Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KRÁSA, Jan, Zora SYSLOVÁ, Lucie ZATLOUKALOVÁ, Monika SLÁDKOVÁ, Karolína SALAVOVÁ a Michaela LEBEDOVÁ. Kvalitativní charakteristiky vývoje narativní paměti. 2020.
 2. LESŇÁK, Slavomír, Petr JEMELKA, Svatopluk NOVÁK, Radim ŠTĚRBA, Viliam ZÁTHURECKÝ, Michal ŠKERLE, Pavla PITNEROVÁ, Jan KRÁSA, Jan ŠŤÁVA, Karel ČERVENKA, Pavel SOMOGYI, Klára LEŠKOVÁ, Adéla OTHOVÁ a Petra PROCHÁZKOVÁ. Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 123 s. ISBN 978-80-210-9612-7.
 3. LESŇÁK, Slavomír, Petr JEMELKA, Svatopluk NOVÁK, Radim ŠTĚRBA, Viliam ZÁTHURECKÝ, Michal ŠKERLE, Pavla PITNEROVÁ, Jan KRÁSA, Jan ŠŤÁVA, Karel ČERVENKA, Pavel SOMOGYI, Klára LEŠKOVÁ, Adéla OTHOVÁ a Petra PROCHÁZKOVÁ. Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 123 s. ISBN 978-80-210-9612-7.
 4. 2019

 5. KRÁSA, Jan. Jak řeč ovlivnila člověka: o evoluci moderní lidské řeči a mysli. Praha: Malvern, 2019. 192 s. Edice božské lahvice. ISBN 978-80-7530-209-0.
 6. KRÁSA, Jan, Zora SYSLOVÁ, Lucie ZATLOUKALOVÁ, Monika SLÁDKOVÁ, Karolína SALAVOVÁ a Michaela LEBEDOVÁ. Vývoj narativní kompetence v souvislostech. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu. 2019.
 7. 2018

 8. LUKAS, Josef, Kateřina BARTOŠOVÁ a Jan KRÁSA. Dotazník měření úrovně klíčových kompetencí pro žáky ZŠ. In Pedagogická diagnostika a evaluace 2018. 2018.
 9. KRÁSA, Jan. Kvalitativní dimenze výzkumu pohádek. In XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2018.
 10. KRÁSA, Jan. Narativní paměť a pohádky. In XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu. 2018.
 11. KRÁSA, Jan. Vlastnosti a vývoj narativní paměti. In Kognitivní škola 2018. 2018.
 12. 2017

 13. KRÁSA, Jan. Princip evoluce ve výuce psychologie. In Teaching Psychology 2017, Brno. 2017.
 14. KRÁSA, Jan. Role pohádky ve vývoji narativní kompetence. In XX. ročník konference Sociální procesy a osobnost, Brno. 2017.
 15. KRÁSA, Jan. Vývoj narativní kompetence u dětí – poznatky z longitudinálního výzkumu. In XXV. ročník konference ČAPV, Hradec králové. 2017.
 16. 2016

 17. ŠKRDLA, Petr, Tereza RYCHTAŘÍKOVÁ, Ladislav NEJMAN, Jaroslav BARTÍK, Alena HRUŠKOVÁ a Jan KRÁSA. Ořechov IV : Nová lokalita bohunicienu nad údolím Bobravy. Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 57, č. 1, s. 11-32. ISSN 1211-7250.
 18. KRÁSA, Jan a Martin ŠVANDA. Vyprávění pohádky jako ukazatel kognitivního vývoje. In PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALUACE 2016 - Ostravice. 2016.
 19. KRÁSA, Jan a Martin ŠVANDA. Vývoj narativní struktury. In XXIV. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s tématem "Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu". 2016.
 20. 2015

 21. KRÁSA, Jan. Jak moc je lidská řeč stará? In Mezinárodní konference sociální procesy a osobnost 2015. 2015.
 22. KRÁSA, Jan. Jak moc je lidská řeč stará? In Mezinárodní konference sociální procesy a osobnost 2015. 2015.
 23. KRÁSA, Jan. Princip evoluce ve výuce psychologie. In 33. Psychologické dni 2015. 2015.
 24. KRÁSA, Jan a Martin ŠVANDA. Vliv pohádek na psychiku dítěte. In XXIII. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
 25. 2014

 26. KRÁSA, Jan a Břetislav SVOZIL. Kvalitativní výzkum komunity v zahraničí a u nás. 2014.
 27. 2010

 28. KRÁSA, Jan. Obraz a příběh: Krátká studie konformního řádu. In Umění ve vědě a věda v umění. Praha: Grada, 2010. s. 100-111. ISBN 978-80-247-1707-4.
 29. KRÁSA, Jan. Vznik a rozvoj identity odvozený z lidských děl – inspirace evoluční psychologií. In Zábrodská, K., Čermák, I. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2010. s. 293-302. ISBN 978-80-86174-17-4.
 30. 2008

 31. KRÁSA, Jan. Výzkum na hranicích sdělitelného – konformní a nekonformní řád ve vědomí. In Petrjánošová, M., Masaryk, R., Lášticová, B. Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore – Príspevky zo 7. česko-slovenskej konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku. Bratislava: KVSBK SAV Bratislava a Pedagogická fakulta UK v Bratislave, 2008. s. 223-228. ISBN 978-80-900981-9-0.
 32. 2007

 33. KRÁSA, Jan. Obraz a příběh: Krátká studie konformního řádu. In Gajdošíková, H. Sborník z konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V – Vybrané aspekty teorie a praxe. Praha: Centrum adiktologie a sdružení SCAN, 2007. s. 52-56. ISBN 80-86620-14-X.
 34. 2006

 35. KRÁSA, Jan. Doma v přírodě a doma ve městě. Sociální studia – Město. Brno: FSS MUNI, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 203-215. ISSN 1214-813X.
 36. 2005

 37. KRÁSA, Jan. Jazyk a nevědomí. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2005, roč. 49, č. 4, s. 289-301. ISSN 0009-062X.
 38. 2004

 39. KRÁSA, Jan. Jazyk a imaginace. In Čermák, I., Miovský, M. Řehan, V. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. Sborník z konference. Olomouc: FF Univerzity Palackého, 2004. s. 97-108, 13 s. ISBN 80-244-0909-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2022 14:28