Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. STAŠEK, Jan, Filip KELLER, Veronika KOČÍ, Jozef KLUČKA, Eva KLABUSAYOVÁ, Ondřej WIEWIORKA, Zuzana STRAŠILOVÁ, Miroslava BEŇOVSKÁ, Markéta ŠKARDOVÁ a Jan MALÁSKA. Update on Therapeutic Drug Monitoring of Beta-Lactam Antibiotics in Critically Ill Patients—A Narrative Review. Antibiotics. Basel: MDPI, 2023, roč. 12, č. 3, s. 1-17. ISSN 2079-6382. doi:10.3390/antibiotics12030568.
  2. VYTISKOVÁ, Soňa, Mária LACKOVÁ, Jana KLINEROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Miroslava BEŇOVSKÁ a Alena BULIKOVÁ. Využití parametru ICIS (Intensive Care Infection Score) pro diagnostiku sepse. In Klinicka Onkologie, roč. 36, Supplementum 1. Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2023. s. S35-S36, 144 s. ISSN 0862-495X.
  3. VYTISKOVÁ, Soňa, Mária LACKOVÁ, Jana KLINEROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Miroslava BEŇOVSKÁ a Alena BULIKOVÁ. Využití parametru ICIS (Intensive Care Infection Score) pro diagnostiku sepse. In 47. Brněnské onkologické dny a 37. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2023.

  2021

  1. VYBÍHAL, Václav, Miroslava BEŇOVSKÁ, Martin PLEVKO, Jan DOBROVOLNÝ a Martin SMRČKA. Cerebrospinal fluid triplet and its use in patients with normal pressure hydrocephalus. In Sborník abstrakt - Brněnské neurochirurgické dny. 2021.
  2. JAKUBO, Vladimír, Tomáš ONDRÚŠ, Miroslava BEŇOVSKÁ, Martin DOLEČEK, Andrea KŘIVANOVÁ, Hana ŠIMÁČKOVÁ, Tomáš ZATOČIL, Petr KALA, Jiří PAŘENICA a Petr LOKAJ. Přehled a použití validovaných algoritmů využívajících vysoce senzitivní metodu stanovení srdečního troponinu k časné diagnostice akutního infarktu myokardu. COR ET VASA. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2021, roč. 63, č. 6, s. 703-709. ISSN 0010-8650. doi:10.33678/cor.2021.064.
  3. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Jana TOMANOVÁ, Michaela ČERVIENKOVÁ, Petr JANKŮ, Patrícia NIŽNÍKOVÁ, Martina PODBORSKÁ a Ondřej WIEWIORKA. The Determination of Bile Acids in Women Upon Suspicion of Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy. Global Journal of Reproductive Medicine. United States: Juniper Publishers, 2021, roč. 8, č. 3, s. 1-6. ISSN 2575-8594. doi:10.19080/GJORM.2021.08.55567356.

  2019

  1. ČERMÁKOVÁ, Zdeňka, Jana TOMANOVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Miroslava BEŇOVSKÁ a Zdeněk ADAM. Pseudohyperfosfatémie u mnohočetného myelomu - příčina interference. In XIV.celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí. 2019.

  2018

  1. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Ondřej WIEWIORKA a Jana PINKAVOVA. Evaluation of FUS-2000 urine analyzer: analytical properties and particle recognition. SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION. ABINGDON: INFORMA HEALTHCARE, 2018, roč. 78, 1-2, s. 143-148. ISSN 0036-5513. doi:10.1080/00365513.2017.1423108.
  2. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Aneta OPLUŠTILOVÁ, Jana PINKAVOVÁ, Zuzana HODICKÁ a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. The New Possibilities in Early Diagnosis of Preeclampsia by Soluble fms-Like Tyrosine Kinase-1 and Placental Growth Factor in 16-20 Weeks Gestation. LABORATORY MEDICINE. OXFORD: OXFORD UNIV PRESS, 2018, roč. 49, č. 2, s. 112-117. ISSN 0007-5027. doi:10.1093/labmed/lmx076.

  2016

  1. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Ondřej WIEWIORKA a Jana TŮMOVÁ. Mikroskopické vyšetření moče. 3., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.

  2015

  1. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Ondřej WIEWIORKA a Jana TŮMOVÁ. Mikroskopické vyšetření moče. 2., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISSN 1802-128X.
  2. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Dana BUČKOVÁ, Daniela PETŘÍKOVÁ, Jan STAŠEK a Jana GOTTWALDOVÁ. Presepsin jako diagnostický a prognostický nástroj při posuzování sepse. Klinická biochemie a metabolismus. Pardubice: Stapro, 2015, roč. 23, č. 3, s. 89-94. ISSN 1210-7921.

  2014

  1. DASTYCH, Milan, Ondřej WIEWIORKA a Miroslava BEŇOVSKÁ. Ethamsylate (Dicynone®) Interference in Determination of Serum Creatinine, Uric Acid, Triglycerides, and Cholesterol in Assays Involving the Trinder Reaction; In Vivo and In Vitro. Clinical Laboratory. Heidelberg: Clinical Laboratory Publications, 2014, roč. 60, č. 8, s. 1373-1376. ISSN 1433-6510. doi:10.7754/Clin.Lab.2013.130902.
  2. BEŇOVSKÁ, Miroslava a Ondřej WIEWIORKA. Mikroskopické vyšetření moče. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISSN 1802-128X.
  3. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Ondřej WIEWIORKA a Jana TŮMOVÁ. Srovnávací studie močového analyzátoru FUS-2000 (DIRUI) a systému iQ 200 (Iris) – Aution Max AX-4280 (Arkray). FONS. Stapro s.r.o., 2014, roč. 2014, č. 2, s. 5-7. ISSN 1211-7137.

  2013

  1. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Ondřej WIEWIORKA a Jana TŮMOVÁ. Intoxikace metanolem a zkušenosti se stanovením jeho metabolitu - kyseliny mravenčí. Labor Aktuell. Praha: Roche s.r.o., 2013, roč. 2013, č. 1, s. 8-11. ISSN 1214-7672.
  2. BUČKOVÁ, Dana, Jana TŮMOVÁ, Miroslava BEŇOVSKÁ a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Intoxikace vitaminem D - kazuistika. Klinická biochemie a metabolismus. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 21, č. 3, s. 133-134. ISSN 1210-7921.

  2012

  1. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Aneta KŘIVÁNKOVÁ, Eva RICHTEROVÁ a Zuzana HODICKÁ. Možnosti časné diagnostiky preeclampsie s produkty firmy Roche. Labor Aktuell. Praha: Roche s.r.o., 2012, roč. 04, č. 12, s. 18-21. ISSN 1214-7672.

  2011

  1. DASTYCH, Milan, Miroslava BEŇOVSKÁ, Petr BREINEK, Dana BUČKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Vladimír SOŠKA, Jana TŮMOVÁ, Jaroslava VÁVROVÁ, Miroslav VERNER a Hana VINOHRADSKÁ. Klinická biochemie - bakalářský obor Zdravotní laborant. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. 252 s. ISBN 978-80-87192-18-4.
  2. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Milan DASTYCH a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Proces výběru perianalytických systémů a jejich charakteristiky. Chemické listy. 2011, roč. 105, č. 2, s. 103-107. ISSN 0009-2770.
  3. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Miroslava BEŇOVSKÁ. Thioly ve spermiích - souhrnné výsledky po roce stanovení. In Jubilejní 10. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie. 21. sympozium Asistované reprodukce. 2011.

  2010

  1. DASTYCH, Milan, Jana GOTTWALDOVÁ, Michal POHLUDKA, Miroslava BEŇOVSKÁ a Petr PŘIKRYL. Determination of asialotransferrin in the cerebrospinal fluid with the HPLC method. Scandiavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation. UK: Informa Healthcare, Taylor & Francis AS, 2010, roč. 70, č. 2, s. 87-91. ISSN 0036-5513. doi:10.3109/00365510903521559.
  2. BEŇOVSKÁ, Miroslava. Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny – význam, metoda stanovení a klinické monitorování. Klinická biochemie a metabolismus. 2010, roč. 18, s. 38-44, 6 s. ISSN 1210-7921.
  3. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Milan DASTYCH a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Preanalytické interference a praktické využití sérových indexů. Klinická biochemie a metabolismus. 2010, roč. 18, č. 3, s. 144-148. ISSN 1210-7921.

  2009

  1. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Miloslava BEŇOVSKÁ a Jaroslava TALLOVÁ. Homocystein, vitamin B12 a kyselina listová v seminální tekutině. 2009.
  2. DASTYCH, Milan, Zuzana JELÍNKOVÁ a Alena MIKUŠKOVÁ. Resorption and elimination kinetics of benzoic acid durig chemical necrectomy in deep burns. Scandiavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation. UK: Informa Healthcare, Taylor & Francis AS, 2009, roč. 69/2009, č. 8, s. 827-830, 3 s. ISSN 0036-5513.
  3. ČÍHALOVÁ, Jana, Miroslava BEŇOVSKÁ a Igor KLIMÍČEK. Stanovení prokalcitoninu na modulu E170 analyzátoru Modular Analytics a analyzátoru Kryptor compact. Labor Aktuell. Praha: Roche s.r.o., 2009, roč. 14, č. 2, s. 26-28. ISSN 1214-7672.

  2008

  1. DASTYCH, Milan, Petr BREINEK a Miroslava BEŇOVSKÁ. Klinická biochemie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. 232 s. ISBN 978-80-210-4572-9.
  2. BEŇOVSKÁ, Miroslava a Petr KOPECKÝ. Modular Preanalytics ve FN Brno. Labor Aktuell. Praha: Roche s.r.o., 2008, roč. 13, č. 2, s. 28-31. ISSN 1214-7672.

  2007

  1. NOVOTNÝ, Ivo, Andrea ŠEVCIKOVA, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Jan TRNA, Miroslava BEŇOVSKÁ a Petr DÍTĚ. Výskyt CFTR mutací u nemocných s endosonografickými znaky (EUS) chronické pankreatitidy a hyperamylazemií. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 2, s. 86-89. ISSN 1213-323X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2023 12:32