: Česká a Slovenská ftizeol. spoločnost. s. 24. ISBN 1335-3985. 2004.
  2. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zdeněk MERTA a Ivana PÁLKOVÁ. Léčba tuberkulózy. In Kongres MEFA 2004, Satelitní sympozium, "Tuberkulóza všech lokalizací". Brno. s. 14. 2004.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Vladimír ZNOJIL a Zdeněk MERTA. Pneumocystis carinii (jíroveci) pneumonia (PCP) in ICU patients with hematological malignancies. European Respiratory Journal. supp 48, č. 24, s. 549. ISSN 0904-1850. 2004.
  4. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Vladimír ZNOJIL a Zdeněk MERTA. Pneumocystis carinii (jíroveci) pneumonia (PCR) in ICU patients with hematological malignancies. In European Respiratory Journal. Glasgow: ERS. s. 548. ISBN 0904-1850. 2004.
  5. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Prediktivní faktory ovlivňující selhání neinvazivní ventilační podpory (NIVP) u pacientů s aktuní exacerbací chronické osbtrukční plicní nemoci (CHOPN). In XI. Kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Liberec: Galén, Praha. s. 39. ISBN 80-7262-282-X. 2004.

  2002

  1. SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ, Zdeněk MERTA a Ivana PÁLKOVÁ. Bronchogenní karcinom In: Z. Adam, J. Vorlíček, J. Vaníček a kol. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha: Grada Publishing. s. 33-53. ISBN 80-7169-792-3. 2002.
  2. JANČÍKOVÁ, Jana, Jana SKŘIČKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, K. DVOŘÁK, Marta ČÍHALOVÁ, Dalibor STRATIL, A. KRPENSKÝ, Zdeněk MERTA, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE a Tomáš HORVÁTH. Diagnostika a léčba intersticiálních plicních procesů (IPP) v průběhu 4 let. In Studia Pneumologica et Phtiseologica. Olomouc: Trios Praha. s. 40. ISBN 1213-810X. 2002.
  3. MATUŠKA, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ a Zdeněk MERTA. Dysfunkce hlasových vazů. Alergie. Tigis, roč. 4, č. 3, s. 222-224. ISSN 1212-3536. 2002.
  4. JANČÍKOVA, Jana, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA a Tomáš NEBESKÝ. Exogenní alergická alveolitida. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 54, č. 3, s. 125-128. ISSN 0032-6291. 2002.
  5. MERTA, Zdeněk a Jana SKŘIČKOVÁ. Infekce dýchacích cest. CAUSA SUBITA. Praha: I.M.P. spol. s.r.o., roč. 5, č. 4, s. 171-175, 2002.
  6. KUBOVÁ, Olga, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, D. DVOŘÁKOVÁ a M. VOTAVA. Obraz pneumocystové pneumonie v roce 2001. In KUBOVÁ, Olga, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, D. DVOŘÁKOVÁ a M. VOTAVA. Sborník souhrnů přednášek - XI. Tomáškovy dny 2002. Brno: Česká pneumologická a ftizeol. společnost. s. 31-32. ISBN Nebylo přidělen. 2002.
  7. PÁLKOVÁ, Ivana, Zdeněk MERTA a Miloš PEŠEK. Podpůrná terapie. In Miloš Pešek et al.: Bronchogenní karcinom. Praha: Galén. s. 191-196. ISBN 80-7262-115-7. 2002.
  8. BABIČKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, Michal JURAJDA a Jiří VÁCHA. The importance of determination of nucleotide polymorphism in the matrix metalloproteinase-1 (MMP) for the appearence of metastases of lung tumour. Lung Cancer. Vienna, Austria: Elsevier, roč. 37, suppl. 1, s. S9, 1 s. ISSN 0169-5002. 2002.
  9. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA, Jana SKŘIČKOVÁ a Ladislav DUŠEK. The influence of co-morbidity on the outcome of non-invasive ventilatory support in patients with acute respiratory failure (ARF) in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). In European Respiratory Journal. Sweden: ERS. s. 277-278. ISBN 0904-1850. 2002.
  10. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA, Jana SKŘIČKOVÁ a Ladislav DUŠEK. The influence of co-morbidity on the outcome of non-invasive ventilatory support in patients with acute respiratory failure in chronic obstructive pulmonary disease. Biomedical Papers. Olomouc: Plackého Universita, roč. 146, č. 1, s. 112-120, 8 s. ISSN 1213-8118. 2002.
  11. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk MERTA a Jana KOPTÍKOVÁ. Use of bronchoalveolar lavage (BAL) in diagnosis and treatment of pulmonary complications in immunocompromised patients in intensieve care unit (ICU). In European Respiratory Journal. Sweden: ERS. s. 477. ISBN 0904-1850. 2002.
  12. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Vliv komorbidity na úspěch neinvazivní ventilační podpory (NIVP) u pacientů s akutní respirační insuficiencí (ARI) u chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). In Studia Pneumologica et Phtiseologica. Olomouc: Trios, Praha. s. 55. ISBN 1213-810X. 2002.
  13. MATUŠKA, Pavel, Olga PILAŘOVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Vliv komorbidity na úspěch neinvazivní ventilační podpory u pacientů s akutní respirační insuficiencí při akutní exacerbaci chronické obstrukční plicní nemoci. In Sborník abstrakt - Kvalita života v závislosti na léčbě a péči o nemocné s chorobami plic. Hradec Králové: NUCLEUS HK. s. 59-60. ISBN 80-86225-21-6. 2002.

  2001

  1. SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ a Zdeněk MERTA. A Realistic View of the Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, A. SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ a Zdeněk MERTA. Lung Cancer Current Topic. Bologna, Italy: Monduzzi Editore. s. 167-172. Lung Cancer Current Topic. ISBN 88-323-1603-X. 2001.
  2. SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, A. SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ a Zdeněk MERTA. A realistic view of the treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC): an analysis of 348 consecutive patients. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, A. SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ a Zdeněk MERTA. Lung Cancer. Praha: ELSEVIER. s. 47. ISBN 0169-5002. 2001.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, L. DUŠEK, J. KOPTÍKOVÁ a Zdeněk MERTA. Combined Therapy With Ifosfamide in Treatment of Small Cell Lung Cancer. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, L. DUŠEK, J. KOPTÍKOVÁ a Zdeněk MERTA. Lung Cancer Current Topics. Bologna, Italy: Monduzzi Editore. s. 209-213. Lung Cancer Current Topics. ISBN 88-323-1603-X. 2001.
  4. MATUŠKA, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA a Pavel KLÍMA. Diagnostika asthma bronchiale. Přínos jednotlivých vyšetřovacích postupů. In Sborník Abstrakt. 1. vyd. Lázně Luhačovice. s. 14. VIII. Luhačovické dny. ISBN 80-238-6655-9. 2001.
  5. MATUŠKA, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA a Anna HRAZDIROVÁ. Dysfunkce hlasových vazů. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Martin: Osveta, spol. s r.o., roč. 61, č. 4, s. 177-179. ISSN 0371-2222. 2001.
  6. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří HOMOLKA a Zdeněk MERTA. Klidový režim při léčbě tuberkulózy. In Tuberkulóza, Respirační insuficience, Karcinom plic, ošetřovatelství, Aktuality oboru TRN. Hradec Králové: NUCLEUS HK. s. 24-28. ISBN 80-86225-13-5. 2001.
  7. KUBOVÁ, Olga, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, D. DVOŘÁKOVÁ a M. VOTAVA. Klinický význam průkazu Pneumocystis carinii v bronchoalveolární tekutině. In KUBOVÁ, Olga, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, D. DVOŘÁKOVÁ a M. VOTAVA. X. Tomáškovy dny 2001. Brno: Pfizer. s. 30. ISBN nebylo určeno. 2001.
  8. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ a Zdeněk MERTA. Některé možnosti paliativní léčby u nemocných s rakovinou plic. Klinická onkologie - zvláštní číslo. Brno: ApS s.r.o., roč. 14, č. 1, s. 2-6. ISSN 0862-495. 2001.
  9. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Ivana PÁLKOVÁ, Stanisla ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ a Zdeněk MERTA. Některé možnosti palitativní léčby u nemocných s rakovinou plic. Klinická onkologie. Praha: Pliva Praha, roč. 14, zvláštní, s. 2-4. ISSN 0862-495X. 2001.
  10. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ a Zdeněk MERTA. Paliativní léčba respiračních obtíží u onkologických nemocných. Hradec Králové: NUCLEUS HK. 9 s. Pneumologie 200. Aktuality oboru TRN. ISBN 80-86225-05-4. 2001.
  11. BABIČKOVÁ, Lenka, Ivana PÁLKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Zdeněk MERTA. Plicní komplikace u pacienta s bronchogenním karcinomem. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Martin: Osveta, spol. s r.o., roč. 61, č. 4, s. 171-174. ISSN 0371-2222. 2001.
  12. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, V. ZNOJIL a Zdeněk MERTA. Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) in HIV negative patients. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Vladimír ZNOJIL a Zdeněk MERTA. European Respiratory Journal. Berlin: 11 th ERS Annual Congress. s. 302. ISBN 1-904097-02-2. 2001.
  13. MERTA, Zdeněk. Pneumologie - Choroby pohrudnice. In Rukověť základů praktické interny. Brno: MU Brno, Kraví Hora. s. 141-144. 2001.
  14. MERTA, Zdeněk. Pneumologie - Intersticiální plicní procesy. In Rukověť základů praktické interny. Brno: MU Brno, Kraví Hora. s. 145-147. 2001.

  2000

  1. PÁLKOVÁ, Ivana, Jana SKŘIČKOVÁ, Jan ŽALOUDÍK a Zdeněk MERTA. Organizace pneumoonkologické péče v rámci univerzitníhoonkologického centra v Brně. In X. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. Poprad - Slovensko: Boehringer Ingelheim Pharma, Plynárenská l, 821 09 Bratislava. s. P06, 1 s. Súhrn prednášok. 2000.
  2. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ a Zdeněk MERTA. Paliativní léčba respiračních obtíží u onkologicky nemocných. Pneumologie. s. 142-150, 2000.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ a Zdeněk MERTA. Paliativní léčba respiračních obtíží u onkologických nemocných. In Pneumologie 2000. Hradec Králové: NUCLEUS. s. 196. ISBN 80-86225-05-4. 2000.
  4. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Ivana PALKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ a Zdeněk MERTA. Paliativní léčba respiračních obtíží u onkologických nemocných. In Pneumologie 2000, Aktuality oboru TRN. Hradec Králové: NUCLEUS HK. s. 142-146. ISBN 80-86225-05-4. 2000.
  5. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Vladimír ZNOJIL a Zdeněk MERTA. plicní infekce pneumocystis carinii u HIV negativních nemocných s nádoroým a bez nádorového onemocnění. In X. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologieckej spoločnosti. Poprad, Slovensko: Boehringer Ingelheim Pharma, Plynárenská l, 821 09 Bratislava. s. 151. Súhrn prednášok. 2000.
  6. KUBOVÁ, Olga, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Pavel MATUŠKA a Zdeněk MERTA. Pozdní metastáza nemalobuněčného bronchogenního karcinomu. Studia pneumologica et phthiseologica. Martin: Osveta, spol. s.r.o., roč. 60, č. 6, s. 275-277. ISSN 0371-2222. 2000.
  7. PÁLKOVÁ, Ivana, Lenka BABIČKOVÁ a Zdeněk MERTA. Prognosis of aptients with myelotoxicity due to chemotherapy for bronchogenic carcinoma. Lung Cancer. Tokyo, Japan: Elsevier, roč. 2000, č. 29, s. 72-73. ISSN 0169-5002. 2000.
  8. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk MERTA. Pulmonary infections in leukemic patients. In European Respiratory Journal. Italy: World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress. s. 493. ISBN 87-16-16420-2. 2000.
  9. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Zdeněk MERTA, Jiří VORLÍČEK, Stanislav ŠPELDA, Dagmar BURGETOVÁ, V. DRAŠAR, H. KUNDEROVÁ, V. KUBÁLEK, Lev MEZENSKÝ, A. ŠEVČÍKOVÁ, M. ŠTROBLOVÁ a M. VOTAVA. The use of bronchoalveolar lavage in diagnosis of infectious pulmonary complications in immunocompromised patients. Journa of Heath Management and Public Health. USA, roč. 5, č. 4, s. 73-80. ISSN 1335-1885. 2000.
  10. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Zdeněk MERTA, Jiří VORLÍČEK, Stanislav ŠPELDA, Dagmar BURGETOVÁ, V. DRAŠAR, H. KUNDEROVÁ, Vojtěch KUBÁLEK, Lev MEZENSKÝ, Alena ŠEVČÍKOVÁ, H. ŠTROBLOVÁ a Miroslav VOTAVA. The use of bronchoalveolar lavage in diagnosis of infectious pulmonary complications in immunocompromised patients. Journal of Health Management and Public Health. roč. 5, č. 4, s. 73-80. ISSN 1335-1885. 2000.

  1999

  1. MERTA, Zdeněk. Funkční vyšetření plic před torakotomickými zákroky. Zdravotnické noviny. Praha, roč. 1999, č. 45, s. 3. ISSN 0044-1996. 1999.
  2. MERTA, Zdeněk. Při houbových plicních infekcích se lze setkat s velmi pestrým rentgenologickým nálezem. Zdravotnické noviny. Praha, roč. 1999, č. 45, s. 3-4. ISSN 0044-1996. 1999.

  1998

  1. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR, Libor PLUHÁČEK a Zdeněk MERTA. Hemodynamic effects of isosorbide dinitrate in patients with congestive heart failure. Abstracts. Praha, roč. 9, s. 19, 1998.
  2. POKORNÝ, Antonín a Zdeněk MERTA. Nepoznaná tuberkulóza u nemocných resekovaných pro solitární ložiskové plicní procesy. Stud.Pneumol.Phtiseol. roč. 58, č. 1, s. 27-29. ISSN 0371-2222. 1998.
  3. POKORNÝ, Antonín a Zdeněk MERTA. Pulmonary tuberculosis indintified only after lung resection in patients with solitary lung nodule. European Respiratory Journal. roč. 12, č. 28, s. 225. ISSN 0904-1850. 1998.
  4. SKŘIČKOVÁ, Jana a Zdeněk MERTA. Respirační symptomy. In Paliativní medicína. Praha: Grada. s. 119-142. 1998.
  5. SKŘIČKOVÁ, Jana a Zdeněk MERTA. Respirační symptomy. In Paliativní medicína. 1.vyd. Praha: Grada Publishing. s. 119-142. ISBN 80-7169-437-1. 1998.
  6. POKORNÝ, Antonín, Zdeněk MERTA a František SALAJKA. Tuberkulóza. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 54 s. ISBN 80-210-1851-8. 1998.

  1996

  1. MERTA, Zdeněk. Výměna plynů u nemocných s idiopatickou skoliózou. Stud.Pneumol.Phtiseol. roč. 56, č. 1, s. 11-14. ISSN 0371-2222. 1996.

  1995

  1. MERTA, Zdeněk. Výměna plynů u nemocných s idiopatickou skoliózou. Stud.Pneumol.Phtiseol. roč. 55, č. 6. ISSN 0371-2222. 1995.

  1994

  1. MERTA, Zdeněk. Pulmonary function in idiopathic thoracic scoliosis. Scripta Medica. roč. 67, 3-4, s. 115-122. ISSN 1211-3595. 1994.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 4. 2024 07:36