Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Greek as an SAE language: developing on the micro-orientation perspective. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Poland: Jagiellonian University Press, 2024, roč. 141, č. 1, s. 19-35. ISSN 1897-1059. doi:10.4467/20834624SL.24.002.19312.

  2023

  1. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. členka redakční rady časopisu Byzantinoslavica. Byzantinoslavica, 2023. ISSN 0007-7712.
  2. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. External possessor construction in Medieval Greek vernacular sources. In 25th Annual Mediterranean Studies Association International Congress (Masaryk University, Brno, Czech Republic, 31 May - 3 June, 2023). 2023.
  3. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Prochorimena ellinika gia klasikous filologous. In Modern Greek for Classicists (University of Athens, Department of Communication and Media Studies, Athens 2–7 July 2023). 2023.
  4. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Šéfredaktorka časopisu Neograeca Bohemica. Neograeca Bohemica, 2023. ISSN 1803-6414.
  5. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Vladimír Sís kai Andaes Ellas: i istoria mias mystiriodous metafrasis. In Metafrasi kai krisi. Diethnis epistimoniki imerida. (Translation and crisis. International scientific workshop), 20 October 2023, Taras Shevchenko National University of Kyiv. 2023.

  2022

  1. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. členka redakční rady časopisu Byzantinoslavica. Byzantinoslavica, 2022. ISSN 0007-7712.
  2. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Oi metafrastikes proseggiseis tis ellinikis kai tsechikis logotechnias stis aparches tou 20ou aiona. In VI Congreso de Neohelenistas de la Península Ibérica y de América Latina (Barcelona, 5-7 Octobre). 2022.
  3. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Řečtina v jazykových svazech : historiografické a metodologické poznámky. Neograeca Bohemica. Brno: Česká společnost novořeckých studií, 2022, roč. 22, č. 1, s. 81-108. ISSN 1803-6414. doi:10.5817/NGB2022-1-4.
  4. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Šéfredaktorka časopisu Neograeca Bohemica. Neograeca Bohemica, 2022. ISSN 1803-6414.
  5. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina a Nicole VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ. Ta nea ellinika stin Kentriki kai Anatoliki Evropi : imerida afieromeni sti syzitisi gia to mellon ton neoellinikon spoudon stis evropaikes chores. 2022.
  6. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. The position of Greek in Standard Average European Sprachbund. In 42nd Annual Meeting of the Department of Linguistics of the School of Philology, Aristotle University of Thessaloniki. 2022.
  7. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina a Vít BOČEK. Thomason, Sarah G. Eisagogi sti glossiki epafi. Metafrasi Nikos Liosis. Thessaloniki: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, Institouto Neoellinikon Spoudon, 2019. (recenze). Neograeca Bohemica. Brno: Česká společnost novořeckých studií, 2022, roč. 22, s. 153-156. ISSN 1803-6414. doi:10.5817/NGB2022-1-9.

  2021

  1. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. členka redakční rady časopisu Byzantinoslavica. Byzantinoslavica, 2021. ISSN 0007-7712.
  2. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Dariya Rafiyenko–Ilja A. Seržant (eds.), Postclassical Greek: Contemporary Approaches to Philology and Linguistics (= Trends in Linguistics. Studies and Monographs, 335) De Gruyter Mouton: Berlin–Boston 2020, 339 p., ISBN 978-3-11-067672-3 (recenze). Byzantinoslavica. Praha: Euroslavica, 2021, roč. 79, 1-2, s. 277-282. ISSN 0007-7712.
  3. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. "Jediným cizím jazykem v Řecku je katharevusa": jazyková otázka v Řecku 19. a 20. století. In XXIX. Letní škola klasických studií: Odi profanum volgus et arceo? (Horatius, Carmen III,1): Lidové a populární v antice a v její recepci (Univerzitní centrum Telč, 1.-4. 7. 2021). 2021.
  4. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Negace v řečtině: záporová shoda jako areálový rys. In Vědecký den ÚKS (Brno, 19. 11. 2021) - Týden humanitních věd FF MU 2021. 2021.
  5. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Řečtina a standardní průměrná evropština: otázky historické interpretace. In 8. byzantologický den (1. 10. 2021, Univerzita Palackého v Olomouci). 2021.
  6. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Šéfredaktorka časopisu Neograeca Bohemica. Neograeca Bohemica, 2021. ISSN 1803-6414.
  7. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Za vším hledej ženu: Charikleia Šťastná jako první překladatelka z češtiny do novořečtiny. Neograeca Bohemica. Brno: Česká společnost novořeckých studií, 2021, roč. 21, s. 83-90. ISSN 1803-6414. doi:10.5817/NGB2021-1-10.

  2020

  1. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. členka redakční rady časopisu Byzantinoslavica. Byzantinoslavica, 2020. ISSN 0007-7712.
  2. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina a Simone SUMELIDU. Jak se naučit novořecky: příručky pro výuku novořečtiny v České republice. In Mezinárodní den řeckého jazyka pod záštitou Katedry klasickej a semitskej filológie FF Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenskej spoločnosti novogréckych štúdií a Velvyslanectva Helénskej republiky v SR. 2020.
  3. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Modern Greek and SAE linguistic area. In Bubenik, Vit; Drinka, Bridget; Hewson, John; Šefčík, Ondřej. Exploring Universals of Tense and Aspect : Proceedings of the Colloquium at Masaryk University Brno, 22-24 June 2016. Hamburg: Baar-Verlag, 2020. s. 83-99. ISBN 978-3-935536-44-8.
  4. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Šéfredaktorka časopisu Neograeca Bohemica. Neograeca Bohemica, 2020. ISSN 1803-6414.
  5. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Šéfredaktorka časopisu Neograeca Bohemica. Neograeca Bohemica, 2020. ISSN 1803-6414.

  2019

  1. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. členka redakční rady časopisu Byzantinoslavica. Byzantinoslavica, 2019. ISSN 0007-7712.
  2. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Šéfredaktorka odborného recenzovaného časopisu Neograeca Bohemica. Neograeca Bohemica, 2019. ISSN 1803-6414.
  3. DOSTÁLOVÁ, Růžena, Aikaterini FRANC, Simone SUMELIDU a Kateřina BOČKOVÁ LOUDOVÁ. Základní kurz novořeckého jazyka. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Brno: Tribun EU, 2019. 526 s. ISBN 978-80-263-1478-3.

  2018

  1. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Představy o vztahu češtiny a řečtiny v klasické filologii 19. a počátku 20. století. In BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila; JURÍKOVÁ, Erika; GRUSKOVÁ, Jana. Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 354-364. ISBN 978-80-223-4626-9.

  2016

  1. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. I katigoria ton morion sta vyzantina grammatika egchiridia : I ametavliti paradosi. In Solti, Dora E. Studia Hellenica. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium, 2016. s. 35-47. ISBN 978-615-5371-69-1.
  2. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Modern Greek and SAE linguistic area. In Colloquium Towards Universal of Tense and Aspect, 22-24 June 2016, Brno. 2016.
  3. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Představy o vztahu češtiny a řečtiny v klasické filologii 19. a počátku 20. století. In Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Medzinárodná konferencia pri príležitosti sedemdesiatin profesora Daniela Škovieru, 18.–19. November 2016, Bratislava. 2016.
  4. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Storia e storie della lingua greca. A cura di Caterina Carpinato e Olga Tribulato (eds.). Venezia, Edizioni Ca' Foscari 2014 (= Antichistica 5: Filologia e letteratura 1), ISBN 978-88-97735-87-8, pp. 263. (recenze). Byzantinoslavica. Praha: Euroslavica, 2016, roč. 74, 1-2, s. 267-270. ISSN 0007-7712.

  2015

  1. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o. Gramatika současné řečtiny. Brno: Lingea s.r.o., 2015, 202 str. ISBN 978-80-87471-96-8. Brno: Česká společnost novořeckých studií, z.s., 2015. 4 s. Neograeca Bohemica 15, s. 131-134. ISSN 1803-6414.
  2. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. členka Českého národního byzantologického komitétu (AVČR). Český národní byzantologický komitét, 2015.
  3. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Členka interní redakční rady. Byzantinoslavica – Revue internationale des études byzantines, 2015. ISSN 0007-7712.
  4. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. I katigoria ton morion sta vyzantina grammatika egchiridia: I ametavliti paradosi. In Byzanz und das Abendland IV. Studia Byzantino-Occidentalia: Gallica - Italica - Germanica - Graeca, Budapest, 23-27 November 2015. 2015.
  5. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. managing editor. Neograeca Bohemica, 2015. ISSN 1803-6414.
  6. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina a Markéta KULHÁNKOVÁ. Obituary note: Růžena Dostálová (Bratislava April 22, 1924 – Prague August 18, 2014). Praha: Slovanský ústav AVČR, 2015. 4 s. Byzantinoslavica 73/1-2, 2015, str. 195-198. ISSN 0007-7712.
  7. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Vymětalová, Karla. Bibliografie článků klasických filologů ve výročních zprávách středních škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za léta 1850–1938. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 4 s. Graeco-Latina Brunensia, roč. 20, č. 2, s. 219-222. ISSN 1803-7402.

  2014

  1. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Kriarasovo století. Brno: Česká společnost novořeckých studií, 2014. 5 s. Neograeca Bohemica 14, 106-110. ISSN 1803-6414.
  2. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. On the Category of Particles in Byzantium. In Hinterberger, Martin. The Language of Byzantine Learned Literature. Turnhout, Belgium: Brepols, 2014. s. 147-169. Studies in Byzantine History and Civilization 9. ISBN 978-2-503-55237-8.
  3. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Particles (Formal Features). In Giannakis, Georgios K. Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (3 vols). Leiden: Brill, 2014. s. 24-31. ISBN 978-90-04-22597-8.
  4. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Zaniklé (?) novořecké dialekty. In Cyklus přednášek České společnosti novořeckých studií. 2014.

  2013

  1. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Dagmar Muchnová. Entre conjonction, connecteur et particule: le cas de epeí en grec ancien. Étude syntaxique, sémantique et pragmatique (Acta Universitatis Carolinae – Philologica Monografia 163). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2011, 206 str. Praha: ÚŘLS FF UK, 2013. 2 s. Auriga - Zprávy Jednoty klasických filologů 55/2, str. 107-108. ISSN 1211-3379.

  2012

  1. LOUDOVÁ, Kateřina a Vít BOČEK. Alois Koudelka (1861–1942) a rumunská literatura. Romano-Bohemica. Journal for Central European Studies. 2012, roč. 1, -, s. 99-106. ISSN 2284-7014.
  2. LOUDOVÁ, Kateřina. Czech journey to modern Greece. In Aleksejeva, Brigita; Lams, Ojars; Rumniece, Ilze. Hellenic Dimension : Materials of the Riga 3rd International Conference of Hellenic Studies. Riga: University of Latvia, 2012. s. 195-202. ISBN 978-9984-45-469-6.
  3. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. David Holton, Peter Mackridge & Irene Philippaki-Warburton. Revised by Vassilios Spyropoulos. Greek: A Comprehensive Grammar. 2nd edition. London – New York: Routledge, 2012, 648 str. ISBN 978-0-415-59202-4. Brno: Česká společnost novořeckých studií, 2012. 3 s. Neograeca Bohemica 12, str. 80-82. ISSN 1803-6414.

  2011

  1. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Byzantské gramatiky jako strážkyně antické tradice. In Slovanský ústav AVČR, Valentinská 1, Praha. 2011.
  2. LOUDOVÁ, Kateřina. "I Ellines protimoun mia palia leksi apo mia neoteri." Sinkrusi tavtotiton anamesa sta ellinika kai slavika. In Dimadis, Konstantinos A. Proceedings of the 4th European Congress of Modern Greek Studies (Granada, 9-12 September 2010) : Identities in the Greek world (from 1204 to the present day), 5 vols. Athens: European Society of Modern Greek Studies, 2011. s. 333-341. ISBN 978-960-99699-5-6.
  3. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. "Kai poiou merous logou esti? Syndesmou. Ti esti syndesmos?". In 32nd Annual Meeting of the Department of Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki. 2011.
  4. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina a Irena RADOVÁ. Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků (4.–5. 11. 2011, Masarykova univerzita, Brno). 2011.
  5. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Neogrecista Alois Koudelka (1861–1942) – vzpomínka při příležitosti 150. výročí jeho narození. Neograeca Bohemica. Brno: Česká společnost novořeckých studií, 2011, -, č. 11, s. 131-134. ISSN 1803-6414.
  6. LOUDOVÁ, Kateřina. On the category of particles in Byzantium. In International Workshop on the Byzantine Learned Language (University of Cyprus, Department of Byzantine and Modern Greek Studies Nicosia, March 18th 2011). 2011.
  7. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Parapléromatikoi syndesmoi: příspěvek antických a byzantských gramatiků ke genezi kategorie částic. In Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků (4.–5. 11. 2011, Masarykova univerzita, Brno). 2011.
  8. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina. Vladimír Vavřínek (s autorskou spoluprací Petra Balcárka), Encyklopedie Byzance, Slovanský ústav AVČR, Libri, Praha 2011. 550 s., ISBN 978-80-7277-485-2. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, Praha / Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze, 2011. 2 s. Studia mediaevalia Bohemica 3, č. 2, str. 327-328. ISSN 1804-0977.

  2010

  1. LOUDOVÁ, Kateřina. BAKKER, STÉPHANIE – WAKKER, GERRY [EDS.]. Discourse Cohesion in Ancient Greek. Leiden & Boston: Brill, 2009, 284p. ISBN 978–90–04–17472–6. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 3 s. Graeco-Latina Brunensia 15/1, 2010. ISSN 1803-7402.
  2. LOUDOVÁ, Kateřina. "I Ellines protimoun mia palia leksi apo mia neoteri." Sinkrusi tavtotiton anamesa sta ellinika kai slavika. In Identities in the Greek world (from 1204 to the present day), Granada (9. - 10. September 2010). 2010.
  3. LOUDOVÁ, Kateřina. Johannes Malalas: Weltchronik Übersetzt von Johannes THURN (†) und Mischa MEIER (bearb.) mit einer Einleitung von Claudia DROSIHN, Mischa MEIER und Stefan PRIWITZER und Erläuterungen von Claudia DROSIHN, Katharina ENDERLE, Mischa MEIER und Stefan PRIWITZ. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2010. 4 s. Byzantinoslavica 68/1-2, 2010. ISSN 0007-7712.

  2009

  1. LOUDOVÁ, Kateřina. Cohesive textual means in Early Byzantine Chronicles as a Mirror of the Language Register. In Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 189-202, 13 s. ISBN 978-80-210-4944-4.
  2. LOUDOVÁ, Kateřina. Česká cesta do nového Řecka a zase zpátky aneb Proč řecký osel nezahýbá vpravo, in: Markéta Kulhánková - Kateřina Loudová, Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. In Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. 1. vyd. Brno: Host, 2009. s. 210-221. ISBN 978-80-7294-320-3.
  3. KARLÍK, Petr. Diachrone Analyse der tschechischen Konstruktion des Typs Je vidět Sněžku. In LOUDOVÁ, Kateřina a Marie ŽÁKOVÁ. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 133-144, 367 s. ISBN 978-80-210-4944-4.
  4. LOUDOVÁ, Kateřina. Discourse Markers in Early Byzantine Narrative Prose. In Proceedings of the 29th Annual Meeting of the Department of Linguistics, School of Philology, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki (10-11 May 2008, Thessaloniki). 1. vyd. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2009. s. 296-312. ISBN 978-960-231-133-2.
  5. LOUDOVÁ, Kateřina a Marie ŽÁKOVÁ. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 374 s. ISBN 978-80-210-4944-4.
  6. LOUDOVÁ, Kateřina. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics (Brno, 28.9. - 1.10. 2008). Auriga - ZJKF. Paha, 2009, roč. 51, -, s. 106-107. ISSN 1211-3379.
  7. KULHÁNKOVÁ, Markéta a Kateřina LOUDOVÁ. Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. Brno: Host, 2009. 341 s. ISBN 978-80-7294-320-3.
  8. LOUDOVÁ, Kateřina. I tsechiki poria pros to neotero ellinismo. In International Quadrennial Conference. Hellenic Dimension: Studies in Language, Literature and Culture. 2009.
  9. LOUDOVÁ, Kateřina. 'Nynější nové řečtině netřeba se učit.' Novořečtina v českých cestopisných zprávách přelomu 19. a 20. století. Neograeca Bohemica. Brno: Česká společnost novořeckých studií, o.s, 2009, roč. 9, -, s. 41-49., 9 s. ISSN 1803-6414.
  10. LOUDOVÁ, Kateřina. On functional analysis of Greek sentence structure. In Daniel Škoviera. Graecolatina et Orientalia. Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského 31-32. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2009. s. 55-65. ISBN 978-80-223-2757-2.
  11. LOUDOVÁ, Kateřina. Pozice osobních příklonných zájmen v raně byzantských textech. In Byzantská revue 2009. 1. vyd. Neuveden: Prešovská univerzita v Prešove, 2009. s. 89-104. ISBN 978-80-555-0036-2.
  12. LOUDOVÁ, Kateřina. Proseggisi metaksy ton Neoellinikon, Klasikon kai Byzantinon Spoudon stin Tsexia. In Proceedings of the first worldwide conference on Greek studies (Athens, 3-5 July 2008).- http://neoellinikesspoudes.elladastonkosmo.gr/files/BIBLIO%20PRAKTIKWN1.pdf. Athens: City of Athens, 2009. s. 238-241.
  13. KOSEK, Pavel. Wortstellung der pronominalen Klitika in der tschechischen Sprache der Barock-Periode. In LOUDOVÁ, Kateřina a Marie ŽÁKOVÁ. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 169-188, 367 s. ISBN 978-80-210-4944-4.

  2008

  1. LOUDOVÁ, Kateřina. Cohesive textual means in Early Byzantine chronicles. In Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 2008.
  2. LOUDOVÁ, Kateřina. Discourse Markers in Early Byzantine Narrative Prose. In 29th Annual Meeting of the Department of Linguistics, School of Philology, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki (10-11 May 2008, Thessaloniki). 2008.
  3. LOUDOVÁ, Kateřina. Proseggisi metaksy ton Neoellinikon, Klasikon kai Byzantinon Spoudon stin Tsexia. In First worldwide conference on Greek studies (Athens, 3-5 July 2008).- http://neoellinikesspoudes.elladastonkosmo.gr/. 2008.

  2007

  1. LOUDOVÁ, Kateřina. On Functional Analysis of Greek Sentence Structure. In The Aspects of Linguistics in Classical Philology (Bratislava, 13 – 15 April 2007). 2007.

  2006

  1. LOUDOVÁ, Kateřina. Problém jazykového registru v kronice Ióanna Malala. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univezita, 2006. s. 62-69. ISBN 80-210-3969-8.
  2. LOUDOVÁ, Kateřina. Word Order Variation in John Malalas’ Chronicle. In Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 175-182. ISBN 80-210-4069-6.

  2005

  1. LOUDOVÁ, Kateřina. A few notes on the language of John Malalas' Chronicle. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, LIV, N 10, -, s. 57-67. ISSN 1211-6335.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 16:56