Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS a Tereza KYSELOVSKÁ. Právo mezinárodního obchodu. Včetně problematiky mezinárodního rozhodčího řízení. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 524 s. ISBN 978-80-7676-046-2.
 2. 2020

 3. VALDHANS, Jiří, Silvia ELIÁŠOVÁ, Radovan MALACHTA, Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Kristina SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ a Michaela GARAJOVÁ. Cofola International 2020. Brexit and its Consequences. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 119 s. ISBN 978-80-210-9801-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9801-2020.
 4. VALDHANS, Jiří, Silvia ELIÁŠOVÁ, Radovan MALACHTA, Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Kristina SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ a Michaela GARAJOVÁ. Cofola International 2020. Brexit and its Consequences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 119 s. ISBN 978-80-210-9800-8.
 5. LAVICKÝ, Petr, Jan HOLAS a Jiří VALDHANS. Dny práva 2019 - Civilní proces v aktuální judikatuře. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 1-92. ISBN 978-80-210-9720-9.
 6. HORECKÝ, Jan, Tereza ANTLOVÁ, Michal BLAŽEK, Roman ZAPLETAL a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2019 – DAYS OF LAW 2019. Část IV. – Pracovní právo a výkon erotických služeb. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 144 s. ISBN 978-80-210-9702-5.
 7. RICHTEROVÁ, Anna, Eva LÁSKOVÁ a Jiří VALDHANS. Dny práva 2019. Část I. 20 let zákona o Veřejném ochránci práv. Brno: Masaryova univerzita, 2020. 314 s. ISBN 978-80-210-9658-5.
 8. BRUCKNEROVÁ, Eva, David ČEP, Katarína KANDOVÁ a Jiří VALDHANS. Juristické, kriminologické a kriminalistické aspekty trestných činů proti životu a zdraví. In Dny práva 2019 - Days of Law 2019. Brno, 2020. 459 s. ISBN 978-80-210-9698-1.
 9. VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments According to Czech Law. In V. Rijavec, K. Drnošek, C.H. van Rhee. Cross-Border Enforcement in Europe: National and International Perspectives. 1. vyd. Cambridge: Intersentia, 2020. s. 139-152. ISBN 978-1-78068-777-3.
 10. 2019

 11. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Martin KORNEL a Jiří VALDHANS. Marriage for All? In Dny práva 2018 - Days of Law 2018. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 1-196. ISBN 978-80-210-9304-1.
 12. VALDHANS, Jiří. Mezinárodně-soukromoprávní tvář profesora Týče, neboli od lex loci delicti commissi k lex loci damni infecti. In Tereza Kyselovská, David Sehnálek, Naděžda Rozehnalová. In varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 465-477. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9332-4.
 13. PROVAZNÍK, Jan, David ČEP, Katarína KANDOVÁ a Jiří VALDHANS. Zajišťovací instituty v trestním řízení. In Dny práva 2018 - Days of Law 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 433 s. ISBN 978-80-210-9375-1.
 14. 2018

 15. VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Cross border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I A Regulation and National Rules. National report: Czech Republic. Maribor: University of Maribor Press, 2018. 56 s. ISBN 978-961-286-184-1. doi:10.18690/978-961-286-182-7.
 16. VEČEŘA, Miloš, Terezie SMEJKALOVÁ a Jiří VALDHANS. Dny práva 2017 – Část I. - Právo a jazyk. Brno: Spisy Právnické fakulty MU, 2018. 111 s. ISBN 978-80-210-8988-4.
 17. BENÁK, Jaroslav, Zuzana VIKARSKÁ a Jiří VALDHANS. Dny práva 2017 – Část X. – Vliv výsledku sněmovních voleb na ústavní mechanismy. Brno: Spisy Právnické fakulty MU, 2018. 48 s. ISBN 978-80-210-8972-3.
 18. VOJÁČEK, Ladislav, Pavel SALÁK a Jiří VALDHANS. Dny práva 2017 – Days of Law 2017. Část II. (Re-)kodifikace úspěšné a neúspěšné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 249 s. ISBN 978-80-210-8954-9.
 19. POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2017 – DAYS OF LAW 2017 Část VIII. – Odpovědnost za přestupky podle nové právní úpravy. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 321 s. ISBN 978-80-210-8955-6.
 20. KOUKAL, Pavel, Josef BEJČEK, Josef ŠILHÁN a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2018 Část IV. Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 134 s. ISBN 978-80-210-9328-7.
 21. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. n/a. ISBN 978-80-7598-123-3.
 22. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS a Tereza KYSELOVSKÁ. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: From Brussels Convention to Regulation Brussels I Recast. In Vesna Rijavec, Wendy Kennett, Tomaž Keresteš, Tjaša Ivanc. Remedies Concerning Enforcement of Foreign Judgements. Brussels I Recast. The Netherlands: Kluwer Law International BV, 2018. s. 39-61. European Monographs Series Set, VOLUME 104. ISBN 978-90-411-9416-9.
 23. VALDHANS, Jiří, Roman KRAMAŘÍK, Michal PETR, Karel SVOBODA a Martin SZTEFEK. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 228 s. Komentář. ISBN 978-80-7598-056-4.
 24. 2017

 25. VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Czech National Report. In: Assesment of National Reports on the Implementation of Brussels I Recast in relation to the Enforcement of Enforceable Titles Issued in Another Member State. In Cross-border Legal Aspects of Doing Business, Portorož, Hotel Slovenija, 18-20 May 2017. 2017.
 26. BEJČEK, Josef, Josef FIALA, Pavel KOUKAL, Josef ŠILHÁN a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2016 – DAYS OF LAW 2016: Část VIII. Právní jednání. In DNY PRÁVA 2016. První. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 427 s. ISBN 978-80-210-8559-6.
 27. VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Final Assessment and Conclusions as to the National Reports on the Implementation of Brussels I Recast in relation to the Enforcement of Enforceable Titles Issued in Another Member State. In Expert meeting in Uppsala, Sweden, within the framework of the EU-project “Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast”, 15 - 18 November, Uppsala/Stockholm, Stockholm. 2017.
 28. BLAŽEK, Jiří, Miloš VEČEŘA, Tatiana MACHALOVÁ, Martin HAPLA, Johan SCHWEIGL a Jiří VALDHANS. Karel Engliš - zdroj inspirace pro rozvoj práva i národního hospodářství. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. 161 s. ISBN 978-80-210-8554-1.
 29. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Úvod do mezinárodního práva soukromého. prvé. Praha: Kluwer ASPI, 2017. 258 s. učebnice. ISBN 978-80-7552-699-1.
 30. 2016

 31. MRKÝVKA, Petr, Damian CZUDEK a Jiří VALDHANS. Dny práva 2015 - Days of Law 2015 - Část V., Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 554 (řada teoretická), 2016. 520 s. ISBN 978-80-210-8196-3.
 32. FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK a Jiří VALDHANS. Dny práva 2015 - Days of Law 2015 - Část X., Okolnosti vylučující protiprávnost - juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 554 (řada teoretická), 2016. 314 s. ISBN 978-80-210-8201-4.
 33. VEČEŘA, Miloš, Martin HAPLA, Tatiana MACHALOVÁ a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část III. Rovnost v právu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 202 s. ISBN 978-80-210-8194-9.
 34. VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Enforcement of Foreign Judgments in the Czech Republic. In 24th conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions, 19th, 20th and 21st May 2016, Faculty of Law University of Mariboru and Institute Of Business Law Maribor, Portorož, Slovenija. 2016.
 35. VALDHANS, Jiří, David SEHNÁLEK a Petr LAVICKÝ. Evidence in Civil Law - Czech Republic. Maribor: Lex Localis, 2016. 57 s. Law & Society. ISBN 978-961-6842-74-7. doi:10.4335/978-961-6842-74-7.
 36. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 132 s. ISBN 978-80-210-7751-5.
 37. VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Selected Issues of Recognition and Enforcement of Foreign Judgments from the Prespective of EU Member. In V. Rijavec. 24th conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions, 19th, 20th and 21st May 2016, Faculty of Law University of Mariboru and Institute Of Business Law Maribor, Portorož, Slovenija, 2016. Maribor: University of Maribor Press, 2016. s. 157-172. ISBN 978-961-286-004-2. doi:10.18690/978-961-286-004-2.12.
 38. 2015

 39. VALDHANS, Jiří. Application of foreign law. In Rozehnalová, Naděžda, Klára Drličková et al. Czech private international law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 117-127. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 544. ISBN 978-80-210-8122-2.
 40. VALDHANS, Jiří. Competences of the EU and the Relationship between the Regulation on Evidence Taking and Hague Convention. 2015.
 41. VALDHANS, Jiří, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Klára DRLIČKOVÁ a Pavel MÁLEK. Consequences of Corrupt Practices in Business Transactions (Including International) in Terms of Czech Law. In Bonell, Meyer. The Impact of Corruption on International Commercial Contracts. Basel: Springer International Publishing, 2015. s. 99-117. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-19053-2.
 42. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Michala BARVÍNKOVÁ, Hana FUNKOVÁ, Pavlína JANEČKOVÁ, Tomáš KOZÁREK, Tereza KYSELOVSKÁ, Silvie MAHDALOVÁ, Mária PASTORKOVÁ, Kateřina REMSOVÁ, Iveta ROHOVÁ, Iva ŠIMKOVÁ a Jiří VALDHANS. Czech Private International Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 313 s. ISBN 978-80-210-8122-2.
 43. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015 Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 1-380. ISBN 978-80-210-8200-7.
 44. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 132 s. ISBN 978-80-210-7751-5.
 45. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 2.doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 132 s. učebnice - 517. ISBN 978-80-210-7751-5.
 46. VALDHANS, Jiří, Klára DRLIČKOVÁ, Lucia HUDECOVÁ, Pavlína JANEČKOVÁ, Iveta ROHOVÁ a Iva ŠIMKOVÁ. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí (Analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 292 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7784-3. doi:.
 47. VALDHANS, Jiří a David SEHNÁLEK. The 1970 Hague Evidence Convention, The European Union and the 2001 EU Regulation - Interfaces. In van Rhee, Uzelac. Evidence in Contemporary Civil Procedure. Antwerp: Intersentia, 2015. s. 337-362. Ius Commune Europaeum. ISBN 978-1-78068-338-6.
 48. 2014

 49. VALDHANS, Jiří, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Klára DRLIČKOVÁ a Pavel MÁLEK. Civil Law Consequences of Corruption in International Commercial Contracts. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research. 2014, roč. 4, č. 2, s. 155-168. ISSN 1805-8396.
 50. VOJÁČEK, Ladislav, Pavel SALÁK a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2013. VII. Soudy a soudnictví v historickém kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 411 s. ISBN 978-80-210-6814-8.
 51. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 2.doplněné a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. učebnice č 517. ISBN 978-80-210-7535-1.
 52. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 2. opravené a doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 131 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 517. ISBN 978-80-210-7535-1.
 53. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 s. ISBN 978-80-210-7491-0.
 54. VALDHANS, Jiří, Hana FUNKOVÁ a Iva ŠIMKOVÁ. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu pohledem Vídeňské úmluvy, Principů UNIDROIT, PECL a nového občanského zákoníku. In Rozehnalová, Naděžda; Drličková, Klára; Valdhans, Jiří a kolektiv. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 181-212. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7491-0.
 55. VALDHANS, Jiří. Rome II: Which Law Applies to Cross-border Torts? General and Specific Rules. In Rome I & Rome II. Law applicable to contractual and non-contractual obligations. Academy of European Law. 2014.
 56. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 s. učebnice č.501. ISBN 978-80-210-6758-5.
 57. 2013

 58. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Klauzurní práce navázané na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a další formy dovednostní výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 127 s. ISBN 978-80-210-6309-9.
 59. VALDHANS, Jiří. Konkurence regionalizmu a univerzality perspektivou Nařízení Řím II a Haagské úmluvy o právu použitelném pro dopravní nehody. In Adam Giertl. Regionalizmus: Stav, východiska, perspektívy. prvé. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 19-26. ISBN 978-80-8152-070-9.
 60. VALDHANS, Jiří. Konkurence regionalizmu a univerzality perspektivou Nařízení Řím II a Haagské úmluvy o právu použitelném pro dopravní nehody. In Regionalizmus: Stav - východiska - perspektivy. 2013.
 61. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Klára DRLIČKOVÁ a Tereza KYSELOVSKÁ. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 448 s. ISBN 978-80-7478-016-5.
 62. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Klára DRLIČKOVÁ a Pavel MÁLEK. National Report on the topic II B 2: Civil Law Consequences of Corruption in International Commercial Contracts. 1. vyd. Brno: neuveden, 2013. 18 s.
 63. VALDHANS, Jiří. Některé mimosmluvní závazkové poměry (§ 101). In Monika Pauknerová, Naděžda Rozehnalová, Marta Zavadilová. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 646-658. Komentáře Wolters Kluwer (Kodex). ISBN 978-80-7478-368-5.
 64. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Teaching Human Rights on the Borderline between Trade and Arbitration. In IALS 2013 Meeting The Role of Law Schools and Human Rights. 2013.
 65. VALDHANS, Jiří. Vývoj hraničních určovatelů při určení osobního statutu. In Dny práva 2013. 2013.
 66. VALDHANS, Jiří. Vývoj kritérií určujících rozhodné právo a mezinárodní příslušnost v osobních otázkách. In K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. 2013. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 110-124. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity (řada teoretická, Edice S), č. 455. ISBN 978-80-210-6455-3.
 67. VALDHANS, Jiří. Započtení (§ 92). In Monika Pauknerová, Naděžda Rozehnalová, Marta Zavadilová. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 627-633. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. ISBN 978-80-7478-368-5.
 68. 2012

 69. VALDHANS, Jiří, Michal KOZIEŁ, Jan HAVLÍČEK a Tereza KYSELOVSKÁ. Dny práva 2012. 2012.
 70. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Overriding Mandatory Rules, Rules of Safety, Protective Mandatory Rules and Other Limits on Application of Law Determined by Confl ict-of-law Rules under the Rome I and Rome II Regulations. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders. 2012. vyd. Katowice: Oficina Wydawnicza, 2012. s. 49-63. Legal Diferences and Similarities. ISBN 978-83-60743-57-7.
 71. VALDHANS, Jiří. Postoupení a započtení pohledávek v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. In Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 133-156. Acta universitatis Brunensis Iuridica No 418. ISBN 978-80-210-5956-6.
 72. VALDHANS, Jiří. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 280 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-412-4.
 73. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 485. ISBN 978-80-210-5154-6.
 74. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Petra BOHŮNOVÁ, Ivan CISÁR, Filip ČERNÝ, Hana FUNKOVÁ, Slavomír HALLA, Jan HAVLÍČEK, Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Tereza KYSELOVSKÁ, Jan MAURIC, Dušan SULITKA, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 269 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 418. ISBN 978-80-210-5956-6.
 75. 2011

 76. VALDHANS, Jiří, Michal KOZIEŁ, Jan HAVLÍČEK a Tereza KYSELOVSKÁ. Dny práva 2011. 2011.
 77. VALDHANS, Jiří. Impact of European Private Law on Czech Private International Law. In Central and Eastern European Countries after and before Accession. Possible ways of cooperation. 2011.
 78. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Impact of European Private Law on Czech Private International Law. In Réka Somssich. Central and Eastern European Countries after and before the Accession. Volume 2. 2011. vyd. Budapešť: Faculty of Law, ELTE, 2011. s. 55-61, 12 s. ISBN 978-963-284-199-1.
 79. VALDHANS, Jiří a Martin ORGONÍK. La Arbitrabilidad Limitada de los Litigios Surgidos de las Infracciones del Derecho de la Competencia Y la Posibilidad de Su Reconocimiento En Cumplimiento del Convenio de Nueva York. In Pedro, L, Ledasma, C. Sáenz J, Suárez, C, Gilsanz, J. La Aplicación Privada Del Derecho de la Competencia. Valladolid: Lex Nova, 2011. s. 377-386. ISBN 978-84-9898-339-5.
 80. VALDHANS, Jiří. Mezinárodní právo soukromé: Blíží se konec univerzálních úprav? In Európske a národne rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií. 2011.
 81. VALDHANS, Jiří. Mezinárodní právo soukromé: Blíží se konec univerzálních úprav? In Urbanská, G. Dobrovolná, E. Rozbora, M. Európske a národne rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2011. s. 205-216. ISBN 978-80-970207-3-6.
 82. VALDHANS, Jiří. Mezinárodní právo soukromé: Blíží se konec univerzálních úprav? 2011.
 83. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jiří VALDHANS, Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK a Jan HAVLÍČEK. Mezinárodní soudnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 120 s. Učebnice - č.475. ISBN 978-80-210-5581-0.
 84. VALDHANS, Jiří. Overriding Mandatory Rules, Rules of Safety, Protective Mandatory Rules and Other Limits on Application of Law Determined by Confl ict-of-law Rules under the Rome I and Rome II Regulations. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders. 2011.
 85. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 462. ISBN 978-80-210-5154-6.
 86. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. The European Area of Justice in Civil Matters and Other Related Aspects. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 175-182. ISBN 978-1-878326-20-1.
 87. VALDHANS, Jiří. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. In Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava. 2011.
 88. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 114 s. Edice učebnic PrF MU č. 471. ISBN 978-80-210-5276-5.
 89. 2010

 90. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. A Few Observations on Choice of Law. In Second Decade Ahead: Tracing the Global Crisis. 1. vyd. New York: Juris Publishing, 2010. s. 3-24, 21 s. Czech Yearbook of International Law. ISBN 978-1-57823-272-7.
 91. VALDHANS, Jiří. člen. Pracovní komise k novele zákona o rozhodčím řízení, 2010.
 92. VALDHANS, Jiří, Michal KOZIEŁ, Jan HAVLÍČEK a Tereza KYSELOVSKÁ. Dny práva 2010. 2010.
 93. VALDHANS, Jiří. Enhancing Party Autonomy and the Limits thereto: Choice of Forum and Choice of Law in International Contracts - The international element position for the validity of freedom of choice. In International Law Association Conference. 2010.
 94. VALDHANS, Jiří. Mezinárodní smlouvy a unijní právo jako prameny práva. In Policejní Akademie ČR. 2010.
 95. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 442. ISBN 978-80-210-5154-6.
 96. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 114 s. Edice učebnic PrF MU č. 455. ISBN 978-80-210-5276-5.
 97. 2009

 98. VALDHANS, Jiří a Lucia KOVÁČOVÁ. Arbitrabilita mimosmluvních závazků. In Dny práva – 2009 –Days of Law. 1. edition. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 14 s. ISBN 978-80-210-4989-5.
 99. NOVÝ, Zdeněk. Arbitration Clause as Unfair Contract Term: Some Observations on the ECJ´s Claro case. In SEHNÁLEK, David, Jiří VALDHANS a Jan NECKÁŘ. COFOLA 2008: Key Points and Ideas. 2009.
 100. VALDHANS, Jiří, David SEHNÁLEK, Jan NECKÁŘ, Martin ORGONÍK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Damian CZUDEK. COFOLA 2009. 2009.
 101. SEHNÁLEK, David, Jiří VALDHANS, Radovan DÁVID a Libor KYNCL. Dny práva – 2009 – Days of Law : 3. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Sborník příspěvků. The third year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law. The conference proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 3018 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 358 (řada teoretická. ISBN 978-80-210-4990-1.
 102. VALDHANS, Jiří, Michal KOZIEŁ, Jan HAVLÍČEK a Tereza KYSELOVSKÁ. Dny práva 2009. 2009.
 103. VALDHANS, Jiří. European area of freedom, security and justice. 2009.
 104. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Europejski obszar sądowy i jego wpływ na państwa trzecie, zwłaszcza wschodnie. In M. Zdanowicz, A. Doliwa - Klepacka (red.) Wybrane aspekty wpływu członkostwa Państw Europy Środkowo - Wschodniej na stosunki ze wschodnimi państwami ościennymi. Białystok: Wydzial Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. s. 167-182, 17 s. Nr. 1. ISBN 978-83-89620-76-7.
 105. VALDHANS, Jiří. Interakce komunitární procesní a kolizní úpravy deliktů za současného vlivu nestátních prostředků. In Úloha medzinárodného práva a európskeho práva v 21.storočí z pohľadu krajín V4. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009. s. 1-10, 11 s. ISBN 978-80-8082-258-3.
 106. VALDHANS, Jiří. Nařízení Řím I a Řím II. In Justiční akademie. 2009.
 107. NOVÝ, Zdeněk. Nekalá rozhodčí doložka v českém právu. In KYNCL, Libor, David SEHNÁLEK, Radovan DÁVID a Jiří VALDHANS. Dny práva – 2009 – Days of Law. Sborník příspěvků. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 1797-1817, 20 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 108. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Overriding Mandatory Rules according to the Draft New Czech Act on Private International Law. In Five Yers of EU Membership – Case of Czech. prvé. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 133 - 154, 20 s. monografie. ISBN 961-6399-58-6.
 109. VALDHANS, Jiří. Party Autonomy Principle and Its Limitations in Rome II Regulation. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. 2009. vyd. Târgu-Jiu: “ACADEMICA BRÂNCUSI” Publisher, 2009. s. 521-526. ISBN 978-973-144-283-9.
 110. PAULDURA, Lukáš. Právní nástroje regulující užívání lesa a vlastník lesa jako regulátor sui generis. In SEHNÁLEK, David, Jiří VALDHANS, Radovan DÁVID a Libor KYNCL. Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 2125 - 2134. ISBN 978-80-210-4990-1.
 111. VALDHANS, Jiří. The Influence of Constitutional Rights on the Formulation of Modern Private International Law Regulations. 2009.
 112. VALDHANS, Jiří. The Influence of Constitutional Rights on the Formulation of Modern Private International Law Regulations. In The Organic Law of the State: Stages of Becoming and Developments in Central and East Europe. 2009: Státní univerzita Jana Kupaly v Grodnu, 2009. s. 44-50. ISBN 978-985-515-143-3.
 113. VALDHANS, Jiří. The Pitfall of Interpreting Rome II Regulation Consistently with Brussels I Regulation. Jurisprudencija. Vilnius: Baltios kopija, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 229-244. ISSN 1392-6195.
 114. 2008

 115. VALDHANS, Jiří a Petra MYŠÁKOVÁ. Conflict Rules for Delicts and Quasi-Delicts. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 128-138, 12 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
 116. VALDHANS, Jiří. Člen rekodifikační komise. Rekodifikační komise k návrhu zákona o mezinárodním právu soukromém, 2008.
 117. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS a Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4.
 118. VALDHANS, Jiří, David SEHNÁLEK, Radovan DÁVID, Jan NECKÁŘ, Martin ORGONÍK a Jaromír TAUCHEN. Europenization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 1406 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
 119. VALDHANS, Jiří. Evropské mezinárodní právo soukromé. In Komora daňových poradců. 2008.
 120. VALDHANS, Jiří. Interakce komunitární procesní a kolizní úpravy deliktů za současného vlivu nestátních prostředků. 2008.
 121. VALDHANS, Jiří. Interakce komunitární procesní a kolizní úpravy deliktů za současného vlivu nestátních prostředků. In Úloha medzinárodného a európskeho práva v 21. storočí z pohľadu krajín V4. I. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008.
 122. VALDHANS, Jiří a Petra MYŠÁKOVÁ. K právním aspektům Světové obchodní organizace ve vztahu k ES - část I. Problematické aspekty členství ES a jeho jednotlivých členských států. Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, roč. 2008, 7-8, s. 23-33. ISSN 1210-8278.
 123. VALDHANS, Jiří a Petra MYŠÁKOVÁ. K právním aspektům Světové obchodní organizace ve vztahu k ES - část II. Skutečné pomezí práce ES/EU a WTO. Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, roč. 2008, č. 9, s. 20-29. ISSN 1210-8278.
 124. VALDHANS, Jiří a Petra MYŠÁKOVÁ. K právním aspektům Světové obchodní organizace ve vztahu k ES - část III. Aspekty koncepce přímého účinku práva WTO na teritoriu ES. Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, roč. 2008, č. 10, s. 2-13. ISSN 1210-8278.
 125. VALDHANS, Jiří a Petra MYŠÁKOVÁ. K právním aspektům Světové obchodní organizace ve vztahu k ES - část IV. Přímý účinek práva WTO na teritoriu ES - judikatura. Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 16-27. ISSN 1210-8278.
 126. VALDHANS, Jiří a Petra MYŠÁKOVÁ. K právním aspektům Světové obchodní organizace ve vztahu k ES - část V. Právní povaha rozhodnutí WTO. Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, roč. 2008, č. 12, s. 2-10. ISSN 1210-8278.
 127. VALDHANS, Jiří. Náhrada škody v režimu Vídeňské úmluvy. Právní fórum. Praha: ASPI, 2008, roč. 2008, č. 8, s. 342-350. ISSN 1214-7966.
 128. NOVÝ, Zdeněk. Procedural efficiency vis-a-vis conflictual justice. In VALDHANS, Jiří, David SEHNÁLEK, Jan NECKÁŘ a Michal RADVAN. Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. 236 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 129. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Real estate from the perspective of Czech private international law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 73-80. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 130. VALDHANS, Jiří a Petra MYŠÁKOVÁ. Rome I and Rome II Regulations. Alies or Enemies? In Dny práva - 2008 - Days of Law. I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 822-829. ISBN 978-80-210-4733-4.
 131. 2007

 132. SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC a Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2.
 133. VALDHANS, Jiří a Klára SVOBODOVÁ. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních. Část IV. Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora. Právní fórum. Praha: ASPI, 2007, roč. 4, č. 5, s. 153-162. ISSN 1214-7966.
 134. VALDHANS, Jiří a Kateřina ŘÍHOVÁ. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních. Část V. Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora. Právní fórum. Praha: ASPI, 2007, roč. 4, č. 6, s. 193-200. ISSN 1214-7966.
 135. VALDHANS, Jiří a Kateřina ŘÍHOVÁ. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních. Část VI. Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora. Právní fórum. Praha: ASPI, 2007, roč. 4, č. 7, s. 233-240. ISSN 1214-7966.
 136. VALDHANS, Jiří a Klára SVOBODOVÁ. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních. Část VII. Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora. Právní fórum. Praha: ASPI, 2007, roč. 4, č. 8, s. 269-278. ISSN 1214-7966.
 137. VALDHANS, Jiří a Kateřina ŘÍHOVÁ. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních. Část VIII. Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora. Právní fórum. Praha: ASPI, 2007, roč. 4, č. 9, s. 305-316. ISSN 1214-7966.
 138. RADVAN, Michal a Jiří VALDHANS. PFAMEI 2007 : Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace : Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 63 s. ISBN 978-80-210-4286-5.
 139. RADVAN, Michal a Jiří VALDHANS. PFAMEI 2007 : Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace : Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 500 s. ISBN 978-80-210-4287-2.
 140. LASÁK, Jan a Ladislav VYHNÁNEK. Právní jistota a promlčená zástavní práva. In SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL a Pavel KANDALEC. Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 99-108. ISBN 978-80-210-4430-2.
 141. LASÁK, Jan. Přeshraniční fúze obchodních společností v komunitárním kontextu. In RADVAN, Michal a Jiří VALDHANS. PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace - Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4286-5.
 142. LASÁK, Jan. Přeshraniční fúze obchodních společností v komunitárním kontextu. In RADVAN, Michal a Jiří VALDHANS. PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace - Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD-ROM). 1. vyd. Brno: Masarykovi univerzita, 2007. 9 s. ISBN 978-80-210-4287-2.
 143. MYŠÁKOVÁ, Petra a Jiří VALDHANS. Přímý účinek práva WTO v ES. In PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 8 s. ISBN 978-80-210-4287-2.
 144. MYŠÁKOVÁ, Petra a Jiří VALDHANS. Přímý účinek práva WTO v ES. In PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita Právnická fakulta, 2007. s. 36-36, 63 s. ISBN 978-80-210-4286-5.
 145. VALDHANS, Jiří a Petra MYŠÁKOVÁ. Přímý účinek práva WTO v ES z pohledu ESD. In Efektivnost právních předpisů pro zvýšení konkurenceschopnosti v ekonomice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 174-181, 182 s. ISBN 978-80-248-1553-4.
 146. VALDHANS, Jiří a Petra MYŠÁKOVÁ. Theoretical Starting Points Of The Direct Effect Of WTO Law In EC/EU. In Days of Public Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1084-1090, 1275 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
 147. VALDHANS, Jiří. "Tort" jako příčina vzniku mimosmluvní odpovědnosti. 2007.
 148. VALDHANS, Jiří. Uznávání kvalifikací. In ECTS Credits/ECTS Label. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 58-80, 22 s. ISBN 978-80-210-4441-8.
 149. 2006

 150. VALDHANS, Jiří. Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část XIII. návrh nařízení o právu rozhodném pro mimosoudní závazky. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2006, Roč. 3, č. 2, s. 33-39. ISSN 1214-7966.
 151. VALDHANS, Jiří. Kolizní problematika odpovědnosti za výrobek, nekalosoutěžního jednání a odpovědnosti za výrobek. In Sborník příspěvků VIII. ročníku mezinárodní konference EKF VŠB - TU Ostrava 2006. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 193 + CD. ISBN 80-248-1013-1.
 152. VALDHANS, Jiří. "Tort" jako příčina vzniku mimosmluvní odpovědnosti. In Sborník příspěvků IX. ročníku mezinárodní konference EKF VŠB - TU Ostrava 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 978-80-248-1324-0.
 153. VALDHANS, Jiří. Unifikace kolizní problematiky deliktů v rámci komunitárního práva. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 408-419. ISBN 80-210-4182-X.
 154. VALDHANS, Jiří. Vymahatelnost obchodně-právních vztahů v rámci ES. In Změny právní úpravy a jejich dopadny na ekonomiku. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4082-3.
 155. 2005

 156. VALDHANS, Jiří. Conflict Rules of Non-contractual Obligations in the EU. International and Comparative Law Review. 2005, roč. 5, č. 15, s. 61-68. ISSN 1213-8770.
 157. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část III. : Nařízení č. 44/2001 (ES) o příslušnosti a uznání a vykonatelnosti rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních základní pravidlo o pravomoci, speciální pravomoc. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2005, Roč. 2, č. 4, s. 121-126. ISSN 1214-7966.
 158. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část III. : Nařízení č. 44/2001 (ES) o příslušnosti a uznání a vykonatelnosti rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních základní pravidlo o pravomoci, speciální pravomoc. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2005, Roč. 2, č. 4, s. 121-126. ISSN 1214-7966.
 159. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část IV. : Nařízení č. 44/2001 (ES) o příslušnosti a uznání a vykonatelnosti rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních základní pravidlo o pravomoci, speciální pravomoc. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2005, Roč. 2, č. 4, s. 121-126. ISSN 1214-7966.
 160. VALDHANS, Jiří a Barbora PAVLOVÁ. Evropský justiční prostor ve věcech civilních. Část IV. Speciální pravomoci podle nařízení Rady ES č. 44/2001/ES. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2005, Roč. 2., č. 5, s. 161-167. ISSN 1214-7966.
 161. 2004

 162. VALDHANS, Jiří. Evropský vývoj mimosmluvní odpovědnosti a budoucnost české úpravy. In Sborník výzkumných prací "ČR - členský stát EU a právní otázky s tím související". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. 174 s. ISBN 80-248-0741-6.
 163. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Karel STŘELEC, David SEHNÁLEK a Jiří VALDHANS. Mezinárodní obchodní transakce : multimediální učební text. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 103 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 5. + CD. ISBN 80-210-3575-7.
 164. 2003

 165. VALDHANS, Jiří. Eurokonformita českého obchodního práva. Právník. Praha: Academia, 2003, Roč. 142, č. 5, s. 832-835. ISSN 0324-7007.
 166. VALDHANS, Jiří. Prodlení s plněním peněžitých závazků a dlouhé platební lhůty EU. Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2003, Roč. 12, č. 9, s. 15-20. ISSN 1211-8278.
 167. 2001

 168. VALDHANS, Jiří a Dana ŠRAMKOVÁ. Pojednání o problematice ustanovení § 261 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, roč. 9, č. 1, s. 98-103. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 6. 2021 21:30