Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. JOHANISOVÁ, Naděžda, Lucie SOVOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. Eco-social enterprises : ethical business in a post-socialist context. In J.K. Gibson-Graham, Kelly Dombroski, eds. The Handbook of Diverse Economies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020. s. 65-73. ISBN 978-1-78811-995-5. doi:10.4337/9781788119962.00014.
 2. JOHANISOVÁ, Naděžda a Eva FRAŇKOVÁ. Jak scelit pukající svět : Energie, příroda, kapitalismus a "jiné" ekonomiky. In Pavel Barša, Martin Dokupil Škabraha. Za hranice kapitalismu. 1. vyd. Praha: Rybka Publishers, 2020. s. 175-196. ISBN 978-80-87950-74-6.
 3. 2018

 4. DOSTALÍK, Jan, Lucie SOVOVÁ, Lucie MIOVSKÁ, Zbyněk ULČÁK, Radoslava KRYLOVÁ, Lukáš KALA, Vojtěch PELIKÁN a Eva FRAŇKOVÁ. Metodika hodnocení městských produkčních a zahradních ploch (MEZA). 2018.
 5. FRAŇKOVÁ, Eva a Claudio CATTANEO. Organic farming in the past and today : sociometabolic perspective on a Central European case study. Regional Environmental Change. Heidelberg: Springer, 2018, roč. 18, č. 4, s. 951-963. ISSN 1436-3798. doi:10.1007/s10113-016-1099-8.
 6. FRAŇKOVÁ, Eva, Petra FRANCOVÁ a Naděžda JOHANISOVÁ. Social enteprises in the Czech Republic : context, practice ad approaches. In Fekete Eva G., Nagy Zoltán, Lipták Katalin, Kiss Julianna. Szociális és szolidáris gazdaság a poszt-szocialista perifériákon. Miskolc: Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, 2018. s. 369-387. ISBN 978-963-358-161-2.
 7. FRAŇKOVÁ, Eva. Sociální metabolismus - jak měřit vztah přírody a společnosti? Geografické rozhledy. Praha: Česká geografická společnost, 2018, roč. 27, č. 4, s. 28-31. ISSN 1210-3004.
 8. 2017

 9. SINGH, Simron Jit, Willi HAAS a Eva FRAŇKOVÁ. Conclusions : Promises and Challenges for Sustainable Agri-food Systems. In Fraňková Eva, Haas Willi, Singh Simron J. (Eds.). Socio-Metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems. Cham: Springer, 2017. s. 345-356. Human-Environment Interactions, vol. 7. ISBN 978-3-319-69235-7. doi:10.1007/978-3-319-69236-4_12.
 10. JOHANISOVÁ, Naděžda a Eva FRAŇKOVÁ. Eco-social enterprises. In Spash, Clive L. Routledge handbook of ecological economics : Nature and society. London: Routledge, 2017. s. 507-516. Routledge International Handbooks. ISBN 978-1-138-93151-0.
 11. FRAŇKOVÁ, Eva a Claudio CATTANEO. Food, Feed, Fuel, Fibre and Finance : Looking for Sustainability Halfway Between Traditional Organic and Industrialised Agriculture in the Czech Republic. In Fraňková Eva, Haas Willi, Singh Simron J. (Eds.). Socio-Metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems. Cham: Springer, 2017. s. 193-229. Human-Environment Interactions, vol. 7. ISBN 978-3-319-69235-7. doi:10.1007/978-3-319-69236-4_7.
 12. FRAŇKOVÁ, Eva, Willi HAAS a Simron Jit SINGH. Introduction : Key Concepts, Debates and Approaches in Analysing the Sustainability of Agri-Food Systems. In Fraňková Eva, Haas Willi, Singh Simron J. (Eds.). Socio-Metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems. Cham: Springer, 2017. s. 1-24, 25 s. Human-Environment Interactions, vol. 7. ISBN 978-3-319-69235-7. doi:10.1007/978-3-319-69236-4_1.
 13. FRAŇKOVÁ, Eva a Claudio CATTANEO. Organic farming in the past and today in a Central European case study. In 12TH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ECOLOGICAL ECONOMICS: ECOLOGICAL ECONOMICS IN ACTION: BUILDING A REFLECTIVE AND INCLUSIVE COMMUNITY. 2017.
 14. FRAŇKOVÁ, Eva, Willi HAAS a Simron Jit SINGH. Socio-Metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems. Německo: Springer International Publishing, 2017. 364 s. Human-Environment Interactions, sv. 7. ISBN 978-3-319-69235-7. doi:10.1007/978-3-319-69236-4.
 15. DOSTALÍK, Jan, Radoslava KRYLOVÁ, Lukáš KALA, Lucie SOVOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Zbyněk ULČÁK a Eva FRAŇKOVÁ. Specializovaná mapa vybraných brněnských zahrádkářských lokalit. 2017.
 16. 2016

 17. BINKA, Bohuslav, Barbora ČERNÍK BAKOŠOVÁ, Jan ČINČERA, Jan DOSTALÍK, Dominika GROHMANN, Dominik GROHMANN, Eva FRAŇKOVÁ, Jakub JIRKŮ, Naďa JOHANISOVÁ, Jan KRAJHANZL, Radoslava KRYLOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ, Hana LIBROVÁ, Tereza NÁHLÍKOVÁ, Petra NĚMCOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Ivan PROUZA, Kateřina REZKOVÁ, Lucie SOVOVÁ, Karel STIBRAL, Renata SVOBODOVÁ, Zbyněk ULČÁK, Martin VYHNAL a Pavla ZAČALOVÁ. Krajinou environmentálních studií II. Populárně-naučné texty vyučujících a studentů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 170 s. ISBN 978-80-210-8336-3.
 18. FRAŇKOVÁ, Eva a Claudio CATTANEO. Looking for sustainability halfway through: Energy and organic small-scale farming systems in the Czech Republic. Canada, 2016. s. 1-4.
 19. DOSTALÍK, Jan, Lucie SOVOVÁ, Soňa MALÁ, Eva FRAŇKOVÁ, Lukáš KALA, Vojtěch PELIKÁN a Zbyněk ULČÁK. Pilotní specializovaná mapa pro analýzu vybraných brněnských zahrádkových lokalit. 2016.
 20. 2015

 21. DANĚK, Petr, Petr JEHLIČKA, Naděžda JOHANISOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. Beyond coping strategies: motivation for food self-provisioning and sharing in the Czech Republic. 2015.
 22. FRAŇKOVÁ, Eva a Naděžda JOHANISOVÁ. Koncept udržitelného nerůstu a nerůstové hnutí v Evropě. In Jan Vávra, Miloslav Lapka, Eva Cudlínová. Ekonomika v souvislostech. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015. s. 82-101. Varia, 36. svazek. ISBN 978-80-7308-571-1.
 23. FRAŇKOVÁ, Eva. Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba z blízka. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 218 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-7740-9.
 24. FRAŇKOVÁ, Eva. Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba z blízka. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. 218 s. ISBN 978-80-210-7740-9.
 25. JEHLIČKA, Petr, Naděžda JOHANISOVÁ, Eva FRAŇKOVÁ a Petr DANĚK. Post-socialist sharing economy: home grown food and informal distribution networks. In XXVI Congress of the European Society for Rural Sociology. 2015.
 26. FRAŇKOVÁ, Eva. Quest for sustainable food production: Conceptual framework for studying social and financial metabolism of local food systems. In Miloslav Lapka, Martin Pech, Martina Matějčková. Proceedings of the 9th International Scientific Conference INPROFORUM: Common challenges - Different solutions - Mutual dialogue. České Budějovice: Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice, 2015. s. 47-53. ISBN 978-80-7394-536-7.
 27. DANĚK, Petr, Petr JEHLIČKA, Naděžda JOHANISOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. Rendering actually existing economic alternatives visible: post-socialist sharing networks in Czechia. In Annual International Conference 2015 of the Royal Geographical Society with the Institute of British Geographers ‘Geographies of the Anthropocene’. 2015.
 28. JOHANISOVÁ, Naděžda, Eva FRAŇKOVÁ a Zuzana FILIPOVÁ. Rozvoj jako ničení, obrana či obnova občiny? In Horký-Hlucháň Ondřej, Tomáš Profant. Mimo Sever a Jih: rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2015. s. 102-129. ISBN 978-80-87558-18-8.
 29. JEHLIČKA, Petr, Naděžda JOHANISOVÁ, Eva FRAŇKOVÁ a Petr DANĚK. The Sharing Economy?: Informal Economic Practices in the Post-socialist Countryside. In British Association for Slavonic and East European Studies, annual conference. 2015.
 30. 2014

 31. JOHANISOVÁ, Naděžda, Eva FRAŇKOVÁ, Stanislav KUTÁČEK a Nikola FOUSKOVÁ. Sborník ze semináře Otevřený prostor: Růst či nerůst. první. Brno: Katedra environmentálních studií FSS a Trast pro ekonomiku a společnost, 2014. s. 7-82, 82 s. ISBN 978-80-905331-0-3.
 32. JOHANISOVÁ, Naděžda, Petr DANĚK, Eva FRAŇKOVÁ a Petr JEHLIČKA. The potential of heterodox economic spaces and of commons regimes in a no-growth economy. In 16th Confernce of the Association for Heterodox Economics, University of Greenwich, London. 2014.
 33. JEHLIČKA, Petr, Petr DANĚK, Naděžda JOHANISOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. The Unbearable Rightness of Sharing: Informal Economic Practices in Post-socialist Central Europe. In Regional Conference of IGU, Krakow. 2014.
 34. FRAŇKOVÁ, Eva, Jan FOUSEK, Lukáš KALA a Jan LABOHÝ. Transaction network analysis for studying Local Exchange Trading Systems (LETS): Research potentials and limitations. Ecological Economics. 2014, roč. 107, November 2014, s. 266-275. ISSN 0921-8009. doi:10.1016/j.ecolecon.2014.09.009.
 35. 2013

 36. JOHANISOVÁ, Naděžda, Eva FRAŇKOVÁ a Stanislav KUTÁČEK. Aby peníze dávaly smysl. 2013.
 37. JOHANISOVÁ, Naděžda a Eva FRAŇKOVÁ. Eco-social enterprises in practice and theory - A radical versus mainstream view. In Anastasiadis, Maria. ECO-WISE-Social Enterprises as Sustainable Actors. Brenen: Europaischer Hochschulverlag GmbH, 2013. s. 110-129. 1ed. Studies in Comparative Social Pedagogies and International Social Work and Social Policy, Vol. XVI. ISBN 978-3-86741-893-5.
 38. KALA, Lukáš, Eva FRAŇKOVÁ, Jan LABOHÝ a Jan FOUSEK. LET’S START NEW A LETS: LEARNING FROM A CASE-STUDY INVESTIGATION IN BRNO, CZECH REPUBLIC. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 8, č. 4, s. 1-10. ISSN 1802-3061.
 39. FRAŇKOVÁ, Eva, Vilém PAŘIL a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Lokální multiplikátor a udržitelnost obce Hostětín. 2013.
 40. FRAŇKOVÁ, Eva. Ničí práce svět? aneb podoby práce v post-fosilním věku. In Fórum sociální práce. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze, 2013. s. 73-76. ISSN 1804-3070.
 41. JOHANISOVÁ, Naděžda, Tim CRABTREE a Eva FRAŇKOVÁ. Social enterprises and non-market capitals: a path to degrowth? Journal of Cleaner Production. ELSEVIER, 2013, roč. 38, leden, s. 7-16. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2012.01.004.
 42. FRAŇKOVÁ, Eva a Naděžda JOHANISOVÁ. Udržitelný nerůst. Nový zastřešující koncept v environmentální argumentaci? Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2013, roč. 10, č. 1, s. 13-34. ISSN 1214-813X.
 43. 2012

 44. FRAŇKOVÁ, Eva a Naděžda JOHANISOVÁ. Economic Localization Revisited. Environmental Policy and Governance. John Wiley & Sons and ERP Environment, 2012, Vol. 22, Issue 5, s. 307-321. ISSN 1756-932X. doi:10.1002/eet.1593.
 45. JOHANISOVÁ, Naděžda a Eva FRAŇKOVÁ. Ekonomický růst a jeho environmentální a sociální souvislosti. Geografické rozhledy. Praha: Česká geografická společnost, 2012, roč. 22, č. 1, s. 6-8. ISSN 1210-3004.
 46. BÍLÝ, Tomáš a Eva FRAŇKOVÁ. Globální souvislosti produkce a spotřeby, hnutí fair trade. Geografické rozhledy. Praha: Nakladatelství České geografické společn, 2012, roč. 22, č. 1, s. 22-25. ISSN 1210-3004.
 47. 2010

 48. JOHANISOVÁ, Naděžda, Eva FRAŇKOVÁ a Tim CRABTREE. Economic degrowth and new economic structures. In 2nd Conference on Economic Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equity, Barcelona. 2010.
 49. 2008

 50. FRAŇKOVÁ, Eva a Lubomír TICHÝ. Dosévání druhů do obnovované louky. In Louky Bílých Karpat. první. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008. s. 401-407. ISBN 978-80-903444-6-4.
 51. FRAŇKOVÁ, Eva a Naděžda JOHANISOVÁ. Economic Localisation in the Context of Sustainable Rural Development. In MAJEROVÁ, Věra. Venkov je náš svět - Countryside- Our World. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 25-40, 15 s. ISBN 978-80-213-1851-9.
 52. JOHANISOVÁ, Naděžda a Eva FRAŇKOVÁ. Economic Localisation in the Context of Sustainable Rural Development. In Venkov je náš svět - Countryside- Our World. 2008. ISBN 978-80-213-1772-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 8. 2022 12:12